Annons

Lena Lind Palicki:Hur låter tillräckligt bra svenska?

Att som vuxen lära sig ett nytt språk är en komplex och tidskrävande process. Det räcker inte med god vilja och ansträngning på individuell nivå – språkinlärning är också avhängigt omständigheter som man inte alltid själv rår över.

Under strecket
Publicerad

En SFI-grupp vandrade tidigare i höst från Tierp till Billhamn under en landskapsvandring i Uppland tillsammans med kronprinsessan Victoria.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

En SFI-grupp vandrade tidigare i höst från Tierp till Billhamn under en landskapsvandring i Uppland tillsammans med kronprinsessan Victoria.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
En SFI-grupp vandrade tidigare i höst från Tierp till Billhamn under en landskapsvandring i Uppland tillsammans med kronprinsessan Victoria.
En SFI-grupp vandrade tidigare i höst från Tierp till Billhamn under en landskapsvandring i Uppland tillsammans med kronprinsessan Victoria. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vad innebär det att kunna ett språk tillräckligt bra? Frågan ställs i Maria Rydells avhandling ”Constructions of language competence” som nyligen lades fram vid Stockholms universitet. Rydell har låtit studenter i svenska för invandrare (SFI) själva berätta om hur det är att lära sig svenska.

Många av SFI-deltagarna har samma syn på språkinlärning och språkanvändning som är vanlig också i den offentliga debatten: vikten av att lära sig bra svenska snabbt, och tron på att man lär sig språket bara man pratar det – helst ska man ha svenska vänner! Men kanske starkast är föreställningen om att ansvaret för att lära sig språket enbart är beroende av individens vilja, ansvar och ansträngningar.

Det visar inte minst de förslag på språktester och språkplikt som allt fler politiska partier har på sina agendor, där språklig förmåga är ett krav för medborgarskap och försörjning. Språkkunskaper får på det sättet ett starkt symboliskt värde. Lyckad språkinlärning ses som tecken på att man är lojal med det nya landet och har förtjänat rätten att tillhöra det. Men ju högre symboliskt värde ”bra svenska” har, desto känsligare blir det med språkliga ”avvikelser”.

Annons
Annons

SFI-deltagarna vittnar om att det är svårt att bli sedd som en kompetent språkbrukare. Det är en åtråvärd position – alla deltagare säger att de vill lära sig bra svenska – men det är svårt att leva upp till idealet. När ansvaret för språkinlärningen förläggs hos individen blir det ett personligt misslyckande när det inte går tillräckligt fort eller när en brytning gör att det låter ”fel”.

Alla, också SFI-studenterna, är överens om att det är viktigt att kunna svenska för att få en bra framtid i det nya landet. Men att lära sig ett språk är svårt och är avhängigt omständigheter som individen inte alltid själv rår över. I den allmänna debatten kan man ofta höra individer som snabbt lärt sig språket lyfta fram den egna ansträngningen som det centrala. Det verkar svårare att reflektera över de ofta goda förutsättningarna: en trygg situation, kunskaper i engelska, tidigare utbildning, en välorganiserad utbildning av hög kvalitet etc.

Det är i möten med andra som det ges möjlighet att använda språket, och att få bekräftelse på det man lärt sig.

När enbart individen blir ansvarig för språkinlärningen bortser man också från att även omgivningen spelar en viktig roll. Det är i möten med andra som det ges möjlighet att använda språket, och att få bekräftelse på det man lärt sig. Många av studiens deltagare upplever att det är svårt att våga använda språket, eftersom man ofta blir bedömd utifrån normen att det finns ett (och bara ett!) ”rätt språk”. Det leder till självcensur som gör att många tystnar av rädsla för att låta ”fel” för att man inte använder ”rätt svenska”.

Att se på språkinlärning som enbart individens ansvar döljer således den komplexa, tidskrävande och ansträngande process som vuxnas språkinlärning för det allra mesta är. Det räcker helt enkelt inte med vilja och ansträngning för att lära sig ett språk – och ingen tjänar på att försöka osynliggöra hur komplext och svårt det faktiskt är.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons