Annons

Hemlig utredning göms av regeringen: ”Sprängstoff”

SvD kan avslöja att en hemlig regeringsutredning om FN-konventionen ILO 169 göms i regeringskansliet. Utredningens slutsats var att samerna måste få större rättigheter till land i norr. Det är känsligt när regeringen samtidigt vill ha nya gruvor och vindkraft på samma områden. SvD kan också visa att kulturminister Alice Bah Kuhnke kontaktat oppositionen för att få ILO 169 genom riksdagen.

Under strecket
Publicerad

Alice Bah Kuhnke talar på SSR:s (Svenska Samernas Riksförbund) årliga landsmöte i Östersund.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 1

Alice Bah Kuhnke talar på SSR:s (Svenska Samernas Riksförbund) årliga landsmöte i Östersund.

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 1
Alice Bah Kuhnke talar på SSR:s (Svenska Samernas Riksförbund) årliga landsmöte i Östersund.
Alice Bah Kuhnke talar på SSR:s (Svenska Samernas Riksförbund) årliga landsmöte i Östersund. Foto: Emma-Sofia Olsson

Ingenstans är striden om samernas rättigheter till mark så tydlig som i Sveriges hantering av "ILO 169", FN-konventionen om urfolkens rättigheter från 1989 som betonar landrättigheter för urfolk.

Det var egentligen inga nyheter eller något konstigt.

ILO 169 utgör en grundpelare inom FN:s regelverk om mänskliga rättigheter. Men i Sverige är frågan känslig. Urfolket samernas rätt till land krockar med regeringens stora planer på utbyggnad av gruvor och vindkraft – och konflikter med övrig lokalbefolkning på stora ytor i norr.

Trots att 22 länder, nästan alla länder med urfolk i världen, ratificerat ILO 169 har Sverige konstant förhalat det under 29 år. Sverige får därför allt starkare internationell kritik, bland annat av FN:s Rasdiskrimineringskommitté.

Annons
Annons

SvD kan nu avslöja att förre justitierådet Bertil Bengtsson helt bakom kulisserna hösten 2015 skrev en juridisk utredning om vad som krävs för att Sverige ska ratificera ILO 169. Denna rättsliga analys blev en nära 50 sidor lång promemoria baserad på den stora ILO-utredning som gjordes 1999 (SOU1999:25)

Den gömdes sedan i regeringskansliet. Det var inte klart utsagt att den skulle publiceras och ingen utanför har vetat om den.

– Det var egentligen inga nyheter eller något konstigt. Jag skrev att om vi ändrar vissa regler och bland annat ger starkare skydd för samerna mot intrång i renskötselrätten och förstärker inflytande i utnyttjande av naturtillgångar så går det bra att vi tillträder den här konventionen, säger Bertil Bengtsson och fortsätter:

– Sedan lades den tydligen undan.

Bengtssons analys var väntad. Men samtidigt, enligt SvD:s källor, politiskt sprängstoff i en oenig regering.

I nuvarande regering driver Alice Bah Kuhnke (MP) frågan om en anslutning till ILO 169 hårt, medan många socialdemokrater från norra Sverige är emot. Hon avslöjar nu för första gången att hon haft möten över blockgränserna att få majoritet att ratificera ILO 169.

– Jag har pratat med både centerpartister och liberaler och någon moderat som står upp för mänskliga rättigheter, säger hon.

En fingervisning om hur känslig ILO-frågan är i Norrland, är att blivande statsminister Stefan Löfven (S) blev offentligt tillrättavisad av en socialdemokratisk riksdagsledamot från Västerbotten så sent som i augusti 2014. Löfvén sade i sameradion att ILO 169 ska ratificeras och att arbetet skulle påbörjas denna mandatperiod.

Annons
Annons

Samma dag mejlade partikollegan och riksdagsledamoten Helén Pettersson (S) till tidningen Svensk Jakt och gick emot sin partiledare. Enligt tidningen ”förtydligade” hon Löfvens uttalande med att Socialdemokraterna inte kommer att ratificera ILO 169 ”utan att privat äganderätt och basnäringarna är säkrade” och att ”ett ratificerande ska inte utöka samernas rätt till land och vatten”.

Samtidigt är själva andemeningen i ILO 169 att urfolkens äganderätt och besittningsrätt till mark och vatten ska erkännas. Något som Sverige också driver hårt i andra länder med urfolk genom biståndsmyndigheten Sida.

Flera källor till SvD bekräftar att Bertil Bengtssons ILO-promemoria finns på Kulturdepartementet. Den är så kallat arbetsmaterial – eller som en källa säger: ”samlar damm”.

Enligt flera källor insåg Alice Bah Kuhnke (MP) under 2015 att det inte var politiskt möjligt att gå vidare med ratificering av ILO 169: Hon saknade politisk majoritet i riksdagen och Socialdemokraterna skulle inte släppa fram den.

I stället satsade hon allt på att få igenom den så kallade Konsultationsordningen, den största lagändringen för samer sedan 1993. SvD avslöjade nyligen att den fastnat sedan Socialdemokraterna i Näringsdepartementet satt stopp för den.

När SvD låter Alice Bah Kuhnke (MP) kommentera uppgifterna om den okända ILO 169-utredningen bekräftar hon att den finns. Vi ber henne också kommentera våra källors berättelse att den inte var politisk möjlig att gå vidare med – och därför samlar damm.

– Jag har alltid vetat att ILO 169 kommer att bli svårt att få igenom, inklusive alla socialdemokrater som behöver rösta för.

Hon säger att hon därför lagt en plan att förbättra samernas rättigheter med ökande medel till Sametinget och samisk kultur.

– Får vi igenom Konsultationsordningen blir det mindre svårt att få ILO 169 genom riksdagen. Det svåraste är inte att få med alla socialdemokrater, däremot blir det svårt att få en majoritet i riksdagen.

SvD har begärt ut ILO 169-promemorian, men trots upprepade försök inte fått gehör för begäran.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons