Annons

”Husförsäljningen sinkas av ett syskon – hur gör vi?”

Delägare i ett dödsbo ska gemensamt fatta beslut om tillgångarna. Men om en av parterna sätter sig på tvären finns en möjlighet att komma vidare ändå. Advokat Caroline Elander svarar på läsarnas frågor om familjejuridik.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi är fyra medelålders syskon vars far gick bort för drygt ett år sedan. Ett partiellt arvskifte har ägt rum och tillgångar i form av värdepapper har fördelats mellan arvingarna.

Kvar finns ett hus som ska tömmas och säljas. Processen sinkas dock av ett syskon, delvis på grund av ohälsa. Vi andra arvingar är måna om att huset säljs snarast möjligt, delvis för att kunna ta del av vårt återstående arv. Vi upplever också stress då huset, som är gammalt och i dåligt skick, medför kostnader i form av bland annat uppvärmning, försäkringar med mera. Förutom den stress det innebär att föreställa sig den arbetsinsats och kostnad det innebär att tömma huset.

Vi vill förstås ogärna ”köra över” och bli osams med det syskon som fördröjer försäljningen. Hur ska vi göra?

Annons

En lösning på ert problem kan vara att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman utses.

Caroline Elander: Huvudregeln i lagen är att delägarna gemensamt tar hand om dödsboet och fattar beslut som rör dödsboet och de tillgångar som ingår i detta. En förutsättning för att ni ska kunna sälja fastigheten är således att alla fyra syskon är överens. Motsätter sig ett syskon en försäljning kan ni övriga delägare inte tvinga detta syskon att sälja.

En lösning på ert problem kan vara att hos tingsrätten ansöka om att en boutredningsman utses som får tingsrättens uppdrag att ta hand om dödsboet i delägarnas ställe. En boutredningsman ersätter de enskilda delägarna och kan ensam fatta beslut om försäljning och förvaltning av dödsboets tillgångar, med mera. En boutredningsman kan dock inte, utan delägarnas samtycke, sälja fast egendom, vilket en fastighet är. Kan boutredningsmannen inte få ert syskon att gå med på en försäljning kan denne ansöka hos tingsrätten om att få tillstånd att sälja fastigheten ändå, exempelvis om detta är nödvändigt för att betala dödsboets löpande kostnader.

Att ha i beaktande är dock att boutredningsmannen har rätt att få betalt för sitt arbete från dödsboets tillgångar och att en boutredningsmans arbete ibland kan bli mycket omfattande och kostsamt.

Av denna anledning rekommenderar jag er att först ta upp frågan med ert syskon. Förklara fördelarna med att ni kommer överens om en försäljning och se om ni kan få syskonets fullmakt att sälja fastigheten utan en boutredningsmans inblandning. Misslyckas detta kan alltså en möjlighet vara att ansöka om en boutredningsman. Ni får då vända er till den tingsrätt där den avlidne bodde och hade hemvist när denne avled. Mer information hittar ni på Domstolsverkets hemsida, Domstol.se.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons