Annons

Barnmorska i aborttvist inte diskriminerad: ”Besviken”

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorar i Arbetsdomstolen. Det var ett väntat beslut, säger en besviken Grimmark. Ett positivt besked säger å andra sidan Vårdförbundet.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad

Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.). Grimmark förlorade fallet i arbetsdomstolen om att hon nekats anställning som barnmorska för att hon vägrat utföra aborter.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.). Grimmark förlorade fallet i arbetsdomstolen om att hon nekats anställning som barnmorska för att hon vägrat utföra aborter.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Efter reklamen visas:
Abortvägrande barnmorska förlorade i AD
Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.). Grimmark förlorade fallet i arbetsdomstolen om att hon nekats anställning som barnmorska för att hon vägrat utföra aborter.
Barnmorskan Ellinor Grimmark (t.v.) och hennes juridiska ombud Ruth Nordström (t.h.). Grimmark förlorade fallet i arbetsdomstolen om att hon nekats anställning som barnmorska för att hon vägrat utföra aborter. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ellinor Grimmark förstår inte hur hon skulle hota aborträtten:

– Det är jag och en annan barnmorska i Sverige, så jag förstår inte hur vi skulle kunna inskränka aborträtten, säger Grimmark.

Hon och hennes juridiska ombud ska nu läsa igenom domen ordentligt och överväga om hon ska överklaga till Europadomstolen.

Vårdförbundet välkomnar å andra sidan domen:

– Vi ser det positivt och hade inte förväntat oss något annat utslag av Arbetsdomstolen, säger vice ordförande Ann Johansson.

Vad hade konsekvenserna blivit av en motsatt dom?

– Det hade vi verkligen beklagat och något som skulle kunna få oanade konsekvenser. Du arbetar med människor inom hälsovården och då ska du inte kunna välja vilka du vill behandla och vilka du väljer bort. Människor som söker vård ska inte behöva fundera om du har åsikter i någon riktning så att du väljer bort vissa behandlingsmetoder.

Annons
Annons

Barnmorskan Ellinor Grimmark tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Ann Johansson har nu farhågor om frågan drivs till Europadomstolen.

– Ja, det är deras rätt att göra det men vi vet att Europadomstolen kan ha en annan åsikt och den vill vi inte ha i Sverige. Vi vill värna om vår patientlag, arbetsrätt och abortlagsstiftning.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger att han inte vill kommentera det enskilda rättsfallet.

Barnmorskan Ellinor Grimmark tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor.
Barnmorskan Ellinor Grimmark tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Men rent principiellt tycker jag att vård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte enskilda personers tyckande och tänkande, säger Wikström till TT.

– Att vägra ge abort eller preventivmedel eller liknande är en vårdvägran, inget annat.

I domen skriver AD att "Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden".

Grimmark begärde ersättning av region Jönköping för att hon nekats flera anställningar som barnmorska, för att hon inte fått betalt för att färdigutbilda sig och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden.

AD har bland annat kommit fram till att: "det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet".

Grimmark anmälde sin hemregion Jönköping till diskrimineringsombudsmannen (DO) efter det att hon legitimerades 2014.

Men AD anser att det inte varit diskriminering eftersom "regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter".

Annons
Annons

Barnmorskan tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Hon kommer även att betala 606 000 kronor för Region Jönköpings kostnader i Arbetsdomstolen. Själv anser Grimmark att hon döms till böter för sina åsikter.

– Vi har ett demokratiskt samhälle där allas åsikter borde kunna få plats. Det är viktigt att någon säger ifrån. De vill inte att jag ska göra det. Det är därför de dömer mig att betala hutlösa summor för att statuera ett exempel. Så här går det när man sätter sig upp mot staten, säger hon.

Det föreligger ingen diskriminering konstaterar Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköping, efter att ha tagit del av Arbetsdomstolens beslut. Han tycker att domen är en tydlig bekräftelse på det som tingsrätten och DO tidigare kommit fram till.

– Lagstiftningen trycker på det, vi organiserar arbetet utifrån det. Vår verksamhet är till för våra patienters skull, inte för vår personals skull. Det är helt orimligt att arbeta inom ett legitimationsyrke och samtidigt villkora arbetsuppgifterna man är beredd att utföra och inte, säger han till TT och tillägger:

– Utgångspunkten måste vara patienterna bästa, och patienterna ska alltid känna sig trygga att de får bästa möjliga vård. De ska aldrig behöva känna någon tveksamhet till vår personals inställning.

Grimmark ansåg att hon diskriminerats. Skälet var att hon av religiösa skäl vägrat medverka vid aborter, ge så kallade dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Både DO och tingsrätten i Jönköping har slagit fast att regionen inte diskriminerat henne. Grimmark överklagade då till Arbetsdomstolen.

Fallet stöds av en av världens mest inflytelserika kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), som har skickat inlagor till de svenska domstolarna, och via sin internationella hemsida möjliggjort för pengar att doneras till fallet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons