Annons

Hyrläkare spränger budget – 2018 dyrast någonsin

25 miljarder kronor. Det är notan för Sveriges landsting och regioner när det kommer till inhyrd personal i sjukvården under de senaste sex åren. 2018 ser ut att bli det dyraste året någonsin. Samtidigt ska landstingen och regionerna vara oberoende av stafettpersonal vid årsskiftet.

– Landstingen har inte tagit tag i problemet, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Publicerad
Foto: Grafik: Liv Widell

Sveriges landsting och regioner utkämpar en idog kamp mot en
nationsdemografi i förändring. En snabbt växande, åldrande befolkning
kräver större vårdbehov och kompetensutbudet hänger helt enkelt inte med.

Som ett resultat över att Sveriges 21 landsting och regioner inte lyckats
rekrytera tillräckligt med fast personal till verksamheten ökar
organisationernas konsultnota i rasande takt. Mellan åren 2011 och 2017 har landstingen och regionerna i snitt ökat utgifterna för inhyrd personal med omkring 170 procent. Det visar en sammanställning som SvD genomfört.

Under samma tidsperiod har landstingen/regionerna tillsammans betalat ut mer än 25 miljarder kronor för stafettläkare, sjuksköterskor och annan
vårdpersonal.

Annons
Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.
Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Foto: Rickard L Eriksson

Bara under fjolåret pungade landstingen upp mer än 5,2 miljarder för
hyrpersonal, och väldigt lite pekar på att pendeln kommer att svänga –
snarare tvärtom. Under andra kvartalet 2018 ökade konsultkostnaderna i
vården med 6,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det visar siffror från Sveriges kommuner och landstings intresseorganisation, SKL.

De skenande kostnaderna och det ökade beroendet av inhyrd personal har
blivit ett stort bekymmer för SKL.

För två år sedan sjösatte organisationen ett projekt som avsåg att samtliga 21 landsting/regioner skulle vara helt oberoende från inhyrd personal den 1 januari 2019.

– För mig handlar det om en ren och skär kvalitetsfråga. För att säkerställa
patientsäkerheten krävs kontinuitet, god arbetsmiljö och möjlighet till
kompetensutveckling, säger Maria Åkesson, ordförande i den styrgrupp som SKL tillsatt för att ro hem projektet.

Men hyrkostnadernas ökning torde vara pinsam läsning för SKL. I en
rundringning som Läkartidningen utförde i oktober uppgav endast
landstingen och regionerna i Värmland, Stockholm, Östergötland och
Jönköping att de tror sig nå målet för oberoende.

Andra landsting uppgav att de var på god väg, men att SKL:s definition av
oberoende – kostnaden för inhyrd personal måste vara mindre än 2 procent av den totala personalkostnaden – var för trubbig.

– Vi tyckte att det var en bra indikator, och vi kommer säkert se några
landsting som kommer klara vår definition av oberoende, säger Maria Åkesson.

Ser du projektet som ett misslyckande?

– Det har tagit längre tid än vi trodde. Vi ser lyckade exempel där landsting
och regioner har börjat anställa mer fast personal. Vissa landsting har
svårigheter med målet eftersom de har kommit igång med arbetet sent, och landstingen och regionerna i Norrland har problem eftersom de har andra förutsättningar.

Enligt Maria Åkesson kan man räkna med att en fast anställd ungefär kostar 65 procent av det en stafettläkare eller inhyrd sjuksköterska tar i timmen. Men då har hon inte räknat med sociala avgifter, generella löneökningar eller andra ekonomiska parametrar som kommer krävas av landstingen för att locka till sig ny personal.

Vad skulle alternativkostnaden vara för att inte ta in hyrpersonal?

– Det är mycket möjligt att kostnaden hade blivit lika höga. Men för mig är
det en kvalitetsfråga, vi vill anställa vår egen personal, säger Maria Åkesson.

Nästan tre fjärdedelar av den inhyrda personalen utgörs av läkare, och enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är landstingens problem i mångt och mycket självförvållat.

– Om ett plåster inte stoppar en aktiv blödning så är det inte plåstret det är fel på. Landstingen har inte tagit tag i problemet, det har blivit enklare för dem att hyra in personal istället för att långsiktigt förbättra arbetsmiljön.

Heidi Stensmyren anser att landstingen har erbjudit dåliga arbetsmiljöer med tidspressade scheman och få löneincitament, vilket bidrar till att fler väljer attmarbeta som inhyrd arbetskraft istället för att ta fast anställning.

De har misslyckats med att vara attraktiva arbetsgivare.

– De har misslyckats med att vara attraktiva arbetsgivare. Om du ska locka en allmänläkare att ta anställning på en vårdcentral ute i glesbygden, ja då krävs det ofta en ekonomisk uppsida för dem, säger Heidi Stensmyren och fortsätter:

– Att hyra in personal då och då måste man göra, det är inget problem i sig.
Men grundbemanningen måste vara fast, det är mycket bättre för
verksamheten och personalgruppen.

Heidi Stensmyren anser att det kan vara dags för en sjukvårdsreform för att få bukt med problemen kring den svenska sjukvården.

– Vi vet exempelvis att flera vårdcentraler står tomma. Där landstingen inte
klarar av att erbjuda vård måste staten säkra finansieringen, säger hon.

SKL:s Maria Åkesson kan inte ge en prognos hur beroendet av inhyrd personal kommer se ut efter årsskiftet – enligt henne kommer bilden klarna när SKL släpper sin tredje kvartalsrapport i slutet av november.

Däremot menar hon att trots inhyrningen av vårdpersonal hittills ökat under 2018 har flera positiva trender skönjts: kostnaden för andelen inhyrd personal stod under det andra kvartalet 2018 still på 3,6 procent och samtliga landsting och regioner har ökat antalet tillsvidareanställda. Samtidigt har kostnaderna för inhyrd personal i primärvården minskat i flera landsting.

Hur man än ser på det står sjukvården inför kraftiga utmaningar.
Kommer regionerna och landstingen klara av dem?

– Jag tror det finns mycket kraft hos oss, så det ska vi klara av. Men vi har
stora utmaningar inför oss. Det kan vara så att vi ser början på ett skifte, att vi är inne i en stor brytningstid för det svenska sjukvårdssystemet.

Annons
Annons
Foto: Grafik: Liv Widell Bild 1 av 2

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Foto: Rickard L Eriksson Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons