Annons

HQ-fallet i limbo: ”Det måste finnas pengar”

Just nu ligger HQ-fallet i hovrätten. Men det är fortfarande osäkert om någon kommer att driva fallet efter att HQ AB förlorade i tingsrätten mot Mats Qviberg och de övriga. Om konkursförvaltaren driver det betalar skattebetalarna rättegångskostnaderna vid en förlust.

Under strecket
Publicerad
Foto: Bertil Ericson / TT
Foto: Bertil Ericson / TT
Foto: Bertil Ericson / TT

Allt ligger i händerna på HQ AB:s konkursförvaltare, advokat Bill Kronqvist. Han har begärt anstånd hos hovrätten till den 20 mars för bestämma om han ska överta HQ AB:s process mot Mats Qviberg och de övriga HQ-topparna.

– Jag behöver inte finansiera det kommersiellt eftersom en konkursförvaltare får betalt av staten, men jag måste kunna motivera beslutet om jag ska driva målet för staten. Det är inte ovanligt att en konkursförvaltare driver talan, men det som är ovanligt i det här fallet är att målet är ovanligt stort, säger han.

Tingsrätten lade ner runt 90 dagar på själva förhandlingen. Domen är 2 600 sidor lång. Vinnarnas rättegångskostnader hamnade på en kvarts miljard kronor.

Bakgrunden är att HQ AB stämde den tidigare styrelsen, där Mats Qviberg var ordförande, på 5 miljarder kronor inklusive ränta. Bolaget förlorade på alla punkter utom en i tingsrätten. Men rätten kom med hård kritik mot flera av topparna: Flera personer har agerat oaktsamt, det har förelegat allvarliga brister i HQ Bank, riskerna har inte hanterats på "ett fullgott sätt", banken har haft en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk och banken har haft bristfällig resultatuppföljning

Annons
Annons

I och med tingsrättens dom så blev HQ AB skyldig att betala vinnarnas rättegångskostnader. Men bolaget hade inte tillräckligt med pengar. Då överklagade HQ AB först domen till hovrätten och försattes sedan i konkurs. På så vis verkar bolaget slippa betala rättegångskostnaderna. Sedan dess är bolaget även satt i likvidation, det vill säga att bolaget ska upplösas.

Eftersom HQ AB överklagade domen så gjorde topparna detsamma. Därmed har hovrätten fått in flera överklaganden. Hovrätten gav prövningstillstånd den 18 januari.

Om inte konkursförvaltaren Bill Kronqvist vill driva processen går frågan vidare till likvidatorn, advokat Lars Ehrstedt.

– Min uppgift just nu är väldigt liten. Jag väntar på konkursförvaltarens beslut, säger han.

Men till skillnad från Bill Kronqvist så behöver Lars Ehrstedt pengar för att driva fallet, för att kunna betala HQ AB:s advokater i hovrätten. Med tanke på att det är en stor process så lär den bli dyr.

Rent praktiskt är det så att det måste finnas pengar för att driva det

– Rent praktiskt är det så att det måste finnas pengar för att driva det, säger Lars Ehrstedt.

Frågan är alltså om HQ AB:s huvudägare, miljardären Sten Mörtstedt, är villig att pumpa in pengar om konkursförvaltaren väljer att inte driva fallet. SvD har sökt Sten Mörtstedts advokat, Christer Sandberg, men inte nått honom.

Om processen blir av lär det i vilket fall dröja, påpekar hovrättsrådet Annika Malm, som är ansvarig för målet.

– När vi väl vet vem vi ska kommunicera med måste parterna, flera har överklagat tingsrättens dom, komplettera sina överklaganden. Det är ingen som har kommit in med fullständiga överklaganden utan samtliga har begärt anstånd med att utveckla sina grunder för överklagandena. Sedan ska allt kommuniceras med respektive motpart och det blir en skriftväxling, säger hon.

Även om hovrätten brukar titta på inspelningar från tingsrättsförhandlingarna och inte behöver kalla folk så tar målet lika lång tid där, om hela målet ska prövas efter att alla kompletteringar är klara och inte bara delar av målet.

– Om målet blir lika omfattande här så tar det lika lång tid. Och när det handlar om en så pass lång huvudförhandling så krävs det framförhållning och planering, säger Annika Malm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons