Annons

Hemlighetsmakeri kring SL-affärer döms ut av jurist

Höga chefer på Stockholms läns landsting vägrar säga om man gjort affärer med bolag i skatteparadis. De hänvisar till sekretess.

Men Staffan Wikell, jurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, ställer sig tveksam till att den uppgiften skulle omfattas av sekretess.

– Det verkar konstigt. Jag vet inte vilken paragraf i sekretesslagen det i så fall skulle vara, säger Wikell.

Under strecket
Publicerad

Locket på; trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting vill inte berätta vilka de gör affärer med – eller var i världen de finns.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Locket på; trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting vill inte berätta vilka de gör affärer med – eller var i världen de finns.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Efter reklamen visas:
Så går SL:s skatteupplägg till

SL har i ett antal komplicerade affärer med amerikanska banker och pensionsstiftelser leasat ut och leasat tillbaka tågvagnar. Det rör sig om affärer med hundratals vagnar och många miljarder kronor. De tecknades för 15–18 år sedan men många av dem är fortfarande aktuella. Det sista avtalet löper ut 2032.

SvD har granskat leasingaffärerna och försökt få fram namnen på SL:s motparter. Enligt Stockholms läns landsting, SLL, råder emellertid absolut sekretess kring motparternas namn.

En central del i avtalen är de borgensåtaganden som SLL och ett antal andra landsting skrivit under på begäran av de amerikanska motparterna. Här är det länsinvånarnas pengar man sätter i pant, men även här hålls motparterna hemliga.

Locket på; trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting vill inte berätta vilka de gör affärer med – eller var i världen de finns.
Locket på; trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting vill inte berätta vilka de gör affärer med – eller var i världen de finns. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Det är ju avtalen som är hemliga. Det är absolut sekretess på det mesta, säger Peter Fransson, sektionschef för verksamhetsstyrning och ekonomi på trafikförvaltningen.

Annons
Annons

Vi har valt att varken säga ja eller nej om vilka parter som ingår.

SvD har uppgifter som pekar på att SL:s tågaffärer involverar parter som är registrerade i skatteparadis. Gunnel Forsberg, tillförordnad utvecklingsdirektör på trafikförvaltningen och tidigare ekonomidirektör på Stockholms läns landsting, vägrade i en intervju med SvD att kommentera de uppgifterna.

– Vi har valt att varken säga ja eller nej om vilka parter som ingår, säger Gunnel Forsberg.

Vi frågar inte vilka parter det är utan var bolagen kan finnas registrerade?

– Just det, men det är indirekt en sådan fråga, vi har i alla fall valt att inte kommentera det heller, säger Forsberg.

Det verkar konstigt.

Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, ställer sig tveksam till att uppgiften om var en icke namngiven affärspartner är registrerad skulle omfattas av sekretess.

– Det verkar konstigt.

Under vilken paragraf i lagstiftningen skulle en sådan uppgift kunna omfattas av sekretess?

– Det finns ju sekretess som gäller skada för motpart, men vet jag inte vilken skada det i så fall skulle kunna vara. Jag känner inte till någon annan bestämmelse i lagen som skulle kunna gälla, säger Staffan Wikell.

SLL har hävdat att de landstingsägda bolag som ingått avtalen kan riskera stora skadestånd om sekretessen i avtalen bryts. På vilket sätt de hittills hemlighållna motparterna skulle ta skada kan inte ansvariga på Stockholms läns landsting svara på.

Det är sekretessuppgifter som ligger i det här avtalet, det är amerikansk rätt.

Någon av er måste ju ha läst klausulen som säger att ni inte får berätta om er affärspartner?

– Det är sekretessuppgifter som ligger i det här avtalet, det är amerikansk rätt. Vi har tagit hjälp av jurister att tolka utifrån avtal och amerikansk rätt, säger Peter Fransson, vd på dotterbolaget SL Finans.

Det måste ju finnas ett skäl till att det ska hållas hemligt?

– Vi kan inte svara på något om varför man gjorde så här när man ingick avtalen, säger Peter Fransson.

Så ni vet inte varför det här är sekretessbelagt?

– Vi har inte varit med när ställningstagandena gjordes, säger Gunnel Forsberg.

Vi är satta att förvalta avtalet och vi väljer att följa avtalet.

Inte heller kan hon säga vilken skada som kan uppstå för SLL och skattebetalarna om man avslöjar detaljer kring motparterna.

– Det är jättesvårt att bedöma utifrån att det här är en skadeståndsprocess som kommer att bedrivas, det kan inte jag värdera. Vi är satta att förvalta avtalet och vi väljer att följa avtalet, säger Gunnel Forsberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons