Annons

Birgitta Forsberg:HQ kan vinna i hovrätten – om fallet kommer dit

Foto: Janerik Henriksson/TT

HQ AB försöker dra in nödvändiga pengar för att överklaga till hovrätten. Lyckas bolaget ta det gigantiska målet dit kan bolaget ha en chans att vinna. Den springande punkten är om Finansinspektionen hade låtit bli att dra in banktillståndet om huvudpersonerna låtit bli att mörka.

Under strecket
Publicerad

Förra veckan vann de stämda i tvistemålet om HQ Banks undergång, däribland Mats Qviberg och revisorn Johan Dyrefors, på alla stora punkter i tingsrätten. Men rätten kom ändå med hård kritik.

Tingsrätten ansåg att vissa personer, däribland Mats Qviberg och revisorn, har agerat oaktsamt. De tre domarna tyckte också att det förelegat allvarliga brister i HQ Bank, att riskerna inte har hanterats på "ett fullgott sätt", att banken har haft en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk och att banken dessutom har haft bristfällig resultatuppföljning.

I de här delarna kan tingsrätten sägas ha gått på HQ AB:s linje. HQ AB stämde sin tidigare styrelse, bankens styrelse samt sin före detta revisor och företaget Öresund på totalt 5 miljarder kronor.

Men, grovt förenklat, ansåg tingsrätten att Mats Qviberg och övriga stämda inte hade kunnat förhindra att Finansinspektionen drog in bankens tillstånd - även om de agerat på det sätt som HQ AB anser att de borde ha gjort. Därmed tyckte tingsrätten att de inte är ansvariga för att aktieägarna tappade hela sin investering när banktillståndet försvann. Och följaktligen föll HQ AB:s stämning.

Annons
Annons

Tingsrätten ansåg inte heller att den kunde döma ut skadestånd för att de utpekade personerna dolt problemen för Finansinspektionen. Rätten skriver att det torde: ”ha framstått som förenligt med bankens primära intressen att om möjligt undvika att Finansinspektionen fick kännedom om förekomsten av de missförhållanden som styrelsen hade erhållit insikter om”.

Ändå är en bank och en revisor skyldiga att omgående rapportera om väsentliga missförhållanden till Finansinspektionen. Det är tydligt i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Och i sitt återkallande av tillståndet klagar Finansinspektionen bland annat på att HQ Bank har dolt problemen.

Det här skulle HQ AB kunna påpeka. Dessutom skulle HQ AB kunna hänvisa till att tingsrätten på en punkt faktiskt fällde sex personer, inklusive Mats Qviberg och revisorn samt revisionsfirman KPMG, av totalt tolv stämda. Tingsrätten anser att det vite på 480 000 kronor som Stockholmsbörsen krävde av bolaget var en följd av hur de hade agerat.

Frågan är dock om det blir någon förhandling i hovrätten. HQ AB är helt beroende av att bolaget lyckas göra en nyemission och dra in över 300 miljoner kronor av luttrade aktieägare. Allt är tänkt att klubbas på en extra bolagsstämma i januari nästa år.

De drygt 300 miljonerna ska säkra de stämdas rättegångskostnader i tingsrätten på 260 miljoner kronor. Annars får inte HQ AB överklaga. Sedan HQ Banks fall är moderbolaget endast ett skal, som används för att processa mot sina tidigare toppar.

Till saken hör att miljardären Sten Mörtstedt, som blev HQ:s huvudägare för att driva fallet, enligt uppgift är sjuk. Frågan är hur mycket ytterligare pengar han är villig att pytsa in. Och frågan är också vilka andra som har lust att finansiera det förlorade tingsrättsmålet på en förhoppning om att vinna i hovrätten. Aktien skulle bli en lottsedel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons