Annons

Lång kö till förebyggande hiv-behandling

Foto: Tomas Oneborg

Bara i Stockholm står 600 personer i kö för att få förebyggande medicin mot hiv. Det stora intresset har förvånat vården.

– Vi hinner inte avverka i den takt som nya personer tillkommer i listan, säger läkarchefen Bo Hejdeman.

Under strecket
Publicerad

Behandlingen kallas PrEP och står för pre-expositions profylax. Det går ut på att i förebyggande syfte ta läkemedel mot hiv.

Syftet är att förhindra att smittas av hiv vid exempelvis oskyddat sex. Sedan 2017 har antalet fall av hiv ökat bland vissa grupper av män som har sex med män, enligt Folkhälsomyndigheten.

Målgruppen för PrEP är främst personer som har oskyddat sex med många olika partners, haft flera könssjukdomar eller tar droger i samband med sex.

Behandlingen introducerades i höstas i Stockholm vid Södersjukhuset, och där har 330 personer har redan påbörjat behandlingar. Ytterligare 600 personer står just nu i kö för en första bedömning.

Det stora intresset är något som förvånat läkarchefen Bo Hejdeman vid Infektionskliniken/Venhälsan vid Södersjukhuset.

Jag är lite överraskad över hur många det är.

– Jag är lite överraskad över hur många det är. Det var nästan omöjligt att i förväg beräkna hur många patienter det skulle kunna bli, och vi blev lite tagna på sängen över intresset.

Även i övriga landet erbjuder i princip samtliga landsting och regioner behandlingen till personer som löper hög risk att smittas med hiv.

Annons
Annons

Enligt en färsk rapport från amerikanska folkhälsomyndigheten CDC har användningen av PrEP i USA ökat med närmare 500 procent. Även i övriga Europa har användningen ökat, om än i mindre utsträckning.

Men PrEP ger inte något heltäckande skydd mot hiv, och patienter riskerar fortfarande att smittas av andra könssjukdomar om kondom inte används.

– Det här kan inte skydda mot någonting annat. Jag hoppas att de begriper att de ändå måste använda kondom, säger Bo Hejdeman.

Finns det fall där någon trots behandling ändå smittats med hiv?

– Inte i Sverige, men internationellt finns det ett antal fallbeskrivningar. Det förekommer spridning av virus som är resistent mot preparaten.

Behandling med PrEP har varit omdiskuterad. Å ena sidan är det positivt om det finns förebyggande medicin för att minska spridning av hiv. Å andra sidan menar vissa att det skulle kunna uppmuntra till osäkert sex där andra könssjukdomar riskerar spridas.

Drygt 1 500 hiv-positiva patienter får behandling, och kliniken jobbar för att inte tränga undan dem till förmån för de som vill ha förebyggande medicin.

I vilken omfattning behandlingarna ska ske bestäms av landstinget. Det stora trycket väcker frågan om det finns en gräns för hur många som kan få PrEP.

– Det finns säkert en praktisk gräns, men vi får se. Det handlar om vilka medel som vi kan få för att erbjuda det här. Jag har kontakt med ansvariga på Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi får se hur landstinget prioriterar sina pengar, säger Bo Hejdeman.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons