Annons

Hotellkedja på uppgång – och två aktietips till

Hotellgruppen bryter trenden – köp. Det menar analysföretaget Investtechs som denna vecka bland annat tittar närmare på Scandic Hotels Group.

Under strecket
Publicerad

Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm.

Foto: Staffan LöwstedtBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm.
Scandic Continental på Vasagatan i Stockholm. Foto: Staffan Löwstedt

Scandic

Scandic Hotels Group AB föll kraftigt i inledningen av året och fram till mitten av sommaren har säljtrycket under stora perioder varit starkt och RSI har flera gånger passerat under den kritiska 30-nivån. Sedan mitten av juli har utsikterna emellertid förbättrats.

Efter uppgången den 13 juli framkom tydligt att kursen format en andra botten runt 75 kronor vilket bekräftade stödet på denna nivå. Uppgången skedde dessutom på hög volym vilket indikerar att aggressiviteten hos investerarna tilltagit. Uppgång på relativt hög volym har sedan dess varit det normala för aktien. Detta är ett styrkebesked som isolerat ger goda utsikter för uppgång.
På kort sikt har Investtechs algoritmer identifierat en stigande trendkanal och på medellång sikt är den fallande trendkanalen bruten. Även detta ger förbättrade förutsättningar för kursuppgång under kommande månader.
Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Astra Zeneca

Astra Zeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Enligt Investtechs forskning har dessa aktier fortsatt stiga och i genomsnitt levererat meravkastning mot börssnittet under efterföljande månader.
Aggressiva köpare har pressat upp kursen från 660 kronor och ett stöd har nu identifierats av Investtechs algoritmer. Uppgång på hög volym är ett sundhetstecken som stärker trendbilden.
Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Humana

Humana befinner sig i den övre halvan av en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar isolerat att uppsidan kan vara liten i förhållande till nedsidan. Att nedgång tenderat att ske på relativt hög omsättning sedan månadsskiftet är en varningssignal om tilltagande osäkerhet.
Toppar kring 60 kronor kombineras med hög omsättning. Det indikerar att det kan finnas många investerare som lockas att sälja på dessa nivåer, något som kan begränsa uppsidan. Här har Investtech algoritmer identifierat ett motstånd i den kortsiktiga kursgrafen.
Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons