Annons

Hon leder arbetet med FN:s utvecklingsmål

Regeringen har tillsatt den delegation som ska implementera FN:s nya utvecklingsmål i Sverige. Uppdraget som ordförande får Parul Sharma, människorättsjurist med inriktning på företags hållbarhetsarbete. I april är hon en av huvudtalarna på SvD:s Forum Hållbarhet.

Under strecket
Publicerad

Parul Sharma är till vardags jurist med inriktning på företags samhällsansvar (Head of CSR Compliance) på advokatbyrån Vinge.

Foto: Michael M WallaceBild 1 av 1

Parul Sharma är till vardags jurist med inriktning på företags samhällsansvar (Head of CSR Compliance) på advokatbyrån Vinge.

Foto: Michael M WallaceBild 1 av 1
Parul Sharma är till vardags jurist med inriktning på företags samhällsansvar (Head of CSR Compliance) på advokatbyrån Vinge.
Parul Sharma är till vardags jurist med inriktning på företags samhällsansvar (Head of CSR Compliance) på advokatbyrån Vinge. Foto: Michael M Wallace

**I höstas enades FN **om nya, omfattande hållbarhetsmål som ska vara uppnådda till år 2030. Flickor ska gå i skolan, hungern ska utrotas, alla ska ha goda arbetsförhållanden, klyftorna ska minska och människohandel ska utrotas – för att bara nämna några åtaganden.

– 15 år går fort. Vi har bråttom, säger Parul Sharma, jurist på advokatbyrån Vinge med inriktning på företags samhällsansvar, och utsedd till ordförande för delegationen som ska implementera målen i Sverige.

Framförallt krävs nu konkret handling från kommuner, medborgare och från företag, stora som små, menar Parul Sharma. Som ordförande ansvarar hon för att delegationen tar fram en handlingsplan.

– Det här får inte bli ytterligare ett dokument med ord, för att berika de ord som redan finns. Vi ska ta fram en praktisk, konkret handlingsplan.

Annons
Annons

Enda sättet att uppnå målet är enligt Parul Sharma att ha en intensiv dialog med experter inom de 17 målens olika områden, som exempelvis könsfördelning och förnybar energi.

I delegationen finns gröna tankesmedjor, miljöorganisationer och forskare. Bland andra deltar Johan Hassel, vd för tankesmedjan Global Utmaning, Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Centre samt Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Men Parul Sharma är den enda näringslivsrepresentanten. Samtidigt är hon ordförande, vilket gör att valet kan tolkas på olika sätt. Ger det här tyngd till näringslivets roll eller är den förbisedd? Parul Sharma själv går inte med på någon av tolkningarna.

– Jag ser mig som en människorättsjurist i grunden och vill tolka valet som att mänskliga rättigheter har fått en hög prioritering.

Men med det sagt så väger näringslivets roll tungt, menar Sharma.

– Näringslivet kan relatera till de flesta målen. Ta exempelvis målet om att vi ska ha fredliga samhällen, som är kanske bland de till synes flummigaste. Fredliga samhällen är en förutsättning för att kunna göra affärer. Även de fluffiga målen har en direkt betydelse för företagen.

Inom vilka områden kan företagen påverka mest?

– Vattenfrågan är en sådan och målet om sanitet, hur man använder vatten och hur användningen påverkar sanitet. Och jämställdhetsfrågan och barnens rättigheter.

Bland delmålen för vatten och sanitet ingår bland annat att världen till år 2030 ska ha uppnått "allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla". Ingen människa i världen ska behöva uträtta sina behov utomhus och andelen obehandlat avloppsvatten ska halveras. För företag kan det handla om att återställa ekosystem runt vattenkällor och att använda vatten effektivare än i dag. Varje övergripande mål har en rad undermål av den här typen.

Annons
Annons

Totalt har de 17 målen 169 delmål som kan tänkas krocka med varandra i företags verksamhet.

Hur ser du på intressekonflikter mellan affärsmodeller och hållbarhetsmålen?

– Målen ska sättas främst. Jag tror att ett visst mått av kompromisslöshet är viktigt. Men det är klart att det är väldigt komplexa mål som vi behöver lära oss mer om. Miljö och antikorruption har aldrig vägts ihop på ett liknande sätt tidigare.

I den kommande handlingsplanen bedömer ordföranden det som troligt att någon form av utbildningsplan kommer ingå för att olika delar av samhället ska förstå vad målen innebär.

En del i Parul Sharmas uppdrag är också att hämta in goda exempel från företag.

Finns det redan nu sådana som väcker intresse?

– Om jag ska vara riktigt ärlig, så nej inte än. Däremot ser jag många nationer som har infogat hållbarhetsmålen i sin lagstiftning till exempel har Indien en så kallad CSR-klausul. I slutändan är det statens ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter.

Håll dig uppdaterad med SvD Näringslivs nyhetsbrev:

Anmäl dig här.kundservice.svd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons