Annons

”Hur hanterar vi pengarna ’problembarnet’ har fått?”

Ett barn har inte lika god ekonomi som sina syskon och har därför fått hjälp av föräldrarna. Hur ser man till att allt blir rättvist vid arvet? Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarfrågor inom familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Familjen består av föräldrar och deras gemensamma barn. Föräldrarna är gifta, barnen är numera vuxna och bor inte hemma.

Ur ett ekonomiskt perspektiv lever alla förutom ett av barnen problemfria liv, det vill säga de har ordning och reda på sina liv. Barnet som inte har lyckats lika bra har som en följd av detta under en längre tid fått pengar vid sidan om, i dag uppgår det till ett större belopp. Anteckningar om detta har gjorts av föräldrarna, men det finns inget skuldebrev eller liknande upprättat.

Hur bör detta hanteras på lämpligaste sätt om föräldrarnas ambition är att barnen skall ha lika stor del av kakan? Vad händer när den första föräldern dör och även när den andra föräldern dör?

Det vanligaste vid den här typen av situationer är att lånet upptas i bouppteckningen som en fordran på barnet.

Annons
Annons

Caroline Elander Knip: Avgörande i detta fall blir om pengarna är en gåva eller ett lån. Du nämner i din fråga att det inte finns något skuldebrev eller någon revers, vilket talar för att överföringarna ses som ett lån även om det inte upprättats någon skriftlig handling.

Är det ett lån ska det enligt huvudregeln återbetalas vid långivarens död om inget annat anges i ett skuldebrev eller en revers. Det vanligaste vid den här typen av situationer är att lånet upptas i bouppteckningen som en fordran på barnet. Återbetalning sker sedan i form av kvittning mot barnets arv först i samband med att båda föräldrarna har gått bort.

Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt mycket medel kvar i boet för att de andra barnen ska kunna erhålla ett lika stort belopp som fordran uppgår till. Saknas det får barnet som lånat pengar själv betala mellanskillnaden, till skillnad från om överföringarna vore att betrakta som gåva.

Om pengarna är en gåva är huvudregeln att gåvor till barn ska anses utgöra förskott på arv. Gåvobeloppet läggs då tillbaka till behållningen vid den sist avlidne makens död varpå de övriga barnens arvslotter räknas fram. Det barn som har fått penninggåvan får på detta sätt mindre i arv än de övriga syskonen. Här är det dock än viktigare att föräldrarna är säkra på att det kommer att finnas tillräckligt mycket egendom i dödsboet. Det finns nämligen ingen skyldighet för det barn som erhållit gåvan att återbetala denna.

Sammanfattningsvis rekommenderar jag föräldrarna att, oaktat om överföringarna ska anses vara en gåva eller ett lån, upprätta en skriftlig handling avseende dessa överföringar så att det inte råder något tvivel om det överförda beloppets storlek eller dess eventuella återbetalning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons