Annons

”Hur skydda barnbarnens arv från deras förälder?”

En så kallad särskild förvaltare kan vara ett bra sätt att säkerställa att arvet används på rätt sätt. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarfrågor inom familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad
Foto: Lars Pehrson/Illustration: Thomas Molén
Foto: Lars Pehrson/Illustration: Thomas Molén
Foto: Lars Pehrson/Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag vill att mina barn och barnbarn ska ärva mig. Båda mina barn är gifta och respektive partner är också förälder till barnbarnen.

Om något av mina barn och dennes barn dör vill jag inte att arvet går till mina barns respektive. Istället vill jag att det går till kvarvarande barn och barnbarn.

Är detta möjligt?

Caroline Elander Knip: Om du saknar maka/make så är huvudregeln i lagen att det är dina barn som ärver dig. Är dina barn inte vid liv så ärver dina barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. Skulle något av dina barn vara avlidet vid ditt frånfälle är det alltså barnbarnen, och inte ditt barns respektive, som ärver dig. Detta följer av lagen. Du behöver därför inte av denna anledning upprätta ett testamente.

Värt att beakta är dock att om dina barnbarn är minderåriga när de ärver dig så är det den efterlevande föräldern, det vill säga dina barns respektive, som företräder barnet i boutredningen. Det är även den efterlevande föräldern, i egenskap av barnets förvaltare och förmyndare, som får disponera barnets arv för dess räkning.

Annons
Annons

Om arvet överstiger åtta prisbasbelopp (46 500 x 8 = 372 000 kronor för 2019) så är dock den efterlevande föräldern skyldig att redovisa sin förvaltning till kommunens överförmyndare.

Vill du inte att dina barns respektive ska ha något alls med barnbarnens arv att göra måste du i ditt testamente ange att du istället för överförmyndarkontrollen vill ha en så kallad särskild förvaltare som tar hand om dina barnbarns pengar. Den särskilde förvaltaren utser du själv och det bästa är att välja en person som du litar på och som du bedömer är lämplig för uppdraget.

Den efterlevande föräldern får då istället vända sig till den person du har valt för att få disponera barnets pengar. Detta brukar som regel innebära en tryggare förvaltning av arvet. Du kan även själv i ditt testamente ge instruktioner till din särskilde förvaltare om vad föräldern får använda barnets pengar till, exempelvis studier, köp av bostad och så vidare.

Fotnot: Artikeln har rättats. En tidigare version av texten innehöll en felaktig uppgift om överförmyndarkontrollen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons