Annons

”Idrottande barn är inte industribuller”

Foto: Tomas Oneborg

För att kunna bedriva idrott behöver vi någonstans att vara. Om idrottande barn och unga ska klassas som industribuller kräver vi att regeringen kliver in och säger att idrottsytorna behövs, skriver Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.

Under strecket
Publicerad

Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.

Foto: TT, SvD Bild 1 av 1

DEBATT | IDROTT

Bollar rullar ut på planen. Några springer och skjuter mot mål. Det hurras och kramas om. Några gör high-five. Runt om i landet har idrottsplatser fyllts av barn, unga och vuxna under sommaren. Aktiviteter, läger, lek och matcher har avlöst varandra. Men tyvärr vet vi att alltför många barn och unga sitter stilla. Vi vet i dag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. I Sveriges Radios program ”Sommar” berättade läkaren och psykiatrikern Anders Hansen om vikten av fysisk aktivitet, sömn och sociala relationer och att detta är helt avgörande för vårt mående. Så i dagens och framtidens samhälle kommer det vara oerhört viktigt, ja faktiskt helt avgörande, att vi skapar mötesplatser där barn, unga och gamla kan röra på sig men också bli en del av en gemenskap för att må bra.

Annons
Annons

Därför blir vi oroliga, ja till och med förbannade, när vi ser klagomål från grannar tvinga musik- och teaterscener att lägga ner. Även idrotten drabbas. Till exempel så har Boovallen i Nacka utanför Stockholm i en dom vid Mark- och miljödomstolen den 18 juni i år fått skärpta restriktioner om att verksamheten bara får bedrivas till klockan 17.30 på helger så länge inga bullerskydd har uppförts. Idrottsverksamheten upplevs alltså som buller. Skulle denna dom bli prejudicerande kan det innebära att kommuner i hela landet tvingas uppföra bullerskydd till höga kostnader eller tvinga idrotten att lägga ner verksamhet. Detta i en tid då våra större städer redan har brist på idrottsanläggningar och förtätas ytterligare.

Forskning visar att det är större chans att man rör på sig om man har nära till en idrottsyta. Vi vet att vi tappar medlemmar när träning och tävling läggs för långt bort från hemmet. Om vi ska flytta eller enbart bygga idrottsplatser långt borta på grund av buller kommer fler barn och unga bli beroende av att ha föräldrar som kan skjutsa fram och tillbaka vilket kan leda till ökad segregation.

Precis som samhället i stort står idrottsrörelsen inför flera utmaningar. 90 procent av alla ungdomar har någon gång varit med i en idrottsförening, men vi tappar många medlemmar längs vägen. Vi ser att vi behöver förändra verksamheten för att behålla tonåringar högre upp i åldrarna och att vi behöver öka mångfalden så att vi når grupper som inte naturligt kommer till idrottsföreningen. Vi behöver även utveckla vår verksamhet för vuxna och äldre. Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Men för att kunna förändra vår verksamhet behöver vi bra förutsättningar. För att kunna bedriva den idrott vi vill, och som behövs, behöver vi någonstans att vara. Vi anser därför att idrotten måste komma in tidigare i kommunernas planer när man bygger nytt. Vi vill att idrott förs in i plan- och bygglagen.

Annons
Annons

Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.

Foto: TT, SvD Bild 1 av 1

Men nu ser vi alltså nya utmaningar där även befintliga idrottsytor hotas. Om domen blir prejudicerande behöver vi hjälp av staten. Om idrottande barn och unga ska klassas som industribuller kräver vi att regeringen måste kliva in och säga att idrottsytorna behövs. Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. Detta i en tid där det är viktigare än någonsin att få folk att röra på sig. I en tid av mer stillasittande än någonsin behöver vi finnas överallt. Tillsammans skapar vi förutsättningar för barnen att kunna idrotta och vara i rörelse hela livet. Inte bara idrottsrörelsen är beroende av att alla barn som växer upp har en bra hälsa och fysiskt mår bra, det är helt avgörande för vårt framtida samhälle.

Idrottande barn är inte industribuller. Tvärtom bidrar idrottandet till bättre folkhälsa och till att göra Sverige friskare, starkare och mer välmående.

Björn Eriksson
ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Helene Hellmark Knutsson
ordförande Stockholms idrottsförbund

Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson.
Björn Eriksson och Helene Hellmark Knutsson. Foto: TT, SvD
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons