Annons

Mårten Schultz:Hög tid att sätta brottsoffret i centrum

Kan skador som orsakats av brott ersättas med pengar? Antagligen inte, men skadestånd är det instrument som juridiken har. Kritiken att ersättningsnivåerna är för låga är berättigad och det är dags att frågan utreds ordentligt.

Under strecket
Publicerad

Det är dags att ersättningsnivåerna till brottsoffer ses över, menar SvD:s Mårten Schultz.

Foto: Staffan Löwstedt

Det är dags att ersättningsnivåerna till brottsoffer ses över, menar SvD:s Mårten Schultz.

Foto: Staffan Löwstedt
Det är dags att ersättningsnivåerna till brottsoffer ses över, menar SvD:s Mårten Schultz.
Det är dags att ersättningsnivåerna till brottsoffer ses över, menar SvD:s Mårten Schultz. Foto: Staffan Löwstedt

Ingen som var i Stockholm den dagen för två år sedan har glömt var de var. Jag var på väg för att spela in en podcast om juridik när de första rapporterna kom in via Twitter bara sekunder efter att attentatet inträffat. Mina barn var på väg mot Hötorget när jag ringde och sade åt dem att vända. En kvarts skillnad kan ha gjort hela skillnaden.

Terrorattentatet på Drottninggatan har berört mig mer än någon annan liknande händelse. Jag har delvis personliga beröringspunkter med några av gärningsmannens offer och jag skrev ett yttrande i rättegången mot Akilov, till stöd för hans offer. Jag tror inte att det färgar mig när det gäller de uppfattningar som jag ska uttrycka nedan, men jag vill vara transparent.

Skuldfrågan i Akilovs fall är okomplicerad. Gärningarna är erkända och har stöd i utredningen. Brott av det här slaget kan inte leda till något annat straff än livstids fängelse, under förutsättning att gärningsmannen var frisk vid brottstillfället. Saken var såtillvida juridiskt enkel. Men en sak som inte var lika självklar var frågan om ersättning, skadestånd, till de efterlevande och till de överlevande.

Annons
Annons

Innan jag kommer in på det bör jag säga något om vad skadestånd fyller för funktion i dessa fall. Skadeståndet är det moment i den juridiska hanteringen av ett brott som handlar om upprättelse. Straffrätten – utkrävandet av straff – handlar om statens utkrävande av ansvar från den person som brutit mot samhällets regler. Skadeståndet handlar om brottslingens ansvar direkt mot sina offer; ansvaret att läka de sår som brottet rivit upp.

Pengarna har en positiv effekt i brottsoffers läkandeprocess.

Vissa skador som orsakas av ett brott kan inte ersättas med pengar. Det är en välkänd utmaning i alla moderna rättsordningar. Effekterna av att ha blivit utsatt för ett mordförsök, våldtagen eller skrämd genom ett olaga hot, försvinner inte genom en banköverföring.

Samtidigt finns det ofta inget annat verktyg att ta till. Pengarna har blivit det instrument som juridiken använder för att ge upprättelse åt offer, på samma sätt som böter och fängelse är instrumenten för att bestraffa. Ingen av dessa reaktioner åstadkommer fullt ut det vi vill. Men det är – efter att genom sekler ha testat olika alternativ – det som fungerar bäst. För att hålla oss till ersättningarna visar empiriska studier att pengarna, utan att fungera perfekt, har en positiv effekt i brottsoffers läkandeprocess.

Det är hög tid att sätta brottsoffret, och inte brottslingen, i centrum.

En återkommande kritik mot det svenska rättssystemets ersättning till brottsoffer är att nivåerna är för låga, och emellanåt så låga att de framstår som närmast löjliga. Kritiken är berättigad. Vid åtskilliga brott ligger nivåerna på samma nivå som de legat i flera decennier. Det är inte i takt med hur synen på brott och brottsoffer förändrats.

Det är hög tid att ta ett större grepp om ersättningsnivåerna och det måste vara lagstiftaren som gör det eftersom domstolarna håller emot. Det finns nu förslag på att höja ersättningarna till brottsoffer, från flera partier. Jag instämmer med denna tanke, även om frågan förtjänar en ordentlig utredning. Det finns även förslag på en särskild ersättningsfond för brottsoffer som drabbats av terrorbrott. Sådana fonder finns i olika länder. Även detta förslag förtjänar en genomlysning. Det är hög tid att sätta brottsoffret, och inte brottslingen, i centrum för reformförslagen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons