Annons

Nicklas Berild Lundblad:”Hur länge är nu?”

Foto: Joanna Andreasson
Under strecket
Publicerad

Ledarsidans julkalender

Det lilla och mycket effektiva ordet nu är också överraskande bedrägligt. Visste du att det du upplever som nu egentligen redan är något som redan hänt? Det hela är egentligen ganska enkelt: nerverna är utspridda i din kropp, och de måste synkroniseras för att din hjärna skall kunna skapa ett enda sammanhållet nu. Det betyder bland annat att långa personer har ett litet långsammare nu än korta. Din hjärna är ansvarig för att försöka komponera ett nu och gör det hela tiden, men behöver ungefär en halv sekund för att göra det. Det är ganska fantastiskt. Som neurologen David Eagleman konstaterat betyder detta bland annat att om du skulle bli skjuten i huvudet så kommer du aldrig att uppleva det: hjärnan hinner inte konstruera det sista nu där detta hände (“You probably don’t even hear it when it happens, right?”).

Det är egentligen inte så överraskande – och när det gäller historiska imperier är effekten förstås än mer uttalad. Det romerska riket styrdes utifrån ett nu som ibland var månader, ja, år gammalt. Det nu som sammanfogades i Rom utgjordes av nyheter från kurirer och ambassadörer som ibland kunde ha rest i veckor för att komma hem. Stanford har en fascinerande simulation av den geografiska kommunikationsstrukturen i det romerska riket som exempelvis visar att tiden det tog för det som hände i Alexandria att nå Rom var runt 14 dagar.

En effekt av kommunikationstekniken är att vi nästan, men bara nästan, fått ett globalt nu. Världen händer numer i realtid i högre utsträckning än någonsin tidigare i historien och vi delar vårt nu med alla de andra som är lyckligt lottade nog att också ha tillgång till nätet. Ur ett perspektiv betyder det också att vårt nu har blivit litet bräckligare – ett nu som tar veckor att samla ihop är mindre känsligt för rykten och propaganda än ett nu som formas på mikrosekunder.

Vad vi kanske egentligen behöver är ett verkligt långt nu. Den amerikanska Stiftelsen för det Långa Nuet definierar vårt nu som en tjugotusen år lång period som löper tiotusen år in i det förflutna och lika många år in i framtiden. Där snuddar frågan om nuets längd vid en annan, mer fundamental fråga: hur lång är egentligen framtiden? Den frågan framträder alltmer som en politisk skiljelinje.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons