Annons

Olof Ehrenkrona:Hongkong står upp för sin frihet

Hongkong.
Hongkong. Foto: Todd Darling / TT

Dramatiska signaler till Peking.

Under strecket
Publicerad

Lokalvalen i Hongkong brukar aldrig tilldra sig någon uppmärksamhet. Ända sedan återlämnandet till Kina 1997 har kommunistregimens grepp hårdnat om den ”Särskilda Administrativa Regionen” (HKSAR), och lokalvalen har manifesterat skendemokratin i den tidigare brittiska kronkolonin.

Valdeltagandet har varit lågt och fastlandsregimens kandidater har konsekvent blivit valda, medan oppositionens röster har blivit allt färre och allt tystare.

Lokalvalens resultat efter oroligheterna är därför sensationella och upptas inte nådigt i Peking. Valdeltagandet steg från 47 procent till 71 procent och de pro-demokratiska kandidaterna vann i 17 av 18 valdistrikt. De tredubblade sina mandat till 388 av de 452 som skulle väljas. Och till dessa kan åtskilliga av de 62 oberoende kandidater som också valdes in räknas.

Det största pro-Peking-partiet förlorade närmare 100 platser och det andra Pekingtrogna partiet förlorade samtliga platser och finns inte längre företrädda i något enda distriktsråd.

Valet kommer inte att rubba den institutionella maktbalansen mellan Hongkong och Peking. Distriktsråden har inga reella maktbefogenheter. Deras uppgift är att sköta sådant som parker och parkeringar, men signalen som resultaten sänder till Peking är dramatiska.

Den anpasslighet som Hongkong hittills har visat upp, trots Kinas kontinuerliga försök att urholka uppgörelsen från 1997 är det nu slut med. De massiva gatuprotesterna har visat sig ha ett stort folkligt stöd. Den tysta majoriteten som de Pekingtrogna ledarna har hänvisat till finns helt enkelt inte. Den tysta majoriteten stödde de unga demonstranterna och inte den kommunistiska maktkolossen på fastlandet.

Inte minst gentemot omvärlden var Hongkong-invånarnas kategoriska uppslutning bakom den demokratiska oppositionen en mycket viktig signal. Stadens tidigare hållning har lett till att demokratirörelsens styrka har ifrågasatts i väst.

Nu lär rösterna höras i varje huvudstad och det kommer med nödvändighet att påverka den fria världens relationer med Kina. Det är bra. Hongkong ska inte lämnas ensamt i sin kamp för frihet och demokrati.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons