Annons

”Hur säkrar vi pengarna om sonen separerar?”

En penninggåva till ett barn ses alltid som ett förskott av ett arv. Ändå bör ett gåvobrev upprättas. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi har två söner. Nu tänker vi hjälpa vår ena son med en kontantinsats till en lägenhet som han vill köpa tillsammans med sin sambo.

Hur ska vi som föräldrar bäst hantera detta så att det är tydligt för alla i familjen vad som gäller, det vill säga, att vår andra son har rätt till samma summa vid ett senare tillfälle eller vid vår död?

En annan fråga är hur vi ska göra för att säkra att den son som erhåller gåvan inte förlorar pengarna om han och hans sambo separerar framöver? Kan vi föräldrar skriva ett avtal med honom eller måste han skriva ett samboavtal med sin flickvän?

Den dag ni avlider så kommer er andra son kompenseras för gåvan på så vis att han erhåller ett större arv efter er.

Caroline Elander Knip: Jag tolkar er fråga som att ni har för avsikt att ge er ena son en penninggåva. Vid alla typer av gåvor rekommenderar jag alltid att man ska upprätta ett gåvobrev. I detta gåvobrev kan det bland annat framgå om ni önskar att gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte.

Annons
Annons

Även om ni inte skriver i ert gåvobrev att gåvan ska anses vara förskott på arv så säger lagen att en gåva till ett barn, alldeles oavsett, alltid ska betraktas som ett förskott på arv. I praktiken medför detta att värdet av gåvan läggs tillbaka till er kvarlåtenskap vid beräknandet av era barns rätt till arv efter er.

Detta medför att den dag ni avlider så kommer er andra son, förutsatt att han inte dessförinnan fått en gåva av samma storlek som sin bror, kompenseras för gåvan på så vis att han erhåller ett större arv efter er.

Det man ska ha i beaktande är dock att det inte finns någon skyldighet för den av era söner som erhållit gåvan att betala tillbaka om det skulle saknas medel för att till fullo kompensera gåvan. För att reglerna om förskott på arv ska bli rättvisa krävs det således att det finns egendom kvar efter er bortgång som uppgår till minst gåvovärdet. I annat fall kan denna gåva kränka er andra sons rätt till arv vilket kan leda till konflikt mellan sönerna och i värsta fall en process i domstolen.

Det kan dock vara bra om er son och hans sambo, trots er föreskrift om enskild egendom, ser över sin situation och upprättar ett samboavtal.

Vad gäller er andra fråga kan ni ange i ert gåvobrev att pengarna ska utgöra er sons enskilda egendom. Använder er son sedan pengarna till att köpa en lägenhet och det tydligt framgår av kontoutdrag eller dylikt att pengarna kommer från er gåva medför detta att en del av lägenheten inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan er son och dennes sambo.

Något ytterligare avtal behövs inte mellan er och er son.

Det kan dock vara bra om er son och hans sambo, trots er föreskrift om enskild egendom, ser över sin situation och upprättar ett samboavtal. Detta särskilt om de har investerat olika stora belopp i den nya bostaden.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons