Annons

”Hur ljudligt får man ha sex i ett flerfamiljshus?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Sex följer samma regler som andra potentiellt högljudda aktiviteter. I flerfamiljshus gäller det att visa hänsyn åt båda håll. SvD:s etikettexpert svarar en läsare som är trött på grannarnas ljudliga aktiviteter.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag är en man i 60-årsåldern som ibland hör ett grannpar ha sex på eftermiddagen, ganska högljutt. Jag möter dem ibland i trappuppgången men ingen av oss hälsar. Det händer aldrig på natten, och tur är väl det för då vill man ju sova.

Finns det regler om hur ljudlig man får vara i ett bostadshus när det gäller sex?

/Anonym granne

Sofia Larsson: Ditt dilemma är inte helt ovanligt. Tidningen Hem & Hyra lät för några år sedan opinionsinstitutet Skop undersöka hur mycket svenskarna stör sig på grannarnas sexvanor. Av de drygt 1 000 personer som tillfrågades uppgav 10 procent att de någon gång blivit störda av intima ljud från grannen.

Det gick inte att utläsa någon större variation mellan kvinnor och män i undersökningen, men åldersmässigt skilde sig svaren åt. De svarande i åldersgruppen 44 och yngre var dubbelt så benägna att störa sig på sexljud som respondenterna i åldersgruppen 55 plus.

Sex kan fortfarande vara ett tabu i vårt samhälle, så jag skulle inte rekommendera att du plingar på hos grannen.

Att bo i flerfamiljshus är generellt en lektion i att lära sig att samsas. Hur mycket är det rimligt att en låter sina egna aktiviteter påverka andra människor, och hur mycket ska en själv stå ut med? Ju mer fokus vi alla lägger på det tidigare, genom att se till att störa andra så lite som möjligt, desto mindre behöver vi fundera på det senare. Hänsyn, som är nyckelordet här, går alltid åt två håll.

Annons
Annons

Jag tänker att sex följer samma regler som andra potentiellt högljudda aktiviteter. Vi får acceptera att det är en del av människors liv, och om vi störs av det så får vi ägna oss åt något annat: lyssna på musik eller dylikt. Men självklart måste tidsaspekten och frekvensen vägas in. Att vara granne med någon som har timslånga sessioner varje dag lär ju inte vara särskilt roligt.

Precis som du påpekar är det värre när andras sexliv påverkar ens nattsömn. Det finns en uttalad eller outtalad regel i de flesta hus om att det ska finnas möjlighet att sova efter klockan 22. Fungerar inte det så kan det vara läge att på något sätt göra personerna i fråga uppmärksamma på situationen – kanske har de inte ens förstått att de stör.

Sex kan dessvärre fortfarande vara ett tabu i vårt samhälle, så jag skulle inte rekommendera att du plingar på hos grannen för att ta upp frågan.

Det kanske är ett lite genant ärende, men det är säkert varken första eller sista gången de hanterar ett sådant.

För ett tag sedan skrev jag en text om att lappar mellan grannar helst ska undvikas, men den här situationen får nog anses tillhöra undantagen då lappen är den bästa utvägen.

Är du säker på att du behärskar humorns konst kan du självklart prova att vara, om inte rolig så i alla fall lite lättsam i dina formuleringar. Det kan säkert väcka skam och skuld hos någon att få veta att den ovetande låtit grannarna höra en intim stund. Kan du bespara någon de känslorna är det såklart att föredra.

Om en granne, trots att den uppmärksammats på problemet, fortsätter i samma stil, så kan den drabbade ta ärendet vidare till bostadsrättsföreningens styrelse, alternativt till hyresvärden. Det kanske är ett lite genant ärende, men det är säkert varken första eller sista gången de hanterar ett sådant.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons