Annons

”Hot mot hbtq-personer är hot mot oss alla”

Att frysa biståndet till regimer som förföljer hbtq-personer är en av de reformer Liberalerna vill genomföra, skriver Nyamko Sabuni med flera liberala politiker.
Att frysa biståndet till regimer som förföljer hbtq-personer är en av de reformer Liberalerna vill genomföra, skriver Nyamko Sabuni med flera liberala politiker. Foto: Björn Lindahl/Aftonbladet/TT

Rätten att leva sitt liv som man vill, där man utan hot och hat kan vara sig själv, är grunden i vårt liberala samhälle. Vi vill genomföra en rad reformer för att säkerställa vardagen för hbtq-personer. Det skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni med flera.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | HBTQ

I dag är friheten att älska vem man vill en djupt rotad rättighet i Sverige. Det har inte skett av sig självt, utan genom envist arbete från hbtq-rörelsen och de politiska krafter som drivit på för reformer. Steg för steg har lagar förändrats så att friheten ska inkludera också hbtq-personer.

I år är det 75 år sedan den liberala justitieministern Thorwald Bergquist lade fram propositionen som avkriminaliserade homosexualitet. Det är 40 år sedan Barbro Westerholm, även undertecknare av denna artikel, genomdrev att sjukdomsstämpeln på homosexualitet skulle tas bort, 25 år sedan det dåvarande Folkpartiet drev fram partnerskapslagen och tio år sedan äktenskapslagen blev könsneutral.

Men fortfarande utsätts hbtq-personer för våld, diskriminering, fördomar och andra kränkningar i hela landet – i skolor, offentliga miljöer, på arbetsplatser eller äldreboenden. En rad nationella och internationella studier pekar på att förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland hbtq-personer än hos befolkningen i allmänhet. Transpersoner är särskilt utsatta.

Annons
Annons

De friheter och lagstadgade rättigheter som har uppnåtts på pappret måste också säkerställas i vardagen för hbtq-personer. Det kräver en rad liberala reformer som vi vill genomföra:

 1. Förebygg ohälsa bland hbtq-personer.
  Marginalisering och ohälsa är det mänskliga priset för att leva med förtryck och fördomar. Därför är det viktigt att folkhälsoarbetet, skolhälsovården och hälso- och sjukvården i stort beaktar hbtq-frågorna i sitt arbete. Vi liberaler tänker aldrig acceptera att det finns stora skillnader i ohälsa mellan människor enbart på grund av könet på den de älskar eller den egna könsidentiteten.
 2. Trygghet för årsrika hbtq-personer.
  Årsrika hbtq-personer möter fortfarande fördomar och diskriminering. I en kartläggning gjord av Socialstyrelsen framkommer det att över 15 000 årsrika hbtq-personer har hemtjänst eller bor i särskilda boende. Samma kartläggning visar att endast 9 procent av kommuner och stadsdelar hade bedrivit utbildning för personal inom vård och omsorg i frågor som rör årsrika hbtq-personer.
  Vi vill att årsrika hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna på landets alla äldreboenden. Ingen hbtq-person ska tvingas dölja, förklara eller försvara sitt sätt att leva i en tid då tillvaron är som mest skör. Arbetsgivare i vård och omsorg, både offentliga och privata, har ett stort ansvar för att personalen har tillräcklig hbtq-kunskap.
 3. Flyktingpolitiken får inte kompromissa hbtq-personers rättigheter.
  När människor söker sig till Sverige söker de just frihet, och det är viktigt att vi erbjuder det. Mottagandet av asylsökande måste ske på ett sätt som tydligt värnar hbtq-personers lika rättigheter. Det är helt oacceptabelt att asylsökande hbtq-personer återkommande utsätts för hot eller attacker. Migrationsverket måste upprätthålla de boendes trygghet. Alla asylboenden måste ha handlingsplaner för hur man säkerställer kvinnors samt sexuella och religiösa minoriteters trygghet.
 4. Obligatorisk undervisning om svenska samhället.
  Bland de nya svenskar som kommit till vårt land finns de som kommit från länder där förföljelse och diskriminering av hbtq-personer är sanktionerat av staten. Andra har flytt från samma länder för att deras kärlek innebar dödsstraff i hemlandet. Svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges så snabbt som möjligt vid ankomst till Sverige. Detta är också, tack vare Liberalerna, en del av januariavtalet. I samhällsinformationen ska frågor om hbtq-personers rättigheter tas upp liksom andra centrala frågor för ett jämlikt och jämställt samhälle.
 5. Inga skattepengar till odemokratiska organisationer.
  Det är självklart att inga offentliga medel ska betalas ut till föreningar, församlingar eller organisationer som bidrar till förföljelse eller förtryck av hbtq-personer eller motverkar andra grundläggande demokratiska värderingar. Det har liberaler länge krävt och en utredning har nyligen lämnats till regeringen om demokrativillkor för bidragsgivning. Det är tid nu att säkra att skattemedel går till verksamheter som stärker demokratin, inte försvagar den.
 6. Frys bistånd till regimer som förföljer hbtq-personer.
  Höjer vi blicken från den svenska horisonten ser vi än större utmaningar, både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv. I ett sjuttiotal länder är samkönad kärlek ett brott. En rad av dessa länder är mottagare av svenskt bistånd. Svenska skattebetalare ska inte finansiera ett sådant förtryck. En utgångspunkt för oss liberaler är att Sverige inte ska ge bistånd till diktaturer, undantaget katastrofhjälp. Vi ger gärna bistånd till dem som strävar efter reformer, till exempel hbtq-rättsorganisationer, kvinnorättsorganisationer och oberoende journalister, men vi vill inte att svenskt bistånd går rakt in i odemokratiska regimers fickor. Svenskt demokratibistånd kan hjälpa dessa länder att gå i en demokratisk riktning, och i demokratibiståndet ska hbtq-frågor ingå som en självklar fråga. Demokratibistånd ska bara ges till regimer som är redo för demokratiska reformer och där framsteg görs.

Problem som drabbar hbtq-personer kan av vissa tyckas perifera. Varför inte fokusera på problem som drabbar alla invånare i vårt land? Vårt svar är att detta handlar om oss alla. Rätten att leva sitt liv som man vill, där man utan hot och hat kan vara sig själv, är grunden i vårt liberala samhälle. Varje attack på en hbtq-person är en attack mot oss övriga. Därför måste samhället med full kraft stå upp för hbtq-personers rätt till säkerhet och trygghet.

Nyamko Sabuni
partiledare
Barbro Westerholm
riksdagsledamot och fd generaldirektör för Socialstyrelsen
Mats Nordström
förbundsordförande i HBT-liberaler
Robert Hannah
riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons