Annons
Krönika

Elisabet Andersson:”Det handlar helt enkelt om folkbildning”

Under strecket
Publicerad

Först var det ordet museum som var för svårt. Nu är det ordet arkitektur som ligger illa till.

Visst blev man lite paff när självaste kulturdepartementet 2012 dissade ordet museum. I en departementspromemoria stod det att ”beteckningen museum kan signalera kvalitet och hög status”, medan andra ord ”som exempelvis center kan ge signaler om ett öppet och kreativt forum med en tvärsektoriell och interdepartemental framtoning”.

Promemorian handlade om det som då hette Arkitekturmuseet. Resultatet blev att dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) kastade namnet på sophögen. Museet (jo det är fortfarande ett museum) döptes om till Statens centrum för arkitektur och design, också kallat Arkdes.

Man ska inte hänga upp sig på namn. Men både museum och arkitektur är ord – och fenomen – som är internationellt gångbara.

Men enligt en utredning som just varit ute på remissska före detta Arkitekturmuseet nu läggas ned, och ersättas av en myndighet för ”gestaltad livsmiljö”. Det är en myndighet som ska famna mycket, från slöjd till segregation och klimathot. Dessutom ska den bedriva politik.

Annons
Annons

När man läser remissvaren anar man dock att utredarens förslag knappast lär förverkligas. En tung remissinstans som Ekonomistyrningsverket, ESV, påpekar att det är olämpligt att en myndighet får ansvaret att utveckla politiken inom området.

Riksantikvarieämbetet skriver att utredaren inte lyckats förklara begreppet ”gestaltad livsmiljö”. Och om Riksantikvarieämbetet tycker att begreppet är vagt är nog risken att även allmänheten blir förvirrad.

Men det finns också inslag i utredningen som gillas av remissinstanserna. Utredaren Christer Larsson betonar vikten av att det offentliga är en förebild i utformning och hantering av vår byggda miljö. Många uppskattar att han lyfter den frågan.

Larssons recept är en statlig riksarkitekt. Det låter ju fint. Men flera remissinstanser menar att det är mer angeläget att se till att alla kommuner har en stadsarkitekt, med tydlig roll i den kommunala organisationen.

I en kommun fattas mängder av beslut som påverkar människors livsmiljöer. Självklart ska här finnas en stadsarkitekt, och gärna också ett arkitekturprogram. Det är inte minst viktigt nu när vi står inför ett byggandesom för tankarna till miljonprogrammets dagar.

Men ett förebildligt byggande får vi nog bara om det finns en allmänhet som förväntar sig kvalitet på det som byggs. En informerad allmänhet kan ställa krav, och förstå sina möjligheter att påverka.

Här handlar det om folkbildning, helt enkelt. Och vad är väl vara mer lämpat för sådant folkbildande arbete än ett museum? I Arkdes har vi ett museum med samlingar, bibliotek och programverksamhet. En institution i medborgarnas tjänst, som kan ställa ut, ge perspektiv och kritiskt granska. Utveckla gärna Arkdes verksamhet – kanske med samarbete med aktörer runt om i landet. Men behåll för guds skull museet, oavsett namn.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons