Annons

Jonas Gummesson:Hultqvist vill inte bekänna färg om försvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén (tvåa fr. höger) i Sveg, juli 2018.
Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén (tvåa fr. höger) i Sveg, juli 2018. Foto: Mats Andersson/TT

Trots en i sak enig försvarsberedning finns det för närvarande inga svar om försvarets framtida inriktning. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) helgarderar i alla riktningar för att slippa bekänna färg.

Under strecket
Publicerad

Redan på måndagen svepte dimbankarna in över riksdagshuset och kammaren när Hultqvist skulle förklara sina avsikter i en särskild debatt om försvarsberedningens slutrapport.

Partierna är överens om förslag, kostnader och fördelning av resurser mellan försvarsgrenarna: armén, marinen och flygvapnet.

Just detta utgör ju själva kärnan i det som ledamöter från åtta partier arbetat sig fram till under drygt två års tid. Sprickan i beredningen infann sig när S och regeringen i sista stund vägrade ställa upp på den överenskomna finansieringen 1,5 procent av BNP, totalt 84 miljarder.

I riksdagen ville Hultqvist inte svara på om han själv inledningsvis sanktionerat den nivån i kontakterna med ordföranden Björn von Sydow (S).

I stället återkom försvarsministern vid fem tillfällen till nyckelordet ”balans” när han trots berömmande ord som ”gediget arbete från samtliga inblandade” började rada upp invändningar mot slutrapporten:

– Det handlar om organisation, genomförbarhet, tidsramar, balans armé-marin-flyg och den slutliga ekonomin, förklarade försvarsministern.

Annons
Annons

På tisdagen fortsatte gissningsleken.

Redan i den särskilda bilagan som Socialdemokraterna bifogade slutrapporten tar Hultqvist upp helt andra saker än förslagen i betänkandet, avsedda att uppfattas och genomföras som en helhet.

Hultqvist tänker i stället låta försvarsmyndigheterna värdera rapporten, fortsätta med ”bearbetning och analys” och ”tydliggöra vad som är huvudprioriteringar genom ett flertal ekonomiska ambitionsnivåer i paketform”.

Några sådana paketlösningar finns inte inom synhåll i försvarsberedningens förslag. Därmed är det i praktiken hela havet stormar utan att Hultqvist är beredd att ge några ledtrådar om vad han egentligen tycker och tänker. Varken om prioriteringar eller om balansen mellan vapenslagen.

På tisdagen fortsatte gissningsleken när försvarsministern gästade föreningen riksdagsjournalisterna.

Försvarets framtid står för närvarande skriven i stjärnorna.

På direkta frågor avböjde försvarsministern nu att svara på bland annat följande.

1: Om han vill rucka på försvarsberedningens fördelning av resurser mellan armén, marinen och flygvapnet:

– Jag säger varken att det ska omprövas eller överprövas. Jag går inte in på någonting i det där.

2: Om han vill tidigarelägga nya vapenköp och större materielprojekt, främst då till marinen eller flyget:

– Jag spekulerar inte i de frågorna heller. Vi får återkomma till det.

3: Om det finns planer på att skjuta på nästa inriktningsproposition och därmed på nästa försvarsbeslut som med en normal tidtabell ska fattas före nästa sommaruppehåll i riksdagen:

– En inriktningsproposition ska läggas så fort som möjligt under 2020. Jag låser mig inte för den exakta tidpunkten.

När luddigheten nu för stunden upphöjs till lag kvarstår samtidigt ett enkelt faktum: i riksdagen finns en politisk majoritet för innehållet i försvarsberedningens betänkande. Hur regeringen tänker sig att luckra upp den är lika diffust som allt annat.

Försvarets framtid står för närvarande skriven i stjärnorna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons