Annons

”Hjälp till smugglare hjälper inga flyktingar”

Europaparlamentarikern David Lega, KD.
Europaparlamentarikern David Lega, KD. Foto: Pressbild

Ska människoliv kunna räddas på Medelhavet kan viktig information inte serveras på silverfat till människosmugglarna. Det skriver David Lega, KD.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | EU:S ASYLPOLITIK

Det är en sak att vilja göra gott. Det är en helt annan sak att faktiskt göra gott. Regeringen och dess stödpartier tycks ofta oförstående inför skillnaden. Förra veckan, vid en omröstning i Europaparlamentet, höll deras naivitet på att bidra till fler döda medmänniskor på Medelhavet. Svenska socialisters, miljöpartisters och liberalers krav på att Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) ska offentliggöra känslig information skulle inte hjälpa dem som söker sig till Europa till ett bättre liv. Tvärtom skulle det äventyra dessa flyktingars och migranters – och med det hela Europas – säkerhet.

För första gången denna mandatperiod tog Europaparlamentet förra torsdagen ställning till hanteringen av den livsfarliga människosmugglingen på Medelhavet. För mig var det givet att stödja min kristdemokratiska partigrupp EPP:s resolutionsförslag, som betonade att gemensamma lösningar på migrationsfrågan kräver kontroll av EU:s yttre gränser. Trots detta föll förslaget. Det gjorde som tur var även mitten- och vänstergruppernas resolutionsförslag. För även om detta förslag i stort var bra kunde jag inte stödja det givet dess krav på att information om var och hur Frontex bedriver sina insatser ska kunna delges allmänheten.

Annons
Annons

Ska människoliv kunna räddas kan sådan information inte serveras på silverfat till människosmugglarna. Det, om något, vore ett svek mot redan utsatta flyktingar och migranter. Det vore också ett hot mot EU:s förmåga att skydda unionens yttre gränser.

Sådana överväganden är tydligen ingenting Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Liberalernas och Centerpartiets parlamentariker lägger tid och möda på. Uppfyllda av ett självpåtaget, missriktat godhetspatos röstade de för att känslig information – som kan rädda människoliv och bura in yrkeskriminella mördare – ska vara allmängods.

För mig är det chockerande att tro att vi ska rädda fler liv på Medelhavet genom att föda just dem som släcker liv. Förstår man inte att sök- och räddningsinsatser efter människor i nöd måste kombineras med insatser mot dem som cyniskt skor sig på dessa människors desperation – ja, då är det dags att nypa sig hårt i armen. Förstår man inte att EU:s yttre gränsskydd måste fungera för att människor med asylskäl ska kunna skyddas – ja, då är det hög tid att tänka om.

Precis som det är stor skillnad på att vilja göra gott och faktiskt göra gott, är det grundläggande att kunna skilja på vem man gör gott.

Även den analysen tycks vara Sveriges socialistiska, gröna och liberala Europaparlamentariker övermäktig. I resolutionen röstade de mot min partigrupp EPP:s delförslag om att tydligt särskilja flyktingar från ekonomiska migranter – det vill säga särskilja de med, från dem utan, asylskäl. S, MP, V, L och C motsatte sig i och med detta att lagliga migrationsvägar och humanitära korridorer ska vara förbehållna just flyktingar.

Annons
Annons

Som tur var hade en majoritet av parlamentets ledamöter förstånd nog att erkänna denna viktiga, lagstadgade distinktion. Förmår man inte göra den åtskillnaden omintetgör man Europas förmåga att skydda dem som har behov av och rätt till skydd.

Det gäller att stå på rätt sida om historien.

Det gör man inte genom att ge dem som orsakat tusentals medmänniskors död på Medelhavet en hjälpande hand att låta fler drunkna. Det gör man inte genom att ge dem som saknar asylskäl falska förhoppningar om en framtid i Europa.

EU ska inte vara en ointaglig fästning. De som flyr hit av skäl som vi inte kan eller ens vågar föreställa oss – deras rätt att stanna har vi en moralisk och rättslig plikt att pröva.

Samtidigt kan EU inte vara en fristad för alla dem som av ekonomiska skäl söker sig hit. Allra minst ska EU vara en fristad för människosmugglare och yrkeskriminella.

För att EU inte ska bli en sådan fristad krävs ett stärkt, yttre gränsskydd. Det förutsätter ett större Frontex med ett starkare mandat att skydda unionens gränser. På så sätt kan vi bättre skydda våra medmänniskor i nöd. På så sätt kan vi mer effektivt mota bort dem som vill skada vår demokrati, kränka våra fri- och rättigheter och äventyra vår säkerhet.

På så vis kan vi närma oss en ordnad, human och ansvarsfull migrationspolitik inom EU. Det får vi naturligtvis inte genom att hjälpa människosmugglare. Hur det ens är teoretiskt möjligt att se sådana samband förblir i min värld en olöslig gåta.

David Lega (KD)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons