Annons

”Hur kan vi säkra att våra barnbarn ärver sin mor?”

En person som ärver sin äkta hälft med fri förfoganderätt kan utan hinder sätta sprätt på egendomen. Mor- och farföräldrar som vill säkra barnbarnens arv har en del att tänka på. Advokat Caroline Elander svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi är två pensionärer med två vuxna döttrar som har egna familjer, man och två barn vardera. Vi vill skriva ett testamente där min hustru ärver mig till 100 procent om jag dör först och jag henne om hon dör först. Vi har inget äktenskapsförord och äger allt tillsammans: fonder, fastigheter etcetera. 

När vi båda gått bort skall våra döttrar ärva oss med 50 procent vardera, som enskild egendom. Hur kan vi säkra upp att våra barnbarn ärver sin mor, om våra döttrar dör innan sina män?

/Mormor och Morfar

Annons

Litar ni inte på att era döttrars makar kan hantera arvet rekommenderar jag er att ta en diskussion med era döttrar.

Caroline Elander: Skriver ni ett testamente där det framgår att det som era barn ärver efter er ska vara enskild egendom innebär detta att denna egendom – det vill säga arvet efter er – inte kommer att ingå i bodelningen, alltså den fördelning av tillgångarna som ska ske för det fall ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall.

Skulle era döttrar avlida före sina makar kommer deras makar, förutsatt att de endast har gemensamma barn, att ärva all deras egendom med så kallad fri förfoganderätt. Det gäller både giftorättsgods och enskild egendom. Detta innebär att era döttrars makar fritt får förfoga över egendomen men att de inte får skriva ett testamente där de låter någon annan ärva egendomen. Detta då denna egendom ska tillfalla era barnbarn i form av morsarv. 

Den dag era döttrars makar avlider kommer era barnbarn dels erhålla sitt morsarv, dels sitt farsarv. Skulle någon av makarna ha träffat en ny partner och skaffat nya barn med denne så ska era barnbarn först erhålla hälften var av sitt morsarv och sedan dela sitt farsarv med sina halvsyskon. Det är storleken på den enskilda egendomen som avgör hur stor andel som blir morsarv respektive farsarv. 

Litar ni inte på att era döttrars makar kan hantera arvet, utan tror att de kommer att förbruka allt arv efter era döttrar så att det inte finns något kvar åt era barnbarn, rekommenderar jag er att ta en diskussion med era döttrar. Uppmana dem att upprätta ett eget testamente.

I detta testamente kan det framgå att exempelvis deras enskilda egendom, det vill säga arvet efter er, ska gå direkt till era barnbarn vid era döttrars bortgång.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons