Annons

”Heroin på recept kan rädda liv och spara pengar”

Förberedelse för intag av heroin på ett övervakat injektionsrum i Frankfurt i Tyskland.
Förberedelse för intag av heroin på ett övervakat injektionsrum i Frankfurt i Tyskland. Foto: Boris Roessler/DPA/TT

Politikerna i Danmark, Norge, Tyskland med flera har insett att för heroinmissbrukare är heroin på recept och övervakade injektionsrum rätt väg framåt. Det är dags för Sverige att göra detsamma, skriver specialistsjuksköterskan Jacob Lindroos.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

DEBATT | NARKOTIKAPOLITIK

Sverige har i dag den näst högsta dödligheten bland missbrukare i Europa och de flesta av dessa dödsfall beror på överdoser av opiater som heroin. Jag har i min yrkesroll som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården bevittnat flera opiatrelaterade dödsfall och överdoser. Som situationen ser ut nu drar sig missbrukare undan till gömda platser, långt ifrån polis och allmänhet, för att injicera och hittas därför ofta för sent. Det finns även en utbredd motvilja bland missbrukare till att larma 112, då man vet att polis oftast medföljer ambulansen.¹

I Sverige dör årligen runt 600 personer av överdoser, vilket kan jämföras med Portugal där 27 personer dog år 2016, trots en jämförbar befolkningsstorlek. Tyvärr har Sverige legat högt i narkotikarelaterad dödlighet under lång tid² och det är nu dags för förändring.

Schweiz tidigare inrikesminister Ruth Dreifuss insåg redan på 90-talet att något måste göras mot det ökade missbruket av heroin och dess dödliga skadeverkningar. Sedan dess har heroinberoende med svårt missbruk, som misslyckats med annan behandling, erbjudits heroin som de kunnat ta under överseende av sjukvårdspersonal. Detta har inte lett till någon ökad nyrekrytering av missbrukare, utan tvärtom så har missbruket kraftigt minskat³. Ruth Dreifuss belönades nyligen med Stockholmspriset i kriminologi för sitt arbete. EU:s expertråd skriver att evidensen för att heroin på recept och övervakade injektionsrum är stark men ändå saknas detta helt i Sverige. Politikerna i Danmark, Norge, Tyskland, Holland med flera har insett att detta är rätt väg framåt och det är nu dags för Sverige att göra detsamma⁴.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Den nuvarande politiken leder inte bara till hög dödlighet utan även hög kriminalitet bland opiatberoende för att finansiera sitt missbruk. En aktiv missbrukare kan begå flera brott per dag som kan drabba oss alla och orsaka stort lidande. Detta kräver stora resurser från hela rättsväsendet. Enligt en undersökning från kriminalvården har 70 procent av internerna svåra missbruksproblem⁵. För en aktiv heroinmissbrukare kan kostnaderna för samhället uppgå till runt 2,1 miljoner per år⁶. Metadonprogrammet sparar enligt samma studie in cirka 1,2 miljarder per år i samhällskostnader för dess 600 deltagare. I Sverige beräknas det finnas mellan 8 000 och 13 000 heroinister⁷. Flera av dessa kommer inte att bli hjälpta av metadonbehandling utan fortsätta med gatuheroin och brottslighet⁸. Här behövs i stället en säker effektiv andrahandsbehandling, vilket är att psykiatriker med inriktning mot beroende förser dessa personer med heroin på recept, som ger dem rätt till dagliga injektioner under övervakning.

Det är direkt oetiskt att politiker i Sverige nekar dessa människor en evidensbaserad fungerande behandling! En behandling som är livräddande, samhällsekonomisk och trygghetsskapande för oss alla.

Jacob Lindroos
specialistsjuksköterska ambulanssjukvård

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons