Annons

Hårdare krav på företag ska stoppa konfliktmineraler

På onsdagen hålls nya förhandlingar i EU om en lag som tvingar företag att motverka att mineraler som används i datorer och telefoner bidrar till konflikter i Kongo. Parlamentet vill driva igenom frågan innan halvårsårsskiftet, men flera konfliktfrågor återstår när parterna möts.

Under strecket
Publicerad

Guldutvinning i nordöstra Kongo.

Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia Bild 1 av 4

Dewey Binawungu är 31 år och har arbetat i gruvan i Nordkivu sedan han var 18 år. Här bryter man tantal.

Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia Bild 2 av 4

Handelskommissionär Cecilia Malmström.

Foto: Wiktor Dabkowski/Action Press Bild 3 av 4

Malm från en gruva i Sydkivu. Malmen huggs loss inne i berget och krossas manuellt. Efter vaskning blir malmen till tenn som används i elektronik.

Foto: Jeppe Schilder/Diakonia Bild 4 av 4

Guldutvinning i nordöstra Kongo.

Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia Bild 1 av 1
Guldutvinning i nordöstra Kongo.
Guldutvinning i nordöstra Kongo. Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia

Överallt omkring oss finns mineraler som riskerar ge intäkter till gerillagrupper som kontrollerar gruvor i Kongo och närliggande länder. I din smarta mobiltelefon, i din dator, i din bil och i dina hushållsmaskiner. Trots det saknas ofta information till konsumenter. I EU pågår nu förhandlingar kring hur företag som handlar med så kallade konfliktmineraler ska få högre krav på transparens. Maria Arena, Socialdemokratiska gruppen, förhandlar för EU-parlamentets räkning.

– Miss Malmström försöker dribbla bort oss, säger hon till SvD.

Miss Malmström, Cecilia Malmström (L), är den kommissionär som ska lägga fram ett förslag som kan vinna stöd från både parlamentet och EU:s medlemsländer. En av frågorna som Cecilia Malmström måste navigera kring är den om vilka krav som ska vara frivilliga för företag och vilka som ska vara obligatoriska.

Annons
Annons

Dewey Binawungu är 31 år och har arbetat i gruvan i Nordkivu sedan han var 18 år. Här bryter man tantal.

Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia Bild 1 av 1

– Vi vill ha ett riktigt lagförslag. Inte ett som du kan välja att strunta i, säger Maria Arena och tillägger:

– Jag är trött på att man lägger allt ansvar på konsumenten men inget ansvar på företagen. Om inte företagen är transparenta är det väldigt svårt för konsumenter att agera hållbart.

Konfliktfrågorna i förhandlingarna är hur långt företagen ska vara tvungna att spåra mineralernas ursprung. Maria Arena vill se att företagen kontrollerar sina produkter hela vägen till gruvorna, men så lär det inte bli.

– Det har inte stöd bland EU:s medlemsländer, säger Cecilia Malmström bestämt.

Dewey Binawungu är 31 år och har arbetat i gruvan i Nordkivu sedan han var 18 år. Här bryter man tantal.
Dewey Binawungu är 31 år och har arbetat i gruvan i Nordkivu sedan han var 18 år. Här bryter man tantal. Foto: Joakim Wohlfeil/Diakonia

Vi kan inte garantera att inga mineraler bidrar till konflikter.

Cecilia Malmström arbetar med en kompromiss som innebär obligatorisk redovisning av mineralernas ursprung för företagen i den första delen av kedjan, alltså att de aktörer som förädlar och importerar mineraler måste redovisa vilka gruvor och smältverk som mineralerna kommer ifrån.

– Det är stora företag som är mer direkt på plats och där finns de stora pengarna som kan finansiera fruktansvärda övergrepp, säger Cecilia Malmström.

Företag som Elgiganten, Mediamarkt och liknande kedjor, i vars varor mineralerna till slut hamnar, ska enligt Malmströms förslag istället uppmuntras till att ingå i ett frivillig system.

Annons
Annons

Handelskommissionär Cecilia Malmström.

Foto: Wiktor Dabkowski/Action Press Bild 1 av 1

En annan konfliktfråga i förhandlingarna är hur många och hur stora företag som ska omfattas. Med det kompromissförslag som nu diskuteras kommer lagen ge obligatorisk redovisning för ungefär 230 företag. Det tycker inte Maria Arena är tillräckligt, men samtidigt säger hon sig vara redo för kompromisser.

– Vi kan börja med bara de största företagen, det viktigaste för oss är att de inte kan välja bort att följa detta.

Handelskommissionär Cecilia Malmström.
Handelskommissionär Cecilia Malmström. Foto: Wiktor Dabkowski/Action Press

Kritikerna till ett mer långtgående förslag vill inte göra den administrativa bördan för framförallt mindre företag alltför tung. Atea, som säljer it-utrustning till många av Sveriges kommuner och privata företag, har en person heltidsanställd för att utveckla deras arbete mot konfliktmineraler. Bolaget menar att om man använder certifierade smältverk, vilka blir fler och fler, så går det teoretiskt sett att ta reda på från vilka gruvor mineralerna kommer och på så sätt kunna undvika gruvor som nyttjas av gerillarörelser.

– Vi kräver av alla våra leverantörer att de ska lista vilka smältverk de handlar från. Vi går inte systematiskt ner på gruvnivå, men certifierade smältverk har eller kan ta fram den informationen, säger Ateas Chiara Selvetti, hållbarhetsspecialist med ansvar för leverantörskedjan.

Annons
Annons

Malm från en gruva i Sydkivu. Malmen huggs loss inne i berget och krossas manuellt. Efter vaskning blir malmen till tenn som används i elektronik.

Foto: Jeppe Schilder/Diakonia Bild 1 av 1

Certifierade smältverk ska kunna visa att de lever upp till OECD:s riktlinjer. Kontroller genomförs av branschgemensamma initiativ som Conflict Free Smelters Initiative.

– Vi kan inte garantera att inga mineraler bidrar till konflikter. Men certifieringen garanterar i alla fall att det finns en process för att minska risken, säger Chiara Selvetti.

Malm från en gruva i Sydkivu. Malmen huggs loss inne i berget och krossas manuellt. Efter vaskning blir malmen till tenn som används i elektronik.
Malm från en gruva i Sydkivu. Malmen huggs loss inne i berget och krossas manuellt. Efter vaskning blir malmen till tenn som används i elektronik. Foto: Jeppe Schilder/Diakonia

I det systematiska arbetet nöjer sig Atea med att se vilka smältverk som tagit fram mineralerna i deras produkter. Andreas Rydell, Ateas hållbarhetschef, säger att exakt vilka gruvor som används inte är information som vanligtvis efterfrågas utav kunderna.

– Men vi ser en kraftig ökning av intresset, säger han.

Andreas Rydell var själv nyligen i Kongo för att se hur kraven slår igenom på marken.

– Det viktigaste i ett lagförslag är att det ställs krav på uppföljning.

Just kontrollsystem är en fråga som fortfarande diskuteras. Cecilia Malmström är positiv till att hitta en helhetskompromiss inom kort.

– Vi har mötts på många punkter och det finns en stark vilja från alla att komma framåt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons