Annons

Hon vittnar om Arnault: ”Läckte pristagare till mig”

SvD avslöjar | I en ny utredning om sekretessbrott kopplat till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault uppmanas vittnen att framträda med namn. Två som har gjort det är före detta ledamoten Klas Östergren och dramaturgen Anna Kölén. ”Jag vill att ledamöter ska sluta upp med att misstro dem som vittnar om Jean-Claude Arnault och istället ta sitt ansvar”, säger Kölén till SvD.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Akademiledamoten Katarina Frostensons make Jean-Claude Arnault ska ha läckt flera Nobelpristagare till dramaturgen Anna Kölén som nu träder fram med namn.

Foto: Malin Hoelstad och Tomas Oneborg

Även Akademiledamoten Klas Östergren vittnar med namn om att Jean-Claude Arnault har läckt Nobelpristagare.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Harold Pinter är en av de Nobelpristagare som Jean-Claude Arnault ska ha läckt.

Foto: Max Nash/AP

Wislawa Szymborska.

Foto: Sören Andersson/TT

Anna Kölén berättar att hon och hennes familj har hotats av en bekant till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault.

Foto: Tomas Oneborg

Jean-Claude Arnaults fru Katarina Frostenson.

Foto: Nicklas Thegerström
Efter reklamen visas:
Detta har hänt inom Svenska Akademien

I början av november i år tillsatte Svenska Akademien en kompletterande advokatutredning om sekretessbrott, för att utreda påstådda läckor av Nobelpristagare med koppling till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault. Enligt uppgifter till SvD är utredningen nu färdigställd och den har presenterats för akademiledamöterna.

Jag vill att Akademien ska stå för resultatet i utredningen, att det har förekommit läckor.

Den har, precis som den utredning som Sara Danius tillsatte 2017, utförts av Hammarskiöld & Co. Advokaterna har kontaktat de personer som vittnade i den förra utredningen och frågat om de kan tänka sig att häva sekretessen på sina vittnesmål.

Den före detta akademiledamoten Klas Östergren bekräftar för SvD att han nu framträder med namn, ”eftersom anonyma vittnesbörd blivit konstant avfärdade, av andra berörda, som otillförlitliga”. Även Anna Kölén, som arbetar som dramaturg på Dramaten, har valt att vittna med namn. Det gäller också ett par av de ledamöter som valt att pausa sitt arbete i Akademien, enligt uppgift till SvD.

Annons
Annons

Akademiledamoten Katarina Frostensons make Jean-Claude Arnault ska ha läckt flera Nobelpristagare till dramaturgen Anna Kölén som nu träder fram med namn.

Foto: Malin Hoelstad och Tomas Oneborg

Även Akademiledamoten Klas Östergren vittnar med namn om att Jean-Claude Arnault har läckt Nobelpristagare.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

–Jag vill att Akademien ska stå för resultatet i utredningen, att det har förekommit läckor. Jag vill att ledamöter ska sluta upp med att misstro dem som vittnar om Jean-Claude Arnault och istället ta sitt ansvar, säger Anna Kölén.

Akademiledamoten Katarina Frostensons make Jean-Claude Arnault ska ha läckt flera Nobelpristagare till dramaturgen Anna Kölén som nu träder fram med namn.
Akademiledamoten Katarina Frostensons make Jean-Claude Arnault ska ha läckt flera Nobelpristagare till dramaturgen Anna Kölén som nu träder fram med namn. Foto: Malin Hoelstad och Tomas Oneborg

Hon har den senaste veckan varit i dialog med Akademien genom ett ombud och uppmanat Akademien att skyndsamt offentliggöra utredningen. 

– Problemet är att det finns kvar ledamöter som försvarar Jean-Claude Arnault och förnekar att det ska ha förekommit såväl läckor som sexuella trakasserier och sexuellt våld. Så länge de krafterna finns har jag svårt att se hur det ska gå att lösa det här. Jag tror att alla kriser löses bäst genom öppenhet och transparens.

Den nya utredningen ska ha presenterats för Akademiens ledamöter, inklusive Katarina Frostenson och hennes juridiska ombud, Per E Samuelson, för en tid sedan. Ständige sekreteraren Anders Olsson har innan dess underrättats löpande om utredningens framsteg. 

Då Akademien inte har några ordinarie sammankomster under december har ledamöterna inte hunnit diskutera utredningen som de tagit del av, erfar SvD. Men enligt uppgift råder det delade meningar inom Akademien om huruvida materialet bör offentliggöras eller ej.

Även Akademiledamoten Klas Östergren vittnar med namn om att Jean-Claude Arnault har läckt Nobelpristagare.
Även Akademiledamoten Klas Östergren vittnar med namn om att Jean-Claude Arnault har läckt Nobelpristagare. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Annons
Annons

Harold Pinter är en av de Nobelpristagare som Jean-Claude Arnault ska ha läckt.

Foto: Max Nash/AP

Wislawa Szymborska.

Foto: Sören Andersson/TT

Frågan om Katarina Frostensons framtid har länge splittrat Akademien. En vändning kom i oktober då en majoritet av ledamöterna ställde sig bakom en resolution som uppmanade Katarina Frostenson att självmant utträda, i annat fall skulle Akademien gå vidare med en utredning gällande stadgebrott. Tre ledamöter reserverade sig mot resolutionen. När Katarina Frostenson inte ville lämna sin stol frivilligt, eftersom hon anser sig oskyldig, beslutade Akademien att inleda den nu aktuella utredningen. Beslutet om vad man ska göra med denna kan alltså leda till en ny strid.

Det är ganska svårbegripligt att han läckte Nobelpristagare till mig eftersom vi inte stod varandra nära.

Anna Kölén har blivit intervjuad vid flera tillfällen av Hammarskiöld & Co och hon har även låtit advokatbyrån ta del av hennes dagboksanteckningar från 2005. Dagboksbladen finns med som en bilaga till utredningen.

Hon vittnar om att Jean-Claude Arnault har läckt flera Nobelpristagare till henne. Den första var Elfriede Jelinek 2004. Hon berättar också att Arnault ofta pratade vitt och brett om vem som skulle sitta i Akademien och vem som skulle få priser, och om vad sittande ledamöter tyckte i olika frågor. 2005 läckte han att Harold Pinter skulle få Nobelpriset. Kölén hade arbetat med att översätta Pinter och Arnault sade då enligt henne att ”om några dagar får du vara redo när Horace kliver ut genom dörrarna och uttalar priset”, ”sen kommer pengarna att rulla in, du har ju översatt honom”.

1/2

Harold Pinter är en av de Nobelpristagare som Jean-Claude Arnault ska ha läckt.

Foto: Max Nash/AP
2/2

Wislawa Szymborska.

Foto: Sören Andersson/TT

Arnault ska också, enligt Köléns vittnesmål, ofta ha sagt att han ”jobbade för att se till att Le Clézio fick Nobelpriset”. Pinter fick Nobelpriset 2005 och Le Clézio 2008.

Annons
Annons

Anna Kölén berättar att hon och hennes familj har hotats av en bekant till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault.

Foto: Tomas Oneborg

Klas Östergren berättar i sitt vittnesmål till advokatbyrån att Jean-Claude Arnault ringde honom 1996 och avslöjade att Wislawa Szymborska skulle få årets Nobelpris. Han uppger att han blev mycket förvånad och inte förstod varför Arnault, som han inte hade någon kontakt med på den tiden, meddelade honom detta.

Anna Kölén umgicks i flera år i kretsar nära Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson, samt Ebba Witt-Brattström och Horace Engdahl.

– Jag träffade Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson genom Akademien, och senare genom andra gemensamma bekanta. Jag hade ingen privat relation med honom. Det är ganska svårbegripligt att han läckte Nobelpristagare till mig eftersom vi inte stod varandra nära.

Enligt Jean-Claude Arnault kom informationen från hans hustru, Katarina Frostenson, uppger Anna Kölén till byrån. Arnault använde ordet ”vi” när han talade om hennes arbete i Akademien, och han påstod att han kunde påverka mycket. Han skröt om att ”uppträder man på Forum kan man komma in på Svenska Akademien” och att han kunde påverka vem som blev invald. Han sa till och med, enligt Köléns vittnesmål, att han skapat sin hustrus karriär och ordnat hennes ledamotskap i Akademien.

Anna Kölén berättar att hon och hennes familj har hotats av en bekant till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault.
Anna Kölén berättar att hon och hennes familj har hotats av en bekant till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault. Foto: Tomas Oneborg

Anna Kölén uppger också att Arnault talat om att man kan spela på informationen om Nobelpristagare, men minns inte om det var året då Jelinek eller Pinter skulle komma att få priset.

Annons
Annons

Jean-Claude Arnaults fru Katarina Frostenson.

Foto: Nicklas Thegerström

– Jag har känt ett ansvar för att han har läckt, därför har jag hållit tyst, men det är ju inte mitt ansvar. Jag kände förut en missriktad lojalitet mot Akademien, jag har inte velat skada deras verksamhet och inte velat skada Katarina Frostenson. Men min tystnad har ju bara bidragit till att tystnadskulturen har upprätthållits. Att Jean-Claude Arnault har läckt information som han fått av sin hustru är inte mitt problem. Det är Akademiens problem, och dags att lägga ansvaret där det hör hemma.

Jag kände mig utsatt när jag fick veta att jag var den enda utomstående som trätt fram med namn.

Anna Kölén berättar att hon och hennes familj har hotats på Facebook av en bekant till Katarina Frostenson och Jean-Claude Arnault efter att hon lämnat uppgifter till utredningen. Detta kommenteras av advokaterna i utredningen, som skriver att ”Vi har tagit del av dessa meddelanden som förefaller vara ett hot om att sprida lögner och förtal om inte ett sammanträffande med bland andra Katarina Frostenson kommer till stånd”.

Advokaterna skriver att detta – som enligt dem skulle kunna betraktas som olaga hot – är mycket allvarligt och oroande, och att det kan försvåra för utredningen att få fram personer som är villiga att släppa sin anonymitet.

– Jag kände mig utsatt när jag fick veta att jag var den enda utomstående som trätt fram med namn. Transparens och öppenhet omöjliggör påtryckningar, säger Anna Kölén, som under måndagen har meddelat Akademien att hon har polisanmält hotet.

Jean-Claude Arnaults fru Katarina Frostenson.
Jean-Claude Arnaults fru Katarina Frostenson. Foto: Nicklas Thegerström
Annons
Annons

I inledningen till den nya utredningen skriver advokatbyrån att några av de personer som medverkat i utredningen har valt att förbli anonyma med förklaringen att ”de arbetar inom kulturområdet och att en tongivande akademiledamot offentligt har uttalat sitt stöd för Jean-Claude Arnault och Katarina Frostenson på tv, i kvällstidningar och på en blogg samt att denne akademiledamot enligt kvinnorna för sina vänner uppgivit att ’vittnena är kvinnor som ljuger, de ville dra fördel av Jean-Claude Arnault, men är nu bittra och vill hämnas’.”

Enligt utredningen vill kvinnorna som medverkar inte riskera att ”utsättas för förakt från vissa akademiledamöter och deras vänner, vilket även skulle kunna drabba dem negativt i deras yrkesverksamhet”.

Advokatbyrån påpekar att dessa vittnen, som har intervjuats vid flera tillfällen, har valt att vara anonyma med Akademiens tillstånd.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson skriver i ett mejl till SvD att Akademien ”nu överväger att offentliggöra utredningen, men beslutet är ännu inte fattat”.

SvD har haft kontakt med Katarina Frostensons advokat Per E Samuelson. Han har talat med Katarina Frostenson, men de ville inte ge någon kommentar under måndagen. SvD har även sökt Jean-Claude Arnaults advokat, Björn Hurtig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons