Annons

Harvardforskare: Så räknar du ut din biologiska ålder

Känner du dig yngre än vad du är? En människas kalendariska ålder är ett trubbigt mått på den biologiska åldern. Hittills har det saknats bra sätt att mäta det verkliga åldrandet men nu tycks forskare vara en lösning på spåren.

Under strecket
Publicerad

Forskare vid Hardvard har upptäckt en genetisk klocka som visar din biologiska ålder.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

Forskare vid Hardvard har upptäckt en genetisk klocka som visar din biologiska ålder.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1
Forskare vid Hardvard har upptäckt en genetisk klocka som visar din biologiska ålder.
Forskare vid Hardvard har upptäckt en genetisk klocka som visar din biologiska ålder. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det är forskare vid Harvard T.H. Chan school of public health som upptäckt en genetisk klocka inbyggd i arvsmassan som på ett rättvisande sätt anger både den biologiska åldern, hur snabbt åldrandet går och – inte minst intressant – att åldrandet tycks gå att påverka.

Jakten på DNA-klockan har pågått en tid men olika forskargrupper har med blandade resultat sökt i cellkärnans DNA och parat ihop ett stort antal gensekvenser. Det här fyndet gjordes när forskarna istället vände blickarna mot ribosomet – cellens proteinfabrik – som ligger utanför cellkärnan.

Upptäckten av ribosom-klockan förvånar eftersom analys av en metylering (kemisk reaktion) av en kort sekvens i ribosomets DNA räckte för att få fram precisa data om hur snabbt vi åldras, och att detta tycks gälla lika för olika djurarter.

Annons
Annons

Mycket arbete återstår fortfarande. Det behövs mer studier på människor och nästa steg är att få klarhet i om klockan enbart registrerar åldrandet eller dessutom aktivt bidrar.

Forskarna hoppas i förlängningen kunna utveckla enkla testmetoder som skulle kunna få stor betydelse för förståelsen av åldrandet och hur vi själva kan påverka det.

– Vår förhoppning är att ribosom-klockan ska skänka nya insikter om hur miljön och vårt val av livsstil påverkar vår hälsa på lång sikt, kommenterar studiens huvudförfattare Bernardo Lemos som är docent i miljöepigenetik, det vill säga hur miljöfaktorer sätter på och stänger av våra medfödda genetiska anlag.

Forskarna kunde registrera hur åldrandet bromsades hos möss som sattes på en diet med kalorirestriktion, något man vet förlänger deras livslängd. Dieten gjorde att djurens DNA-klocka saktades ner jämfört med djur som fick sin vanliga mat, enligt studien publicerad i tidskriften Genome Research.

Under lång tid har forskare sökt efter ett användbart och precist mått på vår biologiska ålder. Det skulle, enligt Bernardo Lemos, göra det möjligt att djupare förstå åldrandets processer och hjälpa oss i våra vardagliga val.

Med stigande ålder ökar risken för en lång rad sjukdomar. Gånghastighet och grad av fetma hör till det som tidigare föreslagits för att försöka mäta den biologiska åldern. Andra exempel är längden på de så kallade telomererna som skyddar ändarna på våra kromosomer från att nystas upp, där kort telomerlängd är associerad med ökat cellåldrande och med bland annat livsstilssjukdomar som kan förkorta livslängden.

Ett annat angreppssätt har varit att statistiskt räkna fram ett resultat utifrån ett frågeformulär där bland annat rökning, tidigare sjukdomar och grad av ensamhet vägs in. Men den nya ribosom-klockan öppnar alltså för möjligheten att mäta åldrandet direkt i cellerna hos den enskilda individen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons