Annons

”Hur behandlas lånen vid vår bodelning?”

Huvudregeln i lagen är att lånet följer säkerheten – men du kan ha rätt att behålla din egendom i en bodelning. Det skriver advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom arvsrätt och familjerätt, i ett läsarsvar.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och min fru har sedan många år beslutat att separera. Vi har ett äktenskapsförord som reglerar de enskilda egendomarna. Däremot regleras inte lånen.

Bland våra gemensamma tillgångar finns ett fritidshus utomlands på vilket vi har ett lån med säkerhet i fritidshuset. Både fritidshuset och lånet står i mitt namn. Hur behandlas detta lån vid en bodelning? Är lånet enskild egendom eller dras det av från fastighetens värde innan bodelning?

Vi har även ett lån från min svärfar som vi tog när det knep till i vår likviditet för några år sedan. Lånet står bara i mitt namn och det har ingen säkerhet. Är lånet enskild egendom eller dras det av från våra gemensamma tillgångar innan bodelning?

Annons

Caroline Elander: När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall ska det ske en bodelning, det vill säga en fördelning av makarnas tillgångar och skulder. Vad gäller skulder är huvudregeln i lagen är att lånet följer säkerheten.

Detta innebär att om en fastighet är enskild egendom – enligt arv, gåva, testamente eller äktenskapsförord – så är även lånen som har säkerhet i denna fastighet enskild egendom. Omvänt gäller att om en fastighet inte är enskild egendom utan så kallat giftorättsgods som ska ingå i bodelningen, så är även de lån som har säkerhet i denna fastighet giftorättsgods.

Detta kan medföra att du får kompensera din hustru.

För din del innebär detta att om fritidshuset är giftorättsgods så tas fritidshuset upp på din tillgångssida i bodelningen och dess lån på din skuldsida. Lånet blir således inte din enskilda skuld utan ingår i bodelningen.

Vad gäller lånet från din svärfar så omfattas inte denna skuld av ert äktenskapsförord. Skulden är därför giftorättsgods om det inte framgår av ett eventuellt skuldebrev att det ska vara din enskilda skuld. Om det inte finns något skuldebrev med denna innebörd så ska denna skuld enligt huvudregeln upptas på din skuldsida i bodelningen.

Tillgångarna och skulderna summeras därefter och det är detta netto som ska ingå i bodelningen mellan dig och din hustru. På motsvarande sätt tas din hustrus eventuella giftorättsgods, såväl tillgångar som skulder som hör till tillgångarna, upp varpå hennes netto beräknas. Detta totala netto ska enligt huvudregeln i lagen delas lika mellan makarna. Du har dock rätt att få behålla din egendom i en bodelning, som ditt fritidshus. Detta kan medföra att du får kompensera din hustru med annan egendom i bodelningen exempelvis pengar eller annan lämplig egendom.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons