Annons
Kommentar

Mårten Schultz:Hot har blivit vardagsmat – hårda domen är viktig

Hot mot förtroendevalda är ett samhällsproblem. Att Svea hovrätt skärpte domen mot den man som kommit med grova hot och skickat paket till, bland annat, politiker är därför viktigt.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT

Ett minne från 2015-16. En minister hade kallat till rundabordssamtal. Temat var kränkningar på nätet. De inbjudna var forskare och företrädare för olika organisationer. Eftersom jag företrädde det juridiska perspektivet fokuserade jag på regelverket. Men jag tog också upp en annan sak: det stora problemet var inte bristen på moderna regler i brottsbalken. Det stora problemet var att det offentliga Sverige ibland tycktes ha resignerat när det gäller vissa typer av kränkningar.

De utreds inte. Och i många fall, när de drabbar personer i ledande positioner anmäls brotten över huvud taget inte. Jag frågade ministern om hen själv anmälde de brott som jag förutsatte förekom om inte varje dag så i alla fall emellanåt. Ministern kunde inte svara på frågan utan tittade mot sin statssekreterare som om jag minns rätt sade något i stil med att det fanns rutiner för detta. Vanliga polisförhör verkade inte förekomma i ministerns vardag. 

Annons
Annons

Hot och andra brott mot förtroendevalda och andra med demokratiska funktioner är ett samhällsproblem. Men det är ett problem som inte alltid tas på tillräckligt allvar av rättsordningen. Det beror förstås på flera saker. En förklaring kan vara att företrädare för staten inte själva riktigt litat på det ”vanliga” systemet. Signalvärdet av en ny dom från Svea hovrätt är därför viktigt

Hovrätten dömde en man som grovt hotat ministrar i regeringen och även andra personer. Hoten bestod i att han hade skickat paket med pulver till politiker och även vissa andra. Pulverpakten måste förstås i sitt sammanhang. Ett vittne från Totalförsvarets forskningsinstitut hördes av domstolen och berättade om bakgrunden till hot genom paket med pulver. I början av 2000-talet skickades flera paket med mjältbrandssporer till myndigheter i USA. I flera fall medförde detta att den som öppnade paketet dog. Detta ledde till samhällseffekter av både ekonomiskt och mänskligt slag.

I detta fall var paketen ofarliga – de innehöll mjöl, våffelsmet och ingefära – men påverkade ändå mottagarna. Berättelserna från de politiker som tog emot dem vittnar om hur obehagligt det varit. Ett statsråd beskrev hur försändelsen var handskriven och skickades till hens hemadress. Därtill saknade paketet porto vilket tydde på att det levererats för hand. Ministern satte på sig handskar innan paketet öppnades. Ett annat statsråd berättade hur hen fick pulvret på händerna och hur händelsen påverkat hens barn.

Rättsordningen bör se allvarligare på brott riktade mot personer om de kan påverka det demokratiska systemet än på andra brott.

Annons
Annons

Hoten medförde mänskligt lidande. Men utöver det finns det ett demokratihotande element vid sådan här brottslighet. Brotten riktas inte bara mot statsrådet som människa utan även mot statsrådet som företrädare för Sverige som demokrati. Det framhöll i alla fall åklagaren i målet.

Hovrätten skärpte straffet vad gäller just hoten. Domen blev åtta års fängelse. Det är ett väldigt strängt straff men gärningsmannen dömdes samtidigt för mordförsök, vilket hade störst betydelse för påföljden. När det gäller hoten mot just politikerna noterade domstolen att brotten skulle kategoriseras som olaga hot, med hänsyn till just till att det kunde påverka ”samhällets funktionssätt”. Bedömningen av hotet gjorde att straffet skärptes från sju år i tingsrätten till åtta år i hovrätten.

Domen ger en viktig signal. Rättsordningen bör se allvarligare på brott riktade mot personer om de kan påverka det demokratiska systemet än på andra brott. Men mest av allt är det positivt att brott av det här slaget klaras upp och lagförs. Förhoppningsvis är detta ett exempel för rättsväsendet att följa även i sådana miljöer, framför allt på internet, där olaga hot mot ministrar, riksdagsledamöter och kommunpolitiker är vardagsmat.  

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons