Annons
Kommentar

Mårten Schultz:HD ifrågasätter adopterads ålder – friar i våldtäktsfall

I den juridiska regleringen av sexualbrott spelar barnets frivillighet eller samtycke mindre roll, till skillnad från skyddet för vuxnas sexuella integritet som ofta bestäms av den vuxna själv.
I den juridiska regleringen av sexualbrott spelar barnets frivillighet eller samtycke mindre roll, till skillnad från skyddet för vuxnas sexuella integritet som ofta bestäms av den vuxna själv. Foto: Leif R Jansson/TT

Vad krävs för att offrets ålder ska anses tillräckligt bevisat i sexualbrottsmål som gäller barn? Det är kärnfrågan i ett nytt HD-avgörande.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Det blåser om Högsta domstolen. Förra veckan fann HD att en utländsk person som bodde i Sverige sedan åtta år och som dömts för våldtäkt inte skulle utvisas.

När jag kommenterade fallet här i SvD avslutade jag med att jag själv hade större sympati för den minoritet i HD som ville döma till utvisning, framför allt på grund av brottets allvar, men majoritetens slutsats var helt i linje med lagstiftningen och den praxis som finns.

Men det har inte hejdat tyckare i sociala medier som ägnat dagar åt att kritisera HD:s ledamöter för att de ”vill skydda våldtäktsmän”.

Kritikerna lär inte uppskatta HD:s nya avgörande om våldtäkt mot barn som meddelades på måndagsmorgonen. En person, E, hade av hovrätten fällts för ett flertal allvarliga sexualbrott: våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och ett fall av försök till våldtäkt mot barn.

Det måste alltså vara ställt utom rimligt tvivel att offret var under 15 år för att de särskilda barnreglerna ska kunna användas.

E förnekade inte att han hade haft sex med målsäganden men vände sig till HD och hävdade att det inte var tillräckligt klarlagt att offret för gärningarna hade varit under 15 år. Därför, menade han, skulle han frias från dessa brott och straffet skulle mildras (han var dömd också för andra brott).

Annons
Annons

Frågan i HD var vad som krävdes för att offrets ålder skulle anses tillräckligt bevisad för att E skulle kunna dömas för de särskilda sexualbrott som gäller för barn.

Frågan uppkom som en följd av att målsäganden är född utomlands och kom till Sverige genom att hon adopterades. I samband med adoptionen genomfördes läkarundersökning. Vid denna läkarundersökning gjordes bedömningen att hon var fem år gammal. Åldern skrevs in i folkbokföringen.

Den juridiska regleringen av sexualbrott innehåller ett stort antal specialregler för situationer där offret är ett barn. En sak som skiljer många av dessa regler från de som gäller i situationer med vuxna målsägande är att barnets frivillighet eller samtycke spelar mindre roll, ibland ingen roll alls. Skyddet för barns sexuella integritet bestäms genom lag, till skillnad från skyddet för vuxnas sexuella integritet som ofta (men inte alltid) bestäms av den vuxna själv.

Därmed var det inte heller bevisat att hon var under 15 år när händelserna inträffade.

I brottmål är det upp till åklagaren att bevisa att förutsättningarna för straffansvar är uppfyllda. Det vanliga beviskravet här är att det ska vara ”ställt utom rimligt tvivel” att de så kallade rättsfakta som läggs till grund för ansvar föreligger.

När det gäller sexualbrotten mot barn är kravet på att offret är under 15 år ett rättsfaktum. Det måste alltså vara ställt utom rimligt tvivel att offret var under 15 år för att de särskilda barnreglerna ska kunna användas.

I fallet konstaterade HD att det inte gick att tillmäta folkbokföringsuppgifter något speciellt försteg. Det är därmed upp till åklagaren att lägga fram tillräcklig bevisning om åldern. Det fanns oklarheter i frågan. En läkarundersökning som gjordes när målsäganden enligt folkbokföringen var åtta år gammal visade tecken på att hon gått in i puberteten. En överläkare vittnade om att flickan vid undersökningstillfället kan ha varit så gammal som tio år.

HD:s samlade bedömning var att det inte var uteslutet att hon var född två år tidigare än vad som följde av folkbokföringen och därmed var det inte heller bevisat att hon var under 15 år när händelserna inträffade. E friades i dessa delar. HD:s dom var enhällig men det lär knappast hejda tyckarna i sociala medier.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons