Annons

Hade knappast platsat om jag inte varit svensk, men...

Harrison listar: Historiens 10 bästa krigsschlagers
”En hel del sånger i vår historiska sångskatt är förknippade med krig. Men när började vi sjunga krigsschlagers? Har vi alltid gjort det, eller är det en 1900-talsföreteelse?”

Under strecket
Publicerad

Storbritanniens och Frankrikes nationalsymboler Britannia och Marianne dansar på bild från första världskriget. Till höger: Ulla Billquist.

Foto: AP & TT

1 / 15

Storbritanniens och Frankrikes nationalsymboler Britannia och Marianne dansar på bild från första världskriget. Till höger: Ulla Billquist.
Storbritanniens och Frankrikes nationalsymboler Britannia och Marianne dansar på bild från första världskriget. Till höger: Ulla Billquist. Foto: AP & TT

Svaret på frågan måste börja med en definition: vad är en krigsschlager?

Krigsmusik har funnits så länge vi haft krig, eftersom soldater alltid har försökt pigga upp varandra och skrämma fienden med trummor, säckpipor och andra instrument. Med krigsschlagers avses snarare melodier och sånger som blivit folkligt populära i krigstider, men som inte nödvändigtvis behöver ha något med kriget i sig att göra. Det har således varit vanligt att återanvända melodier och slagdängor som varit populära även före konflikten i fråga men som visade sig fungera ännu bättre i krigs- än i fredstider.

Annons
Annons
Foto: Martin Schutt/AP

2 / 15

Luthers sång grep tag om svenska folkets hjärtan

Foto: Martin Schutt/AP

Under medeltiden, 1500- och 1600-talen fanns inga krigsschlagers i nutida bemärkelse, av lätt insedda skäl. Krigen var kungars och furstars angelägenheter och flertalet soldater var legoknektar. Vanligt folk hade ingen anledning att nynna på krigsförhärligande kompositioner.

De sånger som berörde krig, till exempel de brittiska balladerna (den äldsta, ”balladen om Chevy Chase”, handlar om den skotska segern i slaget vid Otterburn 1388) är snarare att betrakta som litterära produkter som har mer gemensamt med gamla hjältedikter än med moderna krigsschlagers. Ofta, som i fallet med den svenska Gotlandsvisan från 1450-talet, fungerade sångerna som propagandavinklad nyhetsförmedling. De sånger som grep tag om svenska folkets hjärtan under stormaktstidens krig var inte krigssånger i egentlig bemärkelse utan psalmer, som Martin Luthers ”Vår Gud är oss en väldig borg”.

Annons
Annons
Foto: TT

3 / 15

Krig blev folkligt och medelklassen blev kulturkonsumenter

Foto: TT

Scenariot förändrades på 1700-talet, dels för att medelklassen blev kulturkonsumenter och dels för att krigsdeltagandet blev mer folkligt. Förstnämnda trend syns först i Storbritannien, där Rule, Britannia!, som skrevs under ett krig mot Spanien år 1740, blev mycket populär vid offentliga evenemang.

Sistnämnda trend brukar förknippas med de amerikanska kolonisterna under nordamerikanska frihetskriget och med de franska värnpliktsarméerna under revolutions- och Napoleonkrigen. Både Yankee Doodle och Marseljäsen har krigen att tacka för sin bestående popularitet. USA:s nationalsång, The Star-Spangled Banner, skrevs 1814, efter inspiration av händelser under 1812 års krig mot Storbritannien.

Annons
Annons
Foto: Rights Managed/AP

4 / 15

Då översvämmades marknaden

Foto: Rights Managed/AP

På 1800-talet, när de nationella rörelserna tog musiken i sin tjänst, översvämmades marknaden av krigiska sånger. Prominenta exempel är tyskarnas Die Wacht am Rhein, de amerikanska nordstatarnas Battle Hymn of the Republic och sydstatarnas Dixie. Genren blomstrade som allra mest under decennierna kring sekelskiftet. Boerkriget och första världskriget förhärligades i krigssånger, inte minst på den brittiska music hall-scenen. Flertalet av de krigsschlagers vi spontant tänker på när termen kommer på tal hör dock hemma i andra världskriget, en följd av att nästan alla européer och nordamerikaner vid den tiden hade skaffat sig radio, med en enorm marknadspotential för musikproducenter.

Annons
Annons

Bild från den 25 september 1965. Amerikanska soldater letar efter Viet Cong i södra Vietnam.

Foto: Henri Huet/AP

5 / 15

Vietnamkriget en skiljelinje

Bild från den 25 september 1965. Amerikanska soldater letar efter Viet Cong i södra Vietnam.
Bild från den 25 september 1965. Amerikanska soldater letar efter Viet Cong i södra Vietnam. Foto: Henri Huet/AP

Allt sedan dess har vi kommit att förknippa sånger om krig med texter mot, inte för, väpnade konflikter.

En viktig skiljelinje går mellan sånger före och efter Vietnamkriget. Dessförinnan var nästan alla sånger, med ett antal remarkabla undantag, positiva till kriget som sådant och uppskattades av statsmakterna. Under Vietnamkriget uppstod, som bekant, en stor folklig proteströrelse som bland annat använde musiken som vapen mot USA:s politiker.

Allt sedan dess har vi kommit att förknippa sånger om krig med texter mot, inte för, väpnade konflikter.

En text om det här ämnet nästan kräver att skribenten sätter upp en lista över vilka krigsschlagers han eller hon anser vara bäst/viktigast. Så varsågoda – här är Dick Harrisons 10 i topp bland krigsschlagers:

Annons
Annons

6 / 15

1. White Christmas

Sången har inget med krig att göra men blev omåttligt populär bland amerikanska soldater i Stilla havskriget mot Japan, som drömde om en vit jul. Populariteten har inte avtagit.

Annons
Annons

7 / 15

2. Lili Marleen

Andra världskrigets populäraste krigsschlager var lika stor bland tyskarna som bland de allierade.

Annons
Annons

8 / 15

3. Marseljäsen

Ursprungligen hette den franska nationalsången ”Krigssång för Rhenarmén”, skriven inför kriget 1792, men den bytte namn sedan soldater från Marseille börjat sjunga den.

Annons
Annons

9 / 15

4. It’s a Long Way to Tipperary

Sången skrevs 1912, ett par år före första världskriget, men kom likväl att associeras med denna konflikt.

Annons
Annons

10 / 15

5. Rule, Britannia!

Britter är aldrig mer patriotiska än när de tar ton i denna gamla slagdänga från 1700-talet.

Annons
Annons

11 / 15

6. When Johnny Comes Marching Home

Både nord- och sydstatare älskade denna sång från 1863, som kommit att bli synonym med amerikanska inbördeskriget.

Annons
Annons

12 / 15

7. Yankee Doodle

Melodin är medeltida, och nonsenstexten har inte mycket med krig att göra, men helheten har blivit intimt förknippad med nordamerikanska frihetskriget, då sången var mycket populär.

Annons
Annons

13 / 15

8. We’ll Meet Again

Vera Lynn gjorde en stor insats för britterna under andra världskriget, och sett i efterhand är detta hennes största schlager.

Annons
Annons

14 / 15

9. We Gotta Get out of This Place

The Animals sång handlar hur trist det är i gamla industristäder i allmänhet och Newcastle i synnerhet, men amerikanska soldater omtolkade den till att syfta på sig själva och Vietnam.

Annons
Annons

15 / 15

10. Min soldat

Ulla Billquists sång hade knappast kommit med på listan om jag inte varit svensk, men det är jag. För många svenskar har sången kommit att symbolisera beredskapstiden under andra världskriget.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons