Annons

”Hur kan far se till att hela stugan förblir vår?”

Foto: SvD, Illustration: Thomas Molén

Halva sommarstugan ska inte gå till sambo eller maka vid separation. Hur säkerställa det? Enskild egendom förblir alltid enskild egendom, upplyser advokat Caroline Elander Knip.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Min far vill ge sin sommarstuga till mig och mina bröder men vill inte att eventuell sambo/maka ska får rätt till hälften vid en separation.

Vad kan han göra?

Caroline Elander Knip: Inledningsvis ska nämnas att ett löfte om en gåva inte är juridiskt bindande utan det krävs att gåvan rent faktiskt ges till gåvotagaren för att den ska vara giltig.

Min rekommendation till er far är att han upprättar ett gåvobrev enligt vilket ni söner erhåller sommarstugan. I gåvobrevet har han möjlighet att ange villkor för gåvan. I er fars fall bör det framgå att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Om er far önskar ha tillgång sommarstugan under resterande del av sitt liv kan han även skriva in detta, en så kallad nyttjanderätt, som ett villkor i gåvobrevet.

Om sommarstugan utgör enskild egendom innebär det att den kommer att lämnas utanför en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och era respektive makar har varken rätt till någon del av sommarstugan eller dess värde. Är sommarstugan inte enskild egendom skall den enligt huvudregeln annars ingå i bodelningen mellan makar.

Vid en bodelning enligt sambolagen utgör endast sambornas gemensamma bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk samboegendom. Det är därför också bara denna egendom som ingår vid en bodelning. Med anledning därav kommer sommarstugan inte att omfattas av en bodelning mellan sambor. Detta alldeles oavsett om den är enskild egendom eller inte.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons