Annons

Hur mycket finns kvar av det brittiska imperiet?

Gravsten på Pitcairn rest för John Adams, den siste överlevande i manskapet som gjorde myteri på HMS Bounty.
Gravsten på Pitcairn rest för John Adams, den siste överlevande i manskapet som gjorde myteri på HMS Bounty. Foto: Martin Hale/IBL

För ett sekel sedan var Storbritanniens imperium det största herravälde som någonsin existerat. Sedan kom avkoloniseringen och nästan allt försvann. Men bara nästan. Hur mycket återstår? Falklandskriget på 1980-talet bevisade ju att britterna inte har för avsikt att acceptera ytterligare koloniala reträtter.

Under strecket
Publicerad

När imperiet var som störst under åren kring 1920 härskade Georg V, åtminstone formellt sett, över 35,5 miljoner kvadratkilometer, en fjärdedel av jordens landyta. Men kräftgången inleddes bara något åt senare, när Irland började glida ur imperiet. Sedan följde de välbeställda dominierna (Australien, Kanada, Sydafrika etc.), därpå NF-mandaten i Mellanöstern (Palestina, Irak, Jordanien), sedan det indiska kejsardömet och på 1950- och 1960-talen de regelrätta kolonierna och beskyddsområdena. Men alldeles som frågeställaren påpekar försvann inte allt.

Idag återstår fjorton så kallade British Overseas Territories. Fyra av dem saknar permanent befolkning och kontrolleras endast av temporärt bosatta forskare och militärer; dit hör framför allt de områden i Antarktis, med omnejd, som Storbritannien hävdar överhöghet över. De övriga territorierna, som åtnjuter internt självstyre, är så små att de svårligen kan existera som fullvärdiga stater, varför de har valt att förbli beroende av Storbritannien för utrikespolitik och försvar. Det står dem fritt att förklara sig självständiga, om de så önskar, men tre av dem – Bermuda, Gibraltar och Falklandsöarna – har uttryckligen röstat för att förbli brittiska.

Allt som allt uppgår befolkningen i Overseas Territories till omkring 250 000 människor, varav en fjärdedel bor i Bermuda. Bland övriga kolonier som ännu ingår i Imperiet kan nämnas de västindiska besittningarna Cayman Islands, British Virgin Islands, Montserrat, Anguilla, Turks and Caicos Islands och de små atlantöarna Tristan da Cunha, Ascension och Saint Helena. Allra minst är Pitcairn, en söderhavsö som befolkades av myterister i slutet av 1700-talet, med endast ett femtiotal invånare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons