Annons

Hemliga tågaffärerna: Här är de obesvarade frågorna

En vd som vägrar uttala sig, tvärsäkra uppgifter som visar sig vara helt felaktiga, skatteparadis och påstådda vinstaffärer som ingen vill bekräfta. Här är frågorna kring miljardaffärerna som SL inte vill svara på.

Under strecket
Publicerad

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har tidigare kommenterat SvD:s granskning. Han anser sig inte behöva agera i frågan om leasarna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 9

Wilmington Trust var en central affärspartner åt SL. Nyligen dömdes banktopparna till flera års fängelse i USA.

Foto: SvDBild 2 av 9

Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg har rådfrågat om sekretess hos den externa advokatbyrån Hannes Snellman.

Foto: Malin HoelstadBild 3 av 9

Enligt en tidigare SL-vd så rullar de gamla vagnarna kvar på grund av US-leasarna, något som SL bestämt förnekat.

Foto: Tomas OneborgBild 4 av 9

SL vägrar redovisa siffror som visar hur och var vinsterna har uppstått.

Foto: Hasse Holmberg/TTBild 5 av 9
Foto: Ingvar Karmhed/TTBild 6 av 9
Foto: Kenny BengtssonBild 7 av 9

Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör, SLL och Sara Catoni, biträdande förvaltningschef, SLL.

Foto: Malin HoelstadBild 8 av 9
Foto: Christine Olsson/TTBild 9 av 9

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har tidigare kommenterat SvD:s granskning. Han anser sig inte behöva agera i frågan om leasarna.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Wilmington Trust var en central affärspartner åt SL. Nyligen dömdes banktopparna till flera års fängelse i USA.

Foto: SvDBild 2 av 2
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har tidigare kommenterat SvD:s granskning. Han anser sig inte behöva agera i frågan om leasarna.
Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) har tidigare kommenterat SvD:s granskning. Han anser sig inte behöva agera i frågan om leasarna. Foto: Lars Pehrson

SL är visserligen ett bolag men när det gäller allmänhetens rätt till insyn, är det samma regler som för en myndighet. Det är offentlighetsprincipen som råder. Men SL har inte velat svara på alla av SvD:s frågor om hur miljardaffärerna gått till.

SvD redovisar här ett antal viktiga spår och frågor kring SL och landstingens miljardaffärer med utländska investerare.

SL:s affärspartner – flera nu dömda till fängelse

Wilmington Trust var en central affärspartner åt SL. Nyligen dömdes banktopparna till flera års fängelse i USA.
Wilmington Trust var en central affärspartner åt SL. Nyligen dömdes banktopparna till flera års fängelse i USA. Foto: SvD

Som SvD tidigt kunde berätta fanns ett avancerat leasingupplägg (mer om det längre ner) med amerikanska banken Wilmington Trust. SL hade hyrt ut och hyrt tillbaka, via landstingsägda Transitio, gamla tunnelbanevagnar, så kallade CX-tåg. Affären var värd över en miljard och Wilmington Trust var den part i USA som skötte affärerna.

Annons
Annons

Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg har rådfrågat om sekretess hos den externa advokatbyrån Hannes Snellman.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

Banken började utredas av amerikanska myndigheter under finanskrisen, 2008 och flera år framåt. 2011 avbröt SL leasen med banken.

Fyra toppar i banken fälldes i maj 2018 för svindlande bedrägerier i miljardklassen. Bolaget har också stämts av flera stiftelser som förvaltar pensionspengar åt bland annat polis och brandkår, men där har en förlikning nåtts där den tvingas betala motsvarande 1,8 miljarder kronor.

Nyligen kom domen, i december 2018 dömdes banktopparna till mellan tre och sex års fängelse.

En källa på FBI har sagt till SvD att uppgifterna om transaktionerna mellan banken och SL är nya och intressanta.

Varför lämnar SL felaktiga uppgifter?

Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg har rådfrågat om sekretess hos den externa advokatbyrån Hannes Snellman.
Biträdande förvaltningschef på trafikförvaltningen Sara Catoni och tillförordnade utvecklingsdirektören Gunnel Forsberg har rådfrågat om sekretess hos den externa advokatbyrån Hannes Snellman. Foto: Malin Hoelstad

SvD har vid ett flertal tillfällen sökt SL:s vd Caroline Ottosson för att få raka svar på omständigheter som uppdagats.

SL:s besked: alla frågor och intervjuer ska ske med kommunikationschefen Suss Forssman Thullberg.

Det är också hon som lämnat felaktiga uppgifter om SL:s leasingaffärer, närmare bestämt kring de svenska bankernas centrala roll i skatteuppläggen. Även SL Finans vd Peter Fransson har förnekat att någon svensk bank medverkat, det inträffade i början av granskningen, hösten 2018.

– Om man med ägare menar i vems bokföring de här fordonen finns, så är det så att om det gäller amerikanska leasar så finns de här fordonen i den amerikanska investerarens böcker och i våra, har Suss Forssman Thullberg sagt.

Annons
Annons

Enligt en tidigare SL-vd så rullar de gamla vagnarna kvar på grund av US-leasarna, något som SL bestämt förnekat.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Så det gick inte via någon svensk bank?
Nej.

Så ägare var SL Finans och den amerikanska investeraren?

– Ja, exakt, har Forssman Thullberg sagt.

SvD har dock visat att det var Handelsbanken och SEB som äger många av tågen som rullar i Stockholms tunnelbana.

SL har också hävdat att Skatteverket godkänt skatteupplägget i affärerna. Det stämmer inte.

Varför SL lämnat oriktiga svar i så pass centrala frågor i miljardaffärerna är oklart.

Vem äger egentligen tunnelbanetågen?

Enligt en tidigare SL-vd så rullar de gamla vagnarna kvar på grund av US-leasarna, något som SL bestämt förnekat.
Enligt en tidigare SL-vd så rullar de gamla vagnarna kvar på grund av US-leasarna, något som SL bestämt förnekat. Foto: Tomas Oneborg

I vanliga fall brukar man använda en rak och enkel leasing, ungefär som när man leasar en bil. En aktör köper tåg och hyr ut dem till ett tågbolag.

SL:s upplägg är betydligt snårigare.

Mellan 2000–2003 ingick SL en rad så kallade lease-leaseback-affärer.

De äldsta vagnarna, CX, köptes först in av SL Finans, som sålde dem till det landstingsägda bolaget Transitio. Transitio hyrde ut dem till en amerikansk investerare, som hyrde tillbaka dem till SL. Syftet var att undkomma skatter.

För de modernare vagnarna, C20, blev det ännu mer komplicerat. Två svenska storbanker köpte in tåg som SL upphandlat via Bombardier. Dessa skulle sedan leasas ut till SL. Men SL gjorde ytterligare en leasingaffär med samma tåg, den här gången med amerikanska aktörer. Även här var syftet att undkomma skatter.

Så vem äger tunnelbanetågen? Det är i alla fall inte SL. Som SvD berättat så finns det minst två ägare, som genom olika äganden kan göra avdrag för vagnarna: amerikanska investerare och svenska banker.

Annons
Annons

SL vägrar redovisa siffror som visar hur och var vinsterna har uppstått.

Foto: Hasse Holmberg/TTBild 1 av 2
Foto: Ingvar Karmhed/TTBild 2 av 2

Över 130 vagnar ingår än i dag i denna avancerade leasing.

Har resenärerna fått billigare tunnelbanevagnar?

SL vägrar redovisa siffror som visar hur och var vinsterna har uppstått.
SL vägrar redovisa siffror som visar hur och var vinsterna har uppstått. Foto: Hasse Holmberg/TT

SL hävdar att man har tjänat 800 miljoner kronor på leasingaffärerna med amerikanska banker. Det handlar om hundratals tågvagnar till ett värde – när affärerna tecknades – av totalt 1,2 miljarder dollar. Vagnarna leasades ut till amerikanska investerare och leasades sedan tillbaka till SL. Avtalen är från 2000–2003 och den sista US-leasen löper ut 2032.

SL vägrar emellertid redovisa siffror som visar hur och var vinsterna har uppstått. Dessa siffror omfattas av sekretess, enligt SL.

Ett stort frågetecken kring affärerna är de US-leasar som avslutades i förtid, 2011 och 2013. Att tvinga den amerikanska motparten att i förtid avsluta den här typen av leasar leder till mycket höga straffavgifter. SL påstår att det var amerikanarna som ville avbryta leasarna men hävdar samtidigt att de dokument som kan bekräfta detta omfattas av sekretess.

En omständighet kring de förtidsavslutade leasarna är att SL tvingades betala den amerikanska motpartens kostnader för rådgivare i samband med att avtalen avslutades. Det indikerar, enligt experter som SvD talat med, att det var SL som ville avsluta avtalen.

Gör SL affärer via skatteparadis?

Foto: Ingvar Karmhed/TT
Annons
Annons
Foto: Kenny BengtssonBild 1 av 1

”Ingen kommentar.” Det är svaret som SL och trafikförvaltningen ger. De säger dessutom att de bryter mot lagen om de säger ja eller nej, för då riskerar de att stämmas i amerikansk domstol (mer om det nedan).

Vid tiden då SL ingick de avancerade skatteaffärerna med tunnelbanevagnarna, 2000 och några få år framåt, var det vanligt med lease-leaseback-affärer internationellt. Vanligt var också att man startade upp företag i skatteparadis enkom för leasingen.

En av SL:s amerikanska partners är som SvD avslöjat, skandalbanken Wilmington Trust. Banken hade vid tiden för affärerna med SL bolag på Caymanöarna som sysslade med leasing.

– Det låter som ett skatteupplägg. Det faktum att motparten heter "US Trust" behöver inte betyda att det är en amerikansk trust. Den kan vara upprättad i ett skatteparadis, det är inte ovanligt i den här typen av upplägg, sa Katarina Olsson, professor i civilrätt vid Lunds universitet.

Flera av aktörerna i leasarna med de nyare vagnarna har också haft verksamhet i ett flertal skatteparadis, har SvD:s granskning visat.

Så finns det i SL:s upplägg? Vi vet helt enkelt inte, även om en del tyder på det.

Skattebrott, skatteflykt eller oetiskt?

Foto: Kenny Bengtsson

Juridiska övertolkningar av skatteregler, till frågor om etik och moral och rena skattebrott, här emellan rör sig de experter som SvD talat med gällande miljardaffärerna.

Annons
Annons

Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör, SLL och Sara Catoni, biträdande förvaltningschef, SLL.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

Avtalen är tecknade för mellan 16–18 år sedan. Samtidigt som ett par av dem är avslutade (2011 och 2013), så är ett stort antal tunnelbanevagnar kvar i affärerna. Det är därför ännu dagsaktuellt att klarlägga hur SL gjort sina affärer.

Skattebrott eller inte, det är något som endast Skatteverket kan gå vidare med. Affärerna kan dock handla om skatteflykt, det menar en expert som SvD talat med. Även Skatteverket har i en intervju med SvD talat om skatteflykt, utan att specifikt peka ut SL.

Affärsuppläggen är dock långt ifrån självklara, som SvD berättat så klev vissa landstingsaktörer av affärerna på grund av de snåriga och högts oklara uppläggen.

I grund och botten handlar det om skattepengar, är det okej att ingå så avancerade affärer så att ingen kan förklara dem? Är det ett sunt användande av skattemedel?

SL vill inte redovisa detaljer när det gäller hur de räknat på sina vinster.

Hur hemlig får en skattefinansierad verksamhet vara?

Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör, SLL och Sara Catoni, biträdande förvaltningschef, SLL.
Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör, SLL och Sara Catoni, biträdande förvaltningschef, SLL. Foto: Malin Hoelstad

Under pågående journalistiska granskningar så händer det att det skrivs överklaganden till Kammarrätten. Det sker när vissa handlingar inte lämnas ut. I normala fall nämns sådant sällan i nyhetstexter. Men eftersom detta blivit en central del, så kan det vara gott med en förklaring.

SvD har lämnat in ett antal överklaganden. Orsaken: SL, landstinget och Transitio vill inte avslöja namnen på de aktörer man gjort affärer med och var i världen de har sina säten.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

SvD:s granskning har väckt reaktioner, ett exempel är när SL hävdat att de följer amerikansk rätt i de avtal de tecknat. Kan de göra det?

– Nej, det funkar ju inte alls. Man kan inte avtala bort offentlighetsprincipen, det är alldeles omöjligt. Om man gjort det så kommer det inte att betyda någonting i sekretesshänseende, utan då får de ta den smällen i amerikansk domstol. Svenska grundlagen går före de ingångna avtalen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

SvD inväntar än idag beslut i överklaganden.

Kommer SL att hamna i amerikansk domstol?

Foto: Christine Olsson/TT

SL, landstinget i Stockholm och landstingsägda Transitio hävdar att SL kan hamna i domstol i USA. Om de berättar detaljer om affärerna, om var deras affärspartners finns i världen, vilka de är och om det använts skatteparadis, så riskerar de en stämning.

Att det finns risker i affärerna står klart. Amerikanska skattemyndigheten har slagit ner på liknande upplägg eftersom de varit kontroversiella skattemässigt och både vunnit och förlorat fall.

Och som SvD berättat, den amerikanska federala polisen, FBI har visat intresse för det som framkommit gällande SL:s affärer med skandalbanken Wilmington Trust.

Men kommer vi att få se SL:s chefer sitta i en amerikansk domstol, där skattebetalarnas pengar riskeras i stora viten?

Trots att SvD avslöjat både namn och säten för ett flertal aktörer i de skattedrivna miljardaffärerna så har det enligt SL och Transitio hittills inte framkommit någon stämning mot dem från USA.

Skulle det ske så skulle det minst sagt vara något unikt.

SvD:s samlade artiklar om landstingens hemliga tågaffärersvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons