Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:Höga teknikvärden i Mycronic

Det finns en hel del att gilla i teknikbolaget Mycronic. Världsledande produkter, fantastiska vinstmarginaler och 2017 ser ut att bli ännu ett rekordår. Men efterfrågan är cyklisk och historiskt har bra år ofta följts av dåliga. Hur länge håller den starka trenden i sig?

Under strecket
Publicerad

Ett urval maskiner som tillverkas inom Mycronics affärsområde Assembly Solutions.

Foto: Fotograf: Magnus ElgquistBild 1 av 3

Kretskort under tillverkning med hjälp av Mycronics flexibla My200-maskin.

Bild 2 av 3

En av bolagets avancerade mönsterritar-maskiner, Prexision 80.

Bild 3 av 3

Ett urval maskiner som tillverkas inom Mycronics affärsområde Assembly Solutions.

Foto: Fotograf: Magnus ElgquistBild 1 av 1
Ett urval maskiner som tillverkas inom Mycronics affärsområde Assembly Solutions.
Ett urval maskiner som tillverkas inom Mycronics affärsområde Assembly Solutions. Foto: Fotograf: Magnus Elgquist

Mycronic (dagskurs 107 kronor 14/2–2017) är en av de bättre aktierna man kunnat äga på börsen de senaste åren. Idag ligger börsvärdet på 10,5 miljarder kronor efter en uppgång på mer än 800 procent sedan 2013.

Bakom den här explosiva kursutvecklingen finns ett bolag som lyckats bryta förbannelsen med att bra år ofta följdes av förlustår. Som framgår av diagrammet nedan är Mycronic nu uppe i fyra vinstår på raken. Dessutom med riktigt höga marginaler, kring 30 procent.

Annons
Annons

Frågan är om den trenden håller i sig.

Bolag är verksamt i två helt olika nischer även om det finns en gemensam nämnare i att bägge handlar om att utveckla och sälja avancerade maskiner till elektroniktillverkare.

Den första nischen är tillverkning av så kallade mönsterritare. Detta är enorma maskiner, med prislapp på 10-tals miljoner dollar, som används för att framställa fotomasker. Fotomasker är i sin tur en kritisk komponent som används för att tillverka bildskärmar för TV-apparater, smartphones med mera.

Faktum är att Mycronic är monopolleverantör till branschen av den här typen av maskiner. Den som vill tillverka exempelvis AMOLED-skärmar har inget val annat än att köpa fotomasker från en tillverkare som har en Mycronic-maskin av senaste snitt, Prexision.

Att Mycronic har den här monopolrollen hänger ihop med att marknaden är ganska liten och omsatt 0,4–1,4 miljarder kronor per år om man ser tillbaka i tiden. Att driva teknikutvecklingen, som Mycronic gör, kräver stora resurser i FoU. Det är sannolikt inte lönsamt för en annan spelare att försöka ta sig in på marknaden, helt enkelt. Ett naturligt monopol.

Nackdelen är att efterfrågan kan svänga mycket givet att en maskin mer eller mindre ger utslag på 200–300 Mkr i intäkterna.

För tillfället går branschen på högtryck tack vare utbytesbehov av gamla maskiner och snabb teknikutveckling inom skärmar vilket ökar behoven av Mycronics mest avancerade maskiner. I fjol drog affärsområdet Pattern Generators in 1,4 miljarder kronor i intäkter och tjänade 851 Mkr - en marginal på hela 59 procent.

Annons
Annons

Den andra nischen för Mycronic är maskiner som tillverkar kretskort - dels genom att montera komponenter på kortet, dels genom att applicera olika former av fäst- eller skyddsmaterial på kortet. Detta är en stor marknad där Mycronic är långt ifrån ensamma.

Däremot har man karvat ut stark position på kunder som tillverkar mindre serier högförädlade kretskort (100–200 stycken) och har behov av att snabbt och smidigt kunna ställa om sin tillverkning. I den nischen har man faktiskt halva världsmarknaden. Detta är emellertid en mindre nisch.

Affärsområdet i fråga, Assembly Solutions, går nu igenom ett tungt investeringsprogram och gjorde en förlust på 157 Mkr 2016. Intäkterna var knappt 900 Mkr.

Ett allmänt intryck är att Mycronic nått framgång genom att satsa stora resurser på att ha teknikledarskapsrollen i små nischer. Man har nått mycket höga marknadsandelar i dessa. Utmaningen för sådana företag är ofta tillväxten och Mycronic jobbar med två övergripande ansatser för att öka intäkterna:

  • Breddat erbjudande genom produktutveckling. Den stora satsningen görs på affärsområdet Assembly Solutions. En ambition är att röra sig upp mot högvolymsegmentet inom monteringsmaskiner, en annan att ytterligare stärka sig inom maskiner för applikation av fästmaterial. Produktutvecklingen har mer än fördubblats i förhållande till intäkterna och nådde drygt 30 procent i fjol för affärsområdet.
  • Förvärv. Under 2016 köptes tre bolag vilket kostade något mindre än en miljard kronor. Ett par förvärv handlade återigen om att bredda erbjudandet inom Assembly Solutions - och då främst inom maskiner för att applicera fästmaterial på kretskorten. Men Mycronic köpte också ett bolag inom montering av kameramoduler vilket är en affär som saknar uppenbara kopplingar till det bolaget sysslar med idag.
Annons
Annons

Det finns skäl att tro att bolaget fortsätter på den här linjen med att bredda sig. Styrelsen har satt som mål att intäktsbasen ska fördubblas på 4–7 år och kan tänka sig att bolaget tar upp lån på upp till 3 gånger rörelseresultatet före avskrivningar.

Vad ska man säga om det här?

För det första kan vi konstatera att mycket talar för att 2017 blir ett nytt kanonår för bolaget. Vinstmaskinen i form av affärsområdet Pattern Generators har en fullmatad orderbok och bolaget spår att årsomsättningen blir i nivå med 2,8 miljarder kronor, vilket är 20 procent mer än i fjol.

På längre sikt är det ett par frågor som blir avgörande för vinstutvecklingen:

  • Hur länge håller den goda investeringsnivån i sig inom mönsterritare? Historiskt har orderingången varit slagig och allt mellan 1 och 21 maskiner har sålts enskilda år. Teknikutvecklingen inom bildskärmar stimulerar just nu investeringarna men det är oklart hur länge.
  • Med vilken lönsamhet sker expansionen inom Assembly Solutions? Lönsamheten i basaffären har varit svängig och marginalen var 4 procent i snitt 2010–2016. Det breddade erbjudande som nu lanserats gör att Mycronics marknadsmöjlighet ökar kraftigt. Kan bolaget omsätta detta till lönsam tillväxt också?

Det är svåra frågor att ha säkra svar på och de vinstprognoser vi gjort är osäkra (se nedan). Däremot tycker vi att ledning och ägarbild ur ett investerarperspektiv är ett plus i Mycronic. Vd Lena Olving kom in 2013 och har åstadkommit en imponerande turn-around. Som huvudägare finns investmentbolaget Bure som gjort sig kända som aktiva och skickliga ägare både i detta fall och andra.

Annons
Annons

Kretskort under tillverkning med hjälp av Mycronics flexibla My200-maskin.

Bild 1 av 2

En av bolagets avancerade mönsterritar-maskiner, Prexision 80.

Bild 2 av 2
MycronicSEK
Börskurs:107
Antal aktier (miljoner):97,9
Börsvärde:10 453 MkrVDLena Olving
Nettokassa:209 MkrStyrelseordförandePatrik Tigerschiöld
SvD Börsplus förväntningar
20162017E2018E2019E
Omsättning2 3192 8303 0563 300
- Tillväxt27,8%22,0%8,0%8,0%
Rörelseresultat691821825858
- Rörelsemarginal29,8%29,0%27,0%26,0%
Resultat efter skatt526624626650
Vinst per aktie5,386,406,406,60
Utdelning per aktie2,002,002,002,00
Avkastning på eget kapital39%36%28%24%
Operativt kapital/omsättning5%9%12%16%
Nettoskuld/EBIT-0,3-0,9-1,2-1,5
P/E19,916,716,716,2
EV/EBIT14,812,512,411,9
EV/Sales4,43,63,43,1

Börsplus har för vana att fästa blicken ett par år fram i tiden och fundera kring vilken vinstförmåga och värdering som kan vara rimlig för bolag då. För Mycronic tänker vi oss att intäkterna ökar som följd av de insatser ledningen gör för att bredda bolaget, men också att marginalerna avtar när det höglönsamma affärsområdet Pattern Generators svarar för mindre andel av intäkterna. Bilden blir då att vinstförmågan om några år, 2019, ligger kring 6,6 kronor per aktie.

Vad är en rimlig värdering av Mycronic-aktien? Vi kommer inte runt det faktum att investeringskonjunkturen inom elektronikindustrin är cyklisk. Det finns en risk att dagens vinstnivåer är cykliska toppnoteringar. Cykliciteten talar för att man inte bör betala ett riktigt så högt pris för Mycronics vinster som bolaget vid första anblicken ser ut att förtjäna.

I vårt normalscenario har vi använt en multipel på 19 gånger vinsten (p/e) vilket ändå är förhållandevis högt och i nivå med hur aktien prissätts idag. Det ger en avkastningspotential på drygt 20 procent inklusive utdelningar. Inte bra nog för ett regelrätt köpråd i vår bok.

Allt som allt är Mycronic ett företag som efter år av svajig utveckling nu äntligen realiserat den potential som slumrade i deras högteknologiska tillgångar. För att aktien ska fortsätta att vara bra krävs att bolaget tar nästa steg och skapar lika framgångsrika affärer i nya nischer och produktgrupper. Det kan mycket väl ske, men vi tar inte ut några segrar i förskott. Aktien får en neutral stämpel av Börsplus.

Läs fördjupad analys

Kretskort under tillverkning med hjälp av Mycronics flexibla My200-maskin.
Kretskort under tillverkning med hjälp av Mycronics flexibla My200-maskin.
En av bolagets avancerade mönsterritar-maskiner, Prexision 80.
En av bolagets avancerade mönsterritar-maskiner, Prexision 80.
Bolagets största ägareAndel av kapital och röster
Bure Equity29,94%
Fjärde AP-Fonden6,38%
Swedbank Robur Fonder4,77%
Handelsbanken Fonder4,50%
Catella Fonder2,65%
Avanza Pension1,94%
Dimensional Fund Advisors1,86%
Andra AP-Fonden1,29%
JP Morgan Asset Management1,21%
SEB Fonder inkl. Lux0,99%
Carnegie Asset Management (Lux)0,86%
Källa: Holdings
BolagAvkastning 1 år %P/E 2017EV/EBIT 2017EV/Sales 2017EBIT-marginal 2017 %Årlig omsättningstillväxt 2016-2018 %
Mycronic75,119,213,53,626,211,9
ASM44,119,522,23,716,811,6
Applied Materials123,414,412,13,024,89,9
Kulicke & Soffa81,319,09,41,313,56,5
Lam Research79,215,09,52,424,914,5
Disco Corporation69,922,715,03,825,26,9
BE Semiconductor101,218,114,22,820,09,2
Genomsnitt82,018,313,72,921,610,1
Källa: SvD Börsplus/Factset
DefinitionAktiens totalavkastning 12 månader, inklusive utdelningBörskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2017EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2017EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2017Förväntad rörelsemarginal 2017Förväntad årlig tillväxt 2016-2018
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons