Annons

Catarina Kärkkäinen:Höjda straff med frågetecken

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Många av Sveriges fängelser är redan överbelagda.

Under strecket
Publicerad

Kriminaliteten och otryggheten är Sveriges allvarligaste problem just nu. Den nationella trygghetsundersökningen som Brå publicerade i förra veckan visar att den självrapporterade utsattheten för brott har ökat. Nästan varannan ung kvinna uppger att de har tagit en annan väg på grund av oro för brott.

Det behöver åtgärdas skyndsamt, och det är förståeligt att man både inom och utom politiken vill att det offentliga gör någonting. Polisen vittnar och varnar om att det är svårt att få resurserna att räcka till, och att åtgärderna inte fungerar när unga kriminella snart efter ingripande är ute på gatan igen.

Det duger inte med förebyggande insatser när problemen finns här och nu. Det hade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor rätt i under debatten mot Miljöpartiets språkrör Per Bolund i söndagens Agenda.

Både Moderaterna och Kristdemokraterna vill avskaffa mängdrabatten för den som döms för flera brott samtidigt, och ungdomsrabatten för 18–21-åringar. Partierna vill även höja straffen för bland annat sexualbrott och våldsbrott.

Annons
Annons

Det är nödvändigt. Åtgärderna skulle hålla kriminella borta från gatorna längre – förutsatt att finansieringen av de redan i dag fulla fängelserna säkras – och stämmer troligen bättre överens med det berömda allmänna rättsmedvetandet hos svenska folket.

Men åtgärderna behöver göras på rätt sätt. Det allmänna rättsmedvetandet säger även att det är viktigt med proportionalitet – både straff i förhållande till brott, och straff i förhållande till andra straff.

Det är många som rätteligen är frustrerade över mängdrabatten och att den som begår flera sexual- eller våldsbrott får ett lindrigare straff än vad alla enskilda handlingar annars skulle ge ackumulerat. Straffet är inte proportionerligt i förhållande till brottet.

Ett generellt avskaffande av mängdrabatten skulle dock även få effekten att den som begår ett stort antal stölder skulle kunna få högre straff än den som begår våldsbrott. Då vore straffet inte proportionerligt i förhållande till andra straff.

Det går naturligtvis att avskaffa mängdrabatten för vissa specifika brott, men då bör partierna i fråga vara tydliga med att det är vad de ämnar göra.

Det stora praktiska spörsmålet kvarstår dock. Många av Sveriges fängelser är redan överbelagda. Vilka brott behöver inte leda till fängelse? Hur kan platserna utökas? Vilka personer kan få avtjäna sitt straff med fotboja? Det har fortfarande inte fått tillfredställande svar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons