Annons

”Hur skydda de 500 000 pappa gav mig från syskon?”

En gåva till en bröstarvinge räknas normalt som förskott på arv. Men det går att komma runt huvudregeln. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor inom familjerätt och arvsrätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag är ett särkullbarn och äldst. Jag har fått ett gåvobrev på en penningsumma, 500 000 kronor.

Räcker ett gåvobrev för att det inte ska räknas som förskott på arv? Alltså så att mina syskon inte kan hävda att det är förskott på arv? Måste det skrivas på ett speciellt sätt? Måste det bevittnas?

Pappa har skrivit under men det står bara ”gåva”.

Annons

Caroline Elander Knip: Huvudregeln i lagen är att gåvor till en bröstarvinge är att se som förskott på arv om det inte framgår annat av exempelvis gåvohandlingen eller omständigheterna vid gåvotidpunkten. Din far kanske till exempel uppgav till någon annan än dig som var närvarande när du fick gåvan att den inte skulle utgöra förskott på arv.

Effekten av att en gåva är att se som förskott på arv är att den ska avräknas gåvotagarens arv efter arvlåtaren. Detta sker på så vis att gåvans värde vid gåvotidpunkten läggs till den avlidnes tillgångar vid beräkningen av övriga arvingars arvslotter. Därefter avräknas den gåva du fått från din del av arvet vilket i praktiken medför att du får mindre i arv än dina syskon.

Jag tolkar din fråga som att det inte uttryckligen framgår av gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Avgörande i ditt fall blir därför om det på något annat vis framgick att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Din far kanske gav dina övriga syskon gåvor samtidigt som han gav dig gåvan för att på detta sätt låta udda vara jämt. Eller så kanske han angav i ett eventuellt testamente att gåvan inte ska avräknas som förskott på arv.

Om det inte går att visa att din far inte ville att gåvan skulle utgöra förskott på arv så ska den enligt huvudregeln avräknas enligt ovan. Uppstår konflikt avseende gåvan när din far avlider är det enligt lag du som måste kunna visa för övriga arvingar att din far inte ville att gåvan skulle utgöra förskott på arv.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons