Annons

Jonas Hellman:Klarar Indien att få en reformduglig regering?

Röstberättigade i kö.
Röstberättigade i kö. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP

Idag räknas rösterna i parlamentsvalet i Indien. Kan landet få en ledning som får brett folkligt stöd?

Under strecket
Publicerad

Begreppet ”hinduisk tillväxttakt” myntades av ekonomen Raj Krishna och syftar på den svaga ekonomiska utveckling som Indien hade från 1950 och fram till avregleringarna i början av 1990-talet. Hindret för tillväxt visade sig dock vara planekonomi snarare än religion. Numera är Indien den snabbast växande stora ekonomin i världen med en årlig tillväxttakt på över sju procent.

Även om merparten av indierna fortfarande är fattiga går det inte att bortse från de positiva förändringar som ändå skett. 1990 var den förväntade livslängden i Indien knappt 58 år. I dag är den över 68 år. BNP per invånare har under samma tid mer än femfaldigats medan befolkningen ökat med 450 miljoner, nästan ett helt EU.

I dag räknas rösterna i Indiens parlamentsval. Uppenbart finns det brister i den indiska demokratin, men det är trots allt en demokrati och trenden är att valdeltagandet ökar – mycket tack vare att allt fler kvinnor röstar.

En av de hetaste valfrågorna är Indiens växande arbetslöshet, som delvis är en konsekvens av utvecklingen. I ett jordbrukssamhälle finns knappast någon formell arbetslöshet, eftersom alla hjälper till efter förmåga. Det är när människor söker sig bort från hembyn i jakt på bättre betalda jobb som arbetslöshet uppstår.

Annons
Annons

Premiärminister Narendra Modi vill att industrisektorn ska växa. Under hans snart fem år vid makten har industriinvesteringarna ökat men inte antalet industrijobb. En orsak är automatiseringen, att de nya fabriker som byggts använder maskiner hellre än lågutbildad arbetskraft.

I förra valet fick Modi ett starkt stöd i den framväxande medelklassen. Löften om reformer och ekonomisk utveckling väckte framtidshopp. Traditionellt röstar väljarna i Indien efter vilken folkgrupp eller kast de tillhör, men Modi och hans parti BJP har lyckats rucka på detta mönster.

Årets val har pågått sedan den 11 april med olika valdagar i olika delar av landet. Valsystemet med enmansvalkretsar och starka regionala partier gör det svårt att förutspå utfallet. Den jordskredsseger som BJP vann 2014 kommer knappast att upprepas. Troligen kommer det krävas förhandlingar för att sy ihop en koalitionsregering.

Kongresspartiets kandidat Rahul Gandhi har vässat sin retorik, men vad han vill är oklart. Om han lyckas snuva Modi på makten blir det genom att sy ihop en mycket bred politisk koalition. Tyvärr är det svårt att se hur en sådan ska mäkta med att genomföra nödvändiga reformer.

Modis politiska projekt är storslaget men riskabelt. Han vill gå till historien som den ledare som lyfte Indien ur fattigdom. För att lyckas krävs att han vinner ett brett folkligt stöd men också att den indiska ekonomin fortsätter växa.

Landet har en ung befolkning och liksom i Kina fler män än kvinnor. Att kombinera detta med hög arbetslöshet och hets mot muslimer är att bädda för katastrof. Förhoppningsvis inser Modi detta och, om han blir omvald, tonar ner sin hindunationalism.

Även om Indiens demokrati är stökig har den historiskt varit en återhållande kraft. Ledare som vill komma någon vart måste lyssna på folket, annars blir de blockerade. Det fick Indira Gandhi lära sig den hårda vägen.

JONAS HELLMAN är chef för politik och samhällsanalys på Prime.

jonas.hellman@primegroup.com

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons