Annons

Indragen miljonbonus hotar för Nordeachefer

Nordeas vd Frank Vang-Jensen.
Nordeas vd Frank Vang-Jensen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Miljontals kronor i redan utbetalade eller tilldelade bonusar till Nordeas högsta ledning kan dras tillbaka.

– Eventuella återkrav av redan beslutad ersättning kan göras om det anses lämpligt, säger Afroditi Kellberg, kommunikationschef på Nordea.

Under strecket
Publicerad

Under 2019 har banken bytt både vd och ordförande.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Nordea genomgår ett stålbad. Den nytillträdde vd:n Frank Vang-Jensen aviserade i samband med kvartalsrapporten förrförra veckan sedan stora besparingar och personalneddragningar.

Det får effekt inte bara på bonusar för 2019 och kommande år, det kan även påverka redan utbetalade och tilldelade bonusar för bankens nuvarande och tidigare toppdirektörer.

Nordea har ett bonussystem som bygger på koncernens och individens prestation. Bonus för ett specifikt år betalas ut under de efterföljande fem åren. En stor del av bonusen är aktier i Nordea. Men tilldelad – och till och med redan utbetald – bonus kan återtas om det i efterhand uppdagas saker som inte var kända vid beslutet om tilldelning.

Det kräver, enligt Nordea, ”händelser utöver det vanliga”, exempelvis om en medarbetare brutit mot interna eller externa bestämmelser. Nordeas styrelse beslutade så sent som förra året om just detta.

– Vi beslutade om justeringar för rörlig ersättning senast under 2018. Alla delar av rörlig ersättning kan bli föremål för justeringar, säger Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Nordea Sverige.

Annons
Annons

Under 2019 har banken bytt både vd och ordförande.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

Vi kommenterar inte individuella justeringar.

Återkravet var på omkring 1 miljon kronor, vilket är en liten del av de totala bonusarna. Hundratals anställda ingår i Nordeas program för rörlig ersättning och enbart högsta ledningen – group executive management, som normalt består av cirka tio personer – har de senaste fem åren fått rörlig ersättning på motsvarande 250 miljoner kronor (23,8 miljoner euro). Värdet på bonusen påverkas av rörelser i Nordea-aktien.

På Nordea finns en särskild instans för granskning av både redan tilldelade och utbetalade bonusar, Consequence Management Committee (CMC). Kommitténs medlemmar är fyra chefer inom bankens kontrollfunktioner.

Under 2019 har banken bytt både vd och ordförande.
Under 2019 har banken bytt både vd och ordförande. Foto: Tomas Oneborg

”Förhands- och efterhandsjusteringar (av den rörliga ersättningen, reds anm) föreslås av CMC i syfte att justera individuella eller kollektiva ersättningar baserade på risk- och regelefterlevnadsrelaterat resultat före tilldelning”, står det i bankens årsredovisning.

Bankens styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om återtag av bonusar. Beslutet kan inte överklagas.

I Nordeas regelverk kring redan tilldelade bonusar står, under rubriken Riskjusteringar och bestämmelser om malus- och återkravsförfaranden, att ”avdrag, delvis eller ner till noll, kan göras om en medarbetare ... deltagit i eller ansvarat för en åtgärd som medfört omfattande förluster för Nordea”.

Annons
Annons

Eventuella återkrav av redan beslutad ersättning kan göras om det anses lämpligt.

Vidare kan återkrav även ske ”i händelse av en kraftig minskning i det finansiella resultatet för Nordea eller den berörda affärsenheten” eller vid brott mot interna eller externa bestämmelser.

Förra årets återkrav av redan tilldelade bonusar drevs, enligt uppgifter till SvD, av bankens dåvarande ordförande Björn Wahlroos. Banken vill inte kommentera de specifika skälen bakom återkravet.

– Vi kommenterar inte individuella justeringar och följaktligen inte heller motiveringar till dem, säger Afroditi Kellberg.

Under 2019 har banken bytt både vd och ordförande. Nytillträdde vd:n Frank Vang-Jensen valde nyligen i delårsbokslutet för tredje kvartalet att ta förluster i form av engångsposter på motsvarande 14 miljarder kronor. I samband med kvartalsrapporten sa Vang-Jensen att bankens finansiella utveckling ”inte har varit vad den borde ha varit”.

På frågan om det kan resultera i eventuella justeringar av ledningens bonus, svarar Afroditi Kellberg:

– Rörlig ersättning för 2019 kommer att fastställas slutgiltigt när året är slut, och beror på både koncernens och individens prestation enligt vår vanliga process. Eventuella återkrav av redan beslutad ersättning kan göras om det anses lämpligt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons