Annons

Mårten Schultz:Hovrätten gör en oroande markering mot vittnesmålen

Trots ny bevisning friar hovrätten Martin Timell. Rätten menar att det inte är bevisat att han gjort sig skyldig till våldtäkt. Här svarar SvD:s juridiske kommentator Mårten Schultz på sju frågor om det uppmärksammade fallet.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT
1/2

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT
2/2

Rätten menar att det inte är bevisat att Martin Timell gjort sig skyldig till våldtäkt.

Foto: Jessica Gow/TT

Varför friades Timell?

Hovrätten fann, precis som tingsrätten, att det inte var bevisat att Timell våldtagit målsäganden. När det gäller den bevisning som tingsrätten tog ställning till instämde hovrätten i tingsrättens bedömning.

Var det inte onödigt med en hovrättsprövning när domstolen kom till samma slutsats som tingsrätten?

Det händer att domstolarna ställs inför uppgiften att bedöma helt hopplösa åtal, men det här var inte ett sådant fall. Det fanns bevisning som talade för åtalet, men vid en prövning visade den sig inte räcka för en fällande dom. I hovrätten tillkom dessutom ny bevisning. Nya vittnen hördes. Dessa vittnen gav stöd för målsägandens redogörelse för vad som hänt.

Varför fälldes inte Timell om de nya vittnena gick på målsägandens linje?

Hovrätten ansåg av flera skäl att den nya bevisningen inte vägde så tungt. De fyra nya vittnen som hördes var alla eller hade varit väldigt nära vänner med målsäganden. Händelsen låg lång tid tillbaka och dessa personer hade inte hörts av polisen i anslutning till händelsen 2008. Dessutom, framhåller hovrätten, är vittnenas uppgifter om hur målsäganden beskrivit händelsen för dem ”påtagligt detaljfattiga”. Domstolen konstaterade därför att vittnenas uppgifter skulle bedömas med försiktighet och att ”tillförlitligheten av deras uppgifter kan ifrågasättas”.

Det låter som att hovrätten var skeptisk mot den nya bevisningen?

Ja, hovrätten gör en tydlig och något oroande markering mot vittnesmålen i vissa delar. När det gäller två av vittnesmålen skriver domstolen: ”Deras uppgifter i denna del har emellertid, som ovan nämnts, varit detaljfattiga och har gett ett närmast inövat intryck”.

Åklagaren valde att inte överklaga tingsrättsdomen. Hur kunde det då hamna i hovrätten?

Tingsrättsdomen överklagades av målsäganden själv, alltså den person som hade betraktats som brottsoffer i juridisk mening om Timell hade fällts, med hjälp av sin advokat.

Är det ovanligt att målsäganden överklagar en dom om åklagaren ”släpper” fallet?

Ja, det är ganska ovanligt men inte unikt.

Vem betalar när det är målsäganden själv som driver målet vidare tillsammans med sin advokat?

I det här fallet togs hela räkningen av staten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons