Annons

Hon trotsade vännerna – fick de fattiga på fötter

Bostadsnöden var stor i Stockholm i början av 1920-talet. Alma Hedin kom med en snilleblixt för att hjälpa samhällets svaga – hon skapade en organisation som lever kvar än i dag.

Publicerad
Alma Hedins dröm gick i uppfyllelse när huset på Rödabergsgatan byggdes.
Alma Hedins dröm gick i uppfyllelse när huset på Rödabergsgatan byggdes. Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Veckans Stockholmsgåta landar på Rödabergsgatan 1. Denna byggnad i Vasastan blev på 1920-talet startskottet för Blomsterfondens stora satsning på bostäder för Stockholms fattiga åldringar. Nyckelpersonen bakom Blomsterfondens bildande var Alma Hedin.

Det som brukar kallas för det glada 1920-talet är till en början inte särskilt glatt för stockholmarna – de flesta bor i trånga och smutsiga hus. Till dessa nödställda hör dock inte Alma Hedin. Hon kommer från en rik släkt och bor i en stor flott våning på Nybrokajen 7 tillsammans med sina föräldrar och sju syskon, bland dem den berömde upptäcktsresanden Sven Hedin.

Alma Hedin tillsammans med några bekanta år 1925. Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Även om Alma Hedin rör sig i de finare salongerna så skyltar hon och familjen aldrig med sin rikedom. I sina memoarer skriver Alma att föräldrarna saknade egendomssinne och de ”vore inte roade av saker eller pengar”. Hon skriver också att ”de alltid hade mycket enkla kläder.”

Annons

– Alma kom från en privilegierad miljö med hög status men var en receptiv och godhjärtad person som verkligen såg dem som hade det sämre ställt, säger Eva Ersson Åbom på Centrum för Näringslivshistoria.

En person som inspirerar Alma Hedin under 1900-talets första år är lärarinnan Agnes Lagerstedt som skapat Stockholms arbetarhem. Det är ett bolag där inflytelserika personer, bland andra kung Oscar II, tecknar aktier för att bygga sunda arbetarbostäder för barnrika familjer. 1906 blir den då 30-åriga Alma Hedin medhjälpare till Agnes Lagerstedt. Alma skriver att ”alla avrådde henne”, eftersom det skulle bli mycket kontakt med lägre arbetarklass, men hon tvekar aldrig.

Husen är överfulla, men gamlingarna har ingen annan möjlighet än att bo kvar med sina barns familjer.

Under de följande årens arbete inser Alma Hedin vilken förlamande och nedbrytande effekt som bostadsnöden har på befolkningen, inte minst på de äldre. Husen är överfulla, men gamlingarna har ingen annan möjlighet än att bo kvar med sina barns familjer.

När Alma Hedins far Ludvig Hedin dör 1917 kommer det ett överflöd av blommor på begravningen, hela 91 kransar. Hedrande kan tyckas, men Alma Hedin ser det inte så. Hon gläder sig i stället åt ett kondoleansbrev med 25 kronor där det står ”Till någon av Dina fattiga, istället för en krans till Farbrors bår”.

SvD skriver den 24 februari 1917 en artikel om Ludvig Hedins begravning. Här kan ni se namnen på några av alla de 91 som gav blomsterkransar.

Alma Hedin slås nu av tanken att de stora summorna som läggs ner på begravningsblommor istället ska gå till att skapa lägenheter för Stockholms åldringar. Hon får några år senare flera kända huvudstadsbor med sig i ett upprop som publiceras i de stora tidningarna. Så här ser det ut i SvD 1921:

SvD den 14 maj 1921.

Bland dem som skriver under uppropet finns statsminister Hjalmar Branting, nobelpristagare Erik Axel Karlfeldt, författarinnan Ellen Key, ärkebiskop Nathan Söderblom samt 15 landshövdingar. Tanken är att, istället för dyra begravningsblommor, ska en summa sättas in i Blomsterfonden, som sedan ska resultera i bostäder för äldre fattiga stockholmare. ”Omkring dessa hus skola blommor och gröna växter planteras till minne av de döda och till glädje för de levande”, står det i uppropet.

Flera blomster- och trädgårdsorganisationer gör ett dramatiskt uttalande i SvD i maj 1921.

Men det kommer också högljudda protester. Flera blomster- och trädgårdsorganisationer gör ett dramatiskt uttalande i SvD i maj 1921: ”Det torde vara bekant att det 20 000-30 000 människor som i vårt land sysslar med trädgårds- och blomsterodling vinna sin utkomst genom ett ovanligt strävsamt arbete. Bara ett fåtal inom yrket är välbärgade – skulle det lyckats att få bort kransar vid begravningar är den bärande grunden för blomsterhandeln borteliminerad.”

Det vackra bruket har gått för långt och man måste reagera när en sak drives in absurdum.

Alma Hedin ger dock samma månad svar på tal i en intervju med SvD:

SvD den 28 maj 1921.

– Det vackra bruket har gått för långt och man måste reagera när en sak drives in absurdum. Vi rikta oss ju för övrigt icke mot det vackra som ligger i en måttlig blomstersmyckning. Man anmärker att det kan äventyra blomsterhandlarnas och trädgårdsodlarnas existens. Men man kan icke taga sådana hänsyn till en yrkesutövare att man hänger sig åt överflöd och lyx för att bevara yrket, säger Alma Hedin till SvD.

Stockholm stad ställer upp gratis med en tomt i Vasastan och några år senare är bygget, tack vare några mycket givmilda donatorer, igång:

Nathan Söderblom lägger första stenen till bygget i Röda Bergen.

Blomsterfondens första hus under uppförande. Foto: Blomsterfonden

I september 1925 kan huset på Rödabergsgatan 1 invigas – med plats för 150 hyresgäster. Hyrorna är förstås låga och inkluderar viss sjukvård. I huset finns också salong och matsal till hyresgästerna. I grundkonceptet ingår också att det ska genomföras aktiviteter, så att de äldre ska kunna få ut så mycket som möjligt av dagarna.

Vävsalen för hyresgästerna på Rödabergsgatan. Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Alma Hedin inser dock snabbt att det behövs fler bostäder. De närmaste åren arbetar hon och organisationen därför mycket aktivt med att få in gåvor till Blomsterfonden. Den som blir stödjande medlem i Blomsterfonden får också möjlighet att ställa sig i bostadskö. Många börjar skriva ”Tänk på Blomsterfonden” i dödsannonserna och beskriva möjligheten att bidra till fonden via postgiro.

Alma Hedins mamma begravningsannons i SvD. Till skillnad från när fadern begravdes uppmanades nu de sörjande att ge ett bidrag till Blomsterfonden i stället för att köpa kransar.

Inflödet av pengar resulterar i att ytterligare sex hus står klara på Ringvägen 1932. Alma Hedin leder sitt livsverk fram till 1949 då hon vill lämna över ”till yngre friskare krafter”. För sitt banbrytande arbete med Blomsterfonden får hon H M konungens medalj i åttonde storleken.

Säkerligen har hon varit en förebild för många andra kvinnor.

– Att Alma Hedin blev så lyckosam med sin idé och genomförandeförmåga skapade uppmärksamhet och säkerligen har hon varit en förebild för många andra kvinnor. Såväl inom socialt orienterat arbete som företagande i stort, säger Eva Ersson Åbom på Centrum för Näringslivshistoria.

Alma och Sven Hedin i samspråk 1932. Foto: IBL

Blomsterfondens boenden lever kvar än i dag och har i Storstockholm fem anläggningar med seniorboende, tre äldreboenden och en egen hemtjänst. I Alma Hedins fotspår har också liknande organisationer skapats i andra länder som Zimbabwe, USA, Storbritannien och Finland.

Rödabergsgatan 1 i dag. Foto: Johan Lindberg

Har ni något eget att berätta om platsen så får ni gärna höra av er till mittstockholm@svd.se. Ni får också gärna mejla om ni har släktbilder eller en fin historia som kan lägga grunden till en kommande Stockholmsgåta.

Annons
Annons
Annons

Alma Hedins dröm gick i uppfyllelse när huset på Rödabergsgatan byggdes.

Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Bild 1 av 11

Alma Hedin tillsammans med några bekanta år 1925.

Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Bild 2 av 11

SvD skriver den 24 februari 1917 en artikel om Ludvig Hedins begravning. Här kan ni se namnen på några av alla de 91 som gav blomsterkransar.

Bild 3 av 11

SvD den 14 maj 1921.

Bild 4 av 11

SvD den 28 maj 1921.

Bild 5 av 11

Nathan Söderblom lägger första stenen till bygget i Röda Bergen.

Bild 6 av 11

Blomsterfondens första hus under uppförande.

Foto: Blomsterfonden Bild 7 av 11

Vävsalen för hyresgästerna på Rödabergsgatan.

Foto: Ur Föreningen Blomsterfondens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria Bild 8 av 11

Alma Hedins mamma begravningsannons i SvD. Till skillnad från när fadern begravdes uppmanades nu de sörjande att ge ett bidrag till Blomsterfonden i stället för att köpa kransar.

Bild 9 av 11

Alma och Sven Hedin i samspråk 1932.

Foto: IBL Bild 10 av 11

Rödabergsgatan 1 i dag.

Foto: Johan Lindberg Bild 11 av 11
Annons
Annons
Annons
Annons