Annons

Höstens politiska drama

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad

Emil Uddhammar

Gäst | Scenkonst

Nästan alldeles oavsett innehållet i höstens och nyårets politiska uppgörelser till vänster och höger, har de för den utomstående betraktaren stundom framträtt som ett drama av rang, inte långt efter Shakespeares.

Låt oss för en stund se dessa politiska händelser just som ett skådespel, en tragedi eller komedi – som ni behagar.

Den stora dramadrottningen, lady Macbeth, hade bestämt sig för att maktens graal inte fick gå till hennes allians av politiska vänner – i vår pjäs kallad klanen Duncan. Först blickar hon lystet efter kronan själv. Då den visar sig utom räckhåll, kan hon ändå för sitt liv inte se den på alliansens korade ledare – Macduff, i vårt drama. En annan plan sätts då i rörelse.

Klanen Duncan skall offras, och lady Macbeth övertalar sin man, en gammal militär, att medverka. Lord Macbeth har starka dubier, han är invärtes kluven. Lady Macbeth tubbar honom ändå att göra gemensam sak.

I november röstas om alliansens statsministerkandidat. Paret Macbeth röstar nej – klanen Duncan slocknar. Macduff misströstar. Ridå.

Annons
Annons

Emil Uddhammar

Antikens drama hade som bekant en kör, som sufflerar och klargör handlingens gång. Den korus av kommentatorer som hördes, hade dock svårt att göra händelseförloppet begripligt denna gång.

Men, ibland framträder ett orakel, i detta fall från Hamrånge – Stig-Björn Ljunggren. Efter klanen Duncans hädangång förklarar han lakoniskt varför socialdemokraternas kandidat – i vår pjäs kallad Malcolm – hållit en så låg profil:

– Det tycks som om det går bäst för den ledare som säger så litet som möjligt. Han behöver för övrigt inte göra någonting, så länge de borgerliga steker sig i varandras flott.

Den svedda lady Macbeth söker nu åter stöd för sin egen upphöjelse, men finner flera broar brända. Nu sitter där i stället den till synes evigt legitime härskaren av Sverige – Malcolm. Men tronen har trasiga ben och vacklar betänkligt.

Macbeth går en osäker framtid till mötes. Kommer Birnams skog en dag vandrande? Hur skall regeringens politik utvecklas? Blir hans tillvaro mest a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing?

Lady Macbeth har svårt med nattsömnen och jagas av demoner. Var hennes handlingar ärofulla eller skamliga? Hon bläddrar i ett annan mörk komedi, det är något hon läst där som inte lämnar henne någon ro.

Dramat fortsätter fram till nästa val. Hur skall det gå för Macduff? En profetia säger att hans vänner en gång skall ärva tronen. Men, klanen Duncan är borta – vad skall komma i stället? Frågorna blir kvar, när gonggongen ljuder.

Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. emil.uddhammar@lnu.se

Emil Uddhammar
Emil Uddhammar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons