Annons

”Helt oanständigt mot Sveriges skogsägare”

Socialiseringstanken dog uppenbarligen inte med löntagarfonderna. Nu föreslås att markägarna själva ska betala för statliga konfiskationer, skriver Catarina Kärkkäinen, ordförande för Fria moderata studentförbundet.

Under strecket
Publicerad

Catarina Kärkkäinen.

Foto: Joakim ZenkBild 1 av 1

Catarina Kärkkäinen.

Foto: Joakim ZenkBild 1 av 1
Catarina Kärkkäinen.
Catarina Kärkkäinen. Foto: Joakim Zenk

DEBATT | SKOGSBRUK

Svensk skogspolitik medför stora problem. Under de senaste åren har allt fler skogsägare fått se sin mark konfiskerad i takt med att antalet nya statliga naturreservat nästan fördubblats – bland annat på grund av den hårdare tillämpningen av artskyddsförordningen.

Ersättningen betalas i dag via statsbudgeten – men i en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) diskuteras hur finansieringen kan göras ”samhällsekonomiskt effektiv” genom att statens kostnader för att bilda naturreservat eller biotopskyddsområden begränsas.

Ett av förslagen innebär att markägarna själva ska betala för de statliga konfiskationerna. I samband med inlevererat virke ska skogsbönderna tvingas avsätta pengar till en fond som i sin tur ska användas till att ersätta dem vars skog omvandlas till reservat eller biotopskyddsområde. Det är faktiskt helt oanständigt.

Annons
Annons

Det räcker alltså inte att skogsbönder ska tvingas driva domstolsprocesser för rätten att bruka sin mark, och rätten att kompenseras ekonomiskt när det allmänna med tvång inskränker brukandet. Kostnaderna för systemet ska dessutom lämpas över på sagda markägare – i många fall familjeföretagare som är väldigt ekonomiskt beroende av sin skog. Socialiseringstanken dog uppenbarligen inte med löntagarfonderna.

Rapporten gör sig skyldig till den logiska tankevurpan att kostnaden för någonting försvinner bara för att den inte tas ur statsbudgeten. Miljöprojekten blir inte billigare för att privata näringsidkare tvingas ta notan. Därtill tillkommer samhälleliga kostnader i form av minskad export och förlorade arbetstillfällen när stora ytor skog tas ur produktion.

Det verkar inte finnas någon gräns för vilket ansvar som ska läggas på Sveriges hårt reglerade och beskattade företagare, och förslaget är bara ännu ett exempel på hur liten respekt våra offentliga myndigheter har för äganderätten.

Äganderätten är kanske Sveriges sämst skyddade rättighet. I regeringsformen står det skrivet att vars och ens egendom är tryggad gentemot staten "utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen". Även jämfört med resten av Sveriges grundlagar innebär formuleringen ett synnerligen svagt skydd med vilket bedömningen av allmänna intressen baseras på vanlig lagstiftning eller till och med myndighetsbeslut.

Den svenska skogen är ingen kollektiv egendom. Det är dags att skydda äganderätten på riktigt och förpassa socialiseringsförslag som detta till historien.

Catarina Kärkkäinen
ordförande Fria moderata studentförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons