Annons

Hemliga val blir hemliga valresultat

Foto: Christine Olsson/TT

Ska vi väljare inte få veta valresultaten? SCB skapar nya frågor om vår demokrati.

Under strecket
Publicerad

Det svenska statsskickets grund utgörs av några viktiga fundament. Den fria åsiktsbildningen och den parlamentariska demokratin nämns redan i regeringsformens portalparagraf. Offentlighetsprincipen utgör ett annat. Faktum är att den första svenska tryckfriheten framtvingades av den offentlighetsprincip som drevs igenom år 1766 av den finske prästen Anders Chydenius. Detta för att ha någon nytta av den information man äntligen fått tillgång till.

När webbtidningen Europaportalen tidigare i somras inledde ett arbete för att sammanställa och jämföra personkryss i valen till Europaparlamentet hade man inte räknat med att tränga in i kärnan av det svenska statsskicket. Statistiska centralbyrån (SCB) som lagrar valresultat från innan år 2001 beslutade att inte lämna ut resultatet av personkryssen från EU-valet år 1999. Kammarrätten i Göteborg som gör den juridiska överprövningen valde den 27/9 i år att fastställa beslutet.

Det här skapar nya frågor om grunden för vår demokrati. Ska vi väljare inte få veta valresultaten? SCB menar att uppgifter om antalet personkryss omfattas av sekretess då det avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga förhållanden. Givetvis är det riktigt att personkryss i val avslöjar den enskilda kandidatens politiska tillhörighet och kandidatens popularitet bland väljarna. Men skrämmer det en kandidat till Europaparlamentet så är man faktiskt verksam i fel bransch.

En kuslig framtid för vår demokrati tornar upp sig. Ska statliga myndigheter helt enkelt meddela folket vilka kandidater folket valt in i riksdag och Europaparlament? Alltså utan att framställa statistik för uppgift som avser en enskild kandidats personliga förhållanden. Vilka oanade friktioner kommer uppstå när väljare inte kan härleda sina egna röster, och lita på att resultatet som presenteras så nära valögonblicket som möjligt är korrekt?

Kanske blir det upp till Högsta förvaltningsdomstolen att svara på dessa frågor. Annars måste lagstiftaren redan nu förbereda sig för att ändra i sekretesslagstiftningen. Konstitutionsutskottets ordförande Karin Enström (M) har ställt sig bakom att valresultat bör vara offentliga. Regeringsformen stadgar att riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Ett hemligt valresultat däremot skulle göra dessa val närmast onödiga.

STEN STORGÄRDS är förbundssekreterare Fria Moderata Studentförbundet. sten.storgards@fmsf.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons