Annons

Högkonjunkturen kulminerar i år bedömer KI

Foto: Unsplash.com

Nästa år avtar tillväxten på grund av att bostadsinvesteringarna minskar i landet, enligt Konjunkturinsitutets prognos. Den svenska exporten väntas dock ge ett skjuts till BNP-tillväxten. Inflationen väntas öka. Det är svårigheter för företagen att hitta kompetent personal driver upp lönerna och därmed kostnaderna för företagen. En räntehöjning av Riksbanken kan dröja till nästa vår, bedömer KI.

Under strecket
Publicerad

Bostadsinvesteringarna väntas falla i Sverige nästa år, tror Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Bostadsinvesteringarna väntas falla i Sverige nästa år, tror Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.

Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet
Bostadsinvesteringarna väntas falla i Sverige nästa år, tror Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos.
Bostadsinvesteringarna väntas falla i Sverige nästa år, tror Konjunkturinstitutet i sin senaste prognos. Foto: Tomas Oneborg / Svenska Dagbladet

Den rådande högkonjunkturen i Sverige kulminerar i år för att nästa år präglas av en mer avtagande tillväxt, bland annat på grund av minskande inhemska bostadsinvesteringar. Det spår Konjunkturinstitutets i sin senaste prognos.

Myndigheten har sänkt prognosen för Sveriges BNP-tillväxt under 2018 till 2,4 procent under 2018, från det tidigare antagandet om 2,9 procent i marsprognosen, och till 1,9 procent för 2019 (2,1).

BNP-tillväxten väntas hållas uppe av en stigande efterfrågan på svenska exportprodukter. Samtidigt fortsätter enligt KI företagens svårigheter att rekrytera arbetskraft med efterfrågad kompetens, vilket bidrar till att löneökningstakten gradvis stiger. 

KI har höjt prognosen för inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, till 2,0 procent för både 2018 och 2019 från tidigare 1,8 procent för bägge åren. 

– Mot bakgrund av att bristen på kompetent arbetskraft förblir högre än normalt fortsätter löneökningarna i näringslivet att stiga framöver och når något över 3 procent nästa år. Den tilltagande löneökningstakten bidrar till att kostnadstrycket stiger i företagen. Tillsammans med ett fortsatt gott efterfrågeläge, höga energipriser och den svaga kronan bidrar detta till att inflationen stabiliseras kring 2 procent 2018 och 2019, resonerar KI.

Samtidigt tror myndigheten att det dröjer till våren 2019 innan Riksbanken börjar höja reporäntan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons