Annons

Jonas Gummesson:Hemlig PM pekar ut säkerhetshoten mot Sverige

SvD följde sommaren 2014 med korvetten Visby under en övning i Östersjön.
SvD följde sommaren 2014 med korvetten Visby under en övning i Östersjön. Foto: Yvonne Åsell

Sverige lever under fyra olika säkerhetshot, mot överlevnad, demokrati, försörjning och välfärd, enligt ett utkast till nationell säkerhetsstrategi som SvD tagit del av.

Samtidigt spelas det militära hotet från Ryssland ned till en försvårande omständighet ”i en tid då det skulle behövas mer avspänning och samarbete kring Östersjön”.

Under strecket
Publicerad

Ett ryskt stridsplan av modellen SU-24 simulerar en attack mot det amerikanska fartyget USS Donald Cook i Östersjön den 12 april i år.

Foto: AP/TTBild 1 av 1

**SvD har fått tillgång **till en promemoria som arbetats fram i Stefan Löfvens statsrådsberedning och som just nu cirkulerar i regeringskansliet för kännedom och synpunkter. Tanken är att dokumentet ska ligga till grund för en samlad nationell säkerhetsstrategi som presenteras inom kort.

Övergripande finns det enligt utkastet sex "vitala och ömsesidigt påverkande nationella intressen": säkerhet, samhällsfunktionalitet, välstånd, demokrati, europeisk integration och, slutligen en "normbaserad internationell ordning", vilket står för en mix av folkrätt, "mekanismer" för fred och säkerhet samt ett "ändamålsenligt multilateralt system". Inget före det andra.

Konkret består hotbilden mot Sverige bland annat av "utmaningar mot territoriell integritet", cyberangrepp, terrorism, organiserad brottslighet, hot mot ekonomisk stabilitet, infrastruktur och hälsa samt risken för epidemier och naturkatastrofer. Kort sagt det mesta som kan tänkas inträffa. Utan inbördes ordning.

Hur hoten ska bemötas framstår inte som glasklart. Den som letar efter en hård säkerhetspolitisk kärna i dokumentet letar förgäves. För den som till äventyrs sätter vissa likhetstecken mellan försvarsutgifter, militär kapacitet och säkerhet är det ingen rolig läsning. I det här utkastet svävar säkerhetsaspekterna fritt i universum och omfattar allt från "välmående" till "en tillväxt som är ekologisk och socialt hållbar".

Annons
Annons

Ett ryskt stridsplan av modellen SU-24 simulerar en attack mot det amerikanska fartyget USS Donald Cook i Östersjön den 12 april i år.

Foto: AP/TTBild 1 av 1

En general med en eller annan stjärna vill nog gärna trycka dit en flumstämpel. Det är inte direkt en militärstrategisk doktrin vi talar om även om utkastet skulle tillföras en del hårdvaluta i ett senare skede.

Nu blir promemorian närmast en övertydlig illustration till den pågående tvekampen om utrikes- och säkerhetspolitiken i regeringen. Man kan lugnt säga att vänsterfalangen avgår med segern om det nuvarande innehållet står sig i slutversionen.

Utrikesminister Margot Wallström kan absolut leva med detta.

Särskilt när det står att "det finns en förnyad tilltro till FN och det multilaterala systemets möjligheter att bidra till säkerhets och utveckling. Rubriken på avsnittet är "En gränsöverskridande dynamik"

Försvarsminister Peter Hultqvist lär slita sitt hår över nästa stycke:

Innebörden i utkastet blir ändå en annan än när Hultqvist har ordet. I grunden pacifistisk och uteslutande.

Ett ryskt stridsplan av modellen SU-24 simulerar en attack mot det amerikanska fartyget USS Donald Cook i Östersjön den 12 april i år.
Ett ryskt stridsplan av modellen SU-24 simulerar en attack mot det amerikanska fartyget USS Donald Cook i Östersjön den 12 april i år. Foto: AP/TT

"Ryssland distanserar sig alltmer från ett fritt och demokratiskt samhälle, samtidigt som landet för en alltmer aggressiv utrikespolitik. Även om vi i Sverige inte ser detta som ett militärt hot riktat mot oss så försvåras Östersjösamarbetet i en tid så det skulle behövas mer avspänning och samarbete kring Östersjön".

Hultqvist brukar inte spekulera om risken för krig, standardformuleringen är fortsatt att väpnade angrepp mot Sverige är osannolika. Innebörden i utkastet blir ändå en annan än när Hultqvist har ordet. I grunden pacifistisk och uteslutande.

**Sverige har tidigare **inte haft någon uttalad nationell säkerhetsstrategi av det slag det nu är frågan om. Närmast ligger allmänna formuleringar i regeringsförklaringen och utrikesdeklarationen, samt mer preciserade säkerhetspolitiska avsnitt i försvarspropositioner och Försvarsberedningens betänkanden genom åren.

Nu ska allt detta samlas ihop under en hatt, på samma sätt som i en del andra länder. Ändå har det inte skett någon förankring med övriga partier efter ett första och misslyckat möte, trots den enighet som normalt brukar eftersträvas kring säkerhetspolitiska frågor.

**Det goda syftet **är att slå vakt om grunderna i vårt demokratiska samhällsskick. Men det får väl samtidigt anses vara så självklart att frågan är vad det är för vits med en säkerhetsstrategi som är så pass diffus att det inte går att utläsa vad som är mest respektive mindre väsentligt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons