Annons

”Hur kan jag minimera min dotters arv?”

Det finns knep att ta till för att begränsa hur mycket en bröstarvinge får ut, även om den inte kan göras helt arvlös. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Prenumerant sedan 50 år undrar följande: Jag hade två döttrar i ett tidigare äktenskap – den ena dog för tio år sedan, den andra tog avstånd från sin familj för 15 år sedan och ville varken träffa sin mor (död sedan 20 år), sin far eller sin syster. Jag har inte träffat henne på 15 år och har ingen aning om hon lever eller var hon befinner sig.

Är omgift och så gammal att jag börjar tänka på ett testamente. Mitt intresse att efterlämna något till denna dotter är obefintligt och jag undrar hur jag kan minimera arvet till henne.

Caroline Elander: Som du säkert känner till går det inte att göra sina bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn eller barnbarnsbarn, helt arvlösa. De har alltid rätt att få del av sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad de annars skulle ha fått i arv (se faktaruta).

Annons

Skulle du gå bort så ska det först ske en fördelning av tillgångarna mellan dig och din maka, en så kallad bodelning. Finns det inget äktenskapsförord eller annan handling som säger att någon egendom ska vara er enskilda egendom så ingår som huvudregel all egendom i bodelningen.

Redan här finns det således en möjlighet för dig och din hustru att genom äktenskapsförord påverka vilken egendom som ska ingå i bodelningen mellan er och inte. Ni kan exempelvis upprätta ett äktenskapsförord där större delen av din hustrus tillgångar görs till hennes enskilda egendom i syfte att skydda hennes andel av era tillgångar från bodelningen och kommande arv och endast dela på din egendom.

När bodelning har skett ska din kvarlåtenskap, det vill säga din egendom, fördelas mellan dina arvingar. Det framgår inte om ditt avlidna barn har efterlämnat några arvingar men jag utgår fortsättningsvis från att så är fallet. Detta innebär att av din kvarlåtenskap ska hälften tillfalla din avlidna dotters arvingar och hälften din dotter som du inte har kontakt med.

Genom att upprätta ett testamente kan du begränsa din dotters arv till hälften. Du måste då skriva i ditt testamente att din dotter, för det fall hon begär att få arv efter dig, endast ska få sin laglott. Detta innebär i sådant fall att hon endast får en fjärdedel istället för en hälftendel av din kvarlåtenskap.

Det man ska ha i beaktande när man försöker att göra ett barn arvlöst är dock att det finns regler som ger barn möjlighet att begära att få ut sin laglott i egendom som man under sin livstid har gett bort eller på annat sätt har överfört till andra. Det är därför mycket noga att ovanstående handlingar upprättas på rätt sätt så att de inte i efterhand kan komma att ifrågasättas av din dotter.

Jag rekommenderar dig därför att kontakta en jurist eller advokat för det fall du avser att gå vidare med dina planer.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons