Annons

”Hög tid att prioritera äldreomsorgens personal”

Januaripartierna föreslår nedskärningar i form av borttagna äldreomsorgssatsningar på äldres boende, socialt innehåll för att motverka ensamhet och personalens möjlighet till bättre scheman i hemtjänsten. Vi menar att det i stället behövs satsningar på äldreomsorgen och inte minst krafttag för att förbättra villkoren för personalen, skriver Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed från Kristdemokraterna.

Under strecket
Publicerad

KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1

KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.
KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed. Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | ÄLDREOMSORGEN

Medarbetarna inom äldreomsorgen ska ha goda arbetsvillkor och kunna göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet att de som sköter om våra nära och kära på ålderns höst inte ska behöva bli sjuka av sitt jobb. Och för att säkra personalförsörjningen för välfärden i framtiden måste vi öka attraktiviteten för omsorgsyrken.

Men även om bilden inte är entydig så brister tyvärr arbetsvillkoren på många håll. Löneläget är ofta lågt och det finns små möjligheter till yrkesutveckling och karriärstegar. Orimliga arbetspass upphackade i delade turer försämrar medarbetares livskvalitet och möjligheter till familjeliv.

Med dåliga scheman och personalbrist följer stress och sjukskrivningar. Kommunal har visat att närmare 80 procent av personalen inom äldreomsorgen upplever psykisk ansträngning och jäkt i arbetet minst en gång i veckan och över hälften upplever detta i stort sett varje dag. Vi vet att risken att bli sjuk av stress är högre inom kvinnodominerade yrken, och äldreomsorgen är inget undantag – antalet startade sjukfall uppgick till 170 per 1 000 sysselsatta år 2017 – högre än i alla andra branscher.

Annons
Annons

Med hög personalomsättning blir det ännu svårare att lägga bra scheman och upprätthålla personalkontinuiteten. 2018 mötte en hemtjänsttagare i snitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod, i vissa fall var det så många som 24. Förutom den stress detta skapar för medarbetarna, innebär det sämre kvalitet för de äldres omsorg. Personalen vittnar om att de inte har tid att skapa relationer till de äldre – vilket enligt forskning är en förutsättning för att kunna ge kvalitativ omsorg.

Äldreomsorgens chefer har dessutom begränsade möjligheter att ändra på situationen. Arbetsmiljöverket har pekat på att chefer inom vård och omsorg arbetar under tidspress, har hög arbetsbelastning med stora ansvarsområden och många medarbetare.

I stället för att möta utmaningarna inom äldreomsorgen avskaffade regeringen äldreministerposten och januaripartierna nämner knappt äldreomsorgen i sin överenskommelse. I sin första gemensamma budget föreslår de fyra partierna i stället nedskärningar i form av borttagna äldreomsorgssatsningar på äldres boende, socialt innehåll för att motverka ensamhet och personalens möjlighet till bättre scheman i hemtjänsten.

Kristdemokraterna menar att det i stället behövs satsningar på äldreomsorgen och inte minst krafttag för att förbättra villkoren för personalen. Kristdemokraterna går därför fram med en flermiljardsatsning i vår vårmotion:

1. Ett prestationsbundet stöd införs om 2 miljarder kronor årligen från 2020. Hälften öronmärks ur det tillskott som aviserats till kommunsektorn och hälften tillskjuts därutöver. Stödet fördelas till kommunerna baserat på fyra parametrar som alla väger lika:

Annons
Annons
  • Aktivt arbete med att minska delade turer. Tiden som frigörs när de delade turerna försvinner bör användas till mer tid med de äldre.
  • Förbättrad personalkontinuitet. Kommunen ska tydligt minska antalet hemtjänstanställda per hemtjänsttagare. Har man tolv eller färre under en tvåveckorsperiod får man alltid del av stödet.
  • God medarbetarnöjdhet och delaktighet: kommunen ska visa tydliga förbättringar eller bibehållet goda resultat för SKL:s index för hållbart medarbetarengagemang (HME).
  • Avlastning för cheferna: kommunen ska kunna visa att snittantalet som äldreomsorgscheferna i kommunen har direkt rapporteringsansvar för tydligt minskar. De som har antal som inte överstiger 25 får alltid del av stödet.

2. För att skapa möjlighet till yrkesutveckling och karriärvägar för omsorgspersonalen vill vi därutöver satsa 600 miljoner kronor nästa år och 650 miljoner årligen därefter på utbildningsinsatser:

  • Återinför Omvårdnadslyftet som möjliggör vidareutbildning inom till exempel demenssjukdom, multisjukdom, och förebyggande arbete.
  • Satsa på ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, för att de bättre ska klara av den viktiga roll de har i att skapa goda arbetsvillkor för sina medarbetare.
  • Satsa på utbildning av schemaläggare inom hemtjänsten. Vi återinför och utökar den satsning på metodutveckling, utbildning och spridning av goda exempel som regeringen strök i årets budget.
  • Förläng stödet till vuxenutbildning som kombineras med en tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen med målet att uppnå kompetens för en tillsvidareanställning. Regeringen trappar ner satsningen och avslutar den 2020, men vi förlänger den.

Det är hög tid att prioritera medarbetarna inom äldreomsorgen, deras familjeliv och hälsa, och att stärka möjligheten att rekrytera mer personal. Med rätt reformer kan resultatet också bli att timmarna för social aktivering hos den äldre blir fler, gemenskap främjas och kvaliteten höjs.

Ebba Busch Thor
partiledare Kristdemokraterna
Jakob Forssmed
ekonomisk-politisk talesperson Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons