Annons

”Högre ideal bör vägleda dagens ledare”

De principer som i dag styr delar av näringslivet och politikereliten synes fjärran från de som kännetecknade Warszawasvenskarnas agerande under andra världskriget. Det skriver internationella skatteexperten Torsten Fensby.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | NATIONALISM

Sommaren 1942 arresterades ett antal svenska industrimän av nazisterna i Warszawa. Efter sex månaders förhör i Gestapos högkvarter dömdes fyra av dem till döden för spioneri. En av de dödsdömda var min morfar, Tore Widén.

Warszawasvenskarnas öde har skildrats i en bok av Staffan Thorsell och i en dramadokumentär som sändes måndagen den 4 november på TV4. Svenskarna var chefer för dåvarande Asea, LM Ericsson och Svenska Tändsticksaktiebolagets verksamheter i Polen före och under andra världskriget. De levde i närmast ofattbar lyx även med dagens mått mätt. Mamma kunde berätta om ett liv hemma i Warszava med kockar, hembiträden och guvernanter innan mamma sändes till England strax före krigets utbrott.

Warszawasvenskarnas ”brott” var att de hade hjälpt motståndsrörelsen och smugglat ut information om nazisternas ohyggligheter i det ockuperade Polen. Trots att de satte både lyxlivet i Warszawa och sina egna liv på spel, kunde de inte stillatigande se på när polacker, judar och andra minoriteter förföljdes och mördades.

Annons
Annons

Deras självständiga agerande i Polen utgör, för att travestera Winston Churchill, ett av svenskt näringslivs ”finest hour”. Industriella hänsyn och personliga fördelar fick vika för grundläggande mänskliga värderingar och en stor portion civilkurage. Framlidne Jacob Wallenbergs och Gustav V personliga ageranden var huvudskälen till att Warszawasvenskarna fick dödsstraffet omvandlat till livstid och till slut frisläpptes i december 1944.

De principer som i dag styr delar av både näringslivet och politikereliten synes fjärran från de som kännetecknade Warszawasvenskarnas agerande under kriget. Flera kända industrimagnater har mer eller mindre offentligt uppmanat borgerliga politiker att ta makten med SD:s stöd. Moderaterna och Kristdemokraterna förefaller enbart invänta rätt läge för att kunna börja regera med hjälp av Sverigedemokraterna. Kortsiktiga ekonomiska och politiska intressen prioriteras på bekostnad av humanistiska värderingar och demokratiska ideal.

Så vad är problemet med att släppa in Sverigedemokraterna i värmen? Svensk integrationspolitik är ju ett katastrofalt misslyckande och SD verkar genuint bry sig om fattigpensionärer och andra svaga grupper i samhället. Många av de problem som SD lyfter fram existerar ju bevisligen.

Kärnproblemet ligger emellertid inte där. Samarbete med SD innebär att nationalismens ”vi-mot-dom-tänkande” och populismens syndabockspolitik legitimeras. Signalen som det politiska etablissemanget skulle sända nedåt i samhällslagren skulle vara förödande. Det skulle påverka synen på allt som på subjektiva grunder kan anses avvikande. Det är redan i dag kämpigt att vara invandrare eller att tillhöra en minoritet i Sverige. Likaså att tillhöra de lägre sociala skikten i samhället. Det kommer definitivt inte att bli lättare om politikerna legitimerar rätten att skylla orättvisor på samhällets svaga. Sverige skulle över en natt bli en obehagligare plats att leva på för många grupperingar i samhället.

Annons
Annons

Det blåser nationalistiska och populistiska vindar i dag över Europa som närmast för tankarna till 30-talet. Vi hotas både inifrån och utifrån av auktoritära krafter som söker underminera såväl EU:s fredsprojekt som våra demokratiska värderingar. En regeringssamverkan på en eller annan grund med Sverigedemokraterna riskerar att ge ringar på vattnet och accelerera motsvarande utveckling i andra europeiska länder.

Dagens akuta problem med integration och utanförskap har sin grund i 20 års politiska beslut som favoriserat denna negativa spiral. Utvecklingen går dock fortfarande att vända om politikerna genom nytänkande och modiga politiska beslut börjar ge samhällets utsatta grupper hopp om en bättre framtid.

Nationalism, patriotism, populism vädjar alla till reflexer som är en del av vår grundläggande biologi, det vill säga rädslan för och förkastandet av det som vi uppfattar som avvikande. När vi väl släppt dessa krafter lösa, både inom oss själva och i samhället i stort, ger vi oss ut på okänd mark där ingen längre kan förutsäga framtiden. Senast Europa gav fullt utlopp för dessa krafter fick vi i slutändan betala notan med två världskrig och en förintelse.

Torsten Fensby
internationell skattepolitisk expert

Hitlers dödsdömda svenskar - tv4.sehttps://www.tv4.se/hitlers-d%C3%B6dsd%C3%B6mda-svenskar#
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons